Stel je vraag over werk en inkomen

Onrust over verplaatsing van werk Client Services

In deze blog meer over de centralisatie van de werkzaamheden van Client Services en een vooruitblik naar het vakbondsoverleg van 6 november aanstaande.

Verplaatsing van werk naar Amsterdam

Op 4 oktober jl. zijn de medewerkers van Client Services bij Commercial Banking geïnformeerd over het voorgenomen besluit om alle werkzaamheden van Client Services over te dragen aan Operations (I&T) en deze te centraliseren in Amsterdam.

Doel is om de processen en werkwijze van Client Services zo te organiseren dat klanten een optimale, digitale klantbediening ervaren. Operations heeft veel expertise op het gebied van optimaliseren en digitaliseren van klantprocessen. Gebleken is bovendien dat de werkzaamheden van Client Services voor een groot deel overeenkomen met de werkzaamheden die Operations nu al uitvoert voor Retailbank.

Nu is er door ABN AMRO voor gekozen om de werkzaamheden vanuit één locatie te gaan verrichten en om, in samenwerking met de zogenaamde digitaliseringsgrids, zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren en een constante, uniforme kwaliteit te kunnen leveren aan klanten. Medewerkers van Client Services werken nu nog in de vijf regio's van Commercial Banking (Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Utrecht en Amsterdam) maar dat gaat dus veranderen. De verhuizing naar Amsterdam staat gepland voor maart 2019.

Naar aanleiding van een aantal verontruste mails en telefoontjes van leden over deze beweging, hebben wij meer informatie bij de bank opgevraagd. ABN AMRO heeft ons verzekerd dat dit alles uitgebreid besproken is en wordt met de medezeggenschap en dat eind oktober 2018 een adviesaanvraag bij de MZ zal worden ingediend. Er zijn ongeveer 300 medewerkers bij betrokken en dat is natuurlijk heel veel. Bovendien heeft dit besluit voor veel medewerkers grote gevolgen. Voor veel mensen uit deze groep is een verhuizing van Amsterdam niet te verlangen vanwege de reisafstand. Een beroep op de de mobiliteitsclausule uit het sociaal plan behoort daarom tot de mogelijkheden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook zorgen om het mogelijke verliezen van je baan en de gevolgen die dit heeft.

Veel vragen

Begrijpelijkerwijze hebben jullie vragen over thuiswerken, de toepassing van het sociaal plan, mogelijkheden om op andere locaties te werken of tijdelijk reistijd als werktijd te kunnen tellen. Hopelijk komen al deze onderwerpen aan bod tijdens de bijeenkomsten die op 29 oktober a.s. gepland zijn. Wij hebben de bank op het hart gedrukt om hier aandacht aan te besteden zodat er meer duidelijk wordt voor de medewerkers. Ook hebben we gelukkig binnenkort weer een periodiek overleg gepland staan met de bank zodat we dan de situatie kunnen bespreken.

Als je dus na de bijeenkomst van 29 oktober nog aanvullende vragen hebt, laat dit dan weten dan kunnen we er samen naar kijken en dit zo nodig bespreken met ABN AMRO.

Vakbondsoverleg 6 november 2018

Zijn er nog meer onderwerpen die wij met de bank moeten bespreken, laat dit dan ook weten. De agenda voor 6 november is al behoorlijk gevuld maar ik neem graag onderwerpen mee die leven en aandacht behoeven. 

Laat je hieronder horen!