Stel je vraag over werk en inkomen

Bijgepraat over Contact Center, mobiliteitspilot en andere zaken

Maandag 17 december hebben we met de bank ons periodiek overleg gevoerd. Wat hebben we besproken?

Contact Center

Op ons verzoek was Floortje Rasenberg (Managing Director Contact Center) aanwezig om een toelichting te geven op onze vragen.

Over de toekomst van Daily Contacts is duidelijk geworden dat er wordt ingezet op steeds zelfredzamere klanten. Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor de klanten en dit betekent dat de medewerkers steeds meer inhoudelijk advies moeten gaan geven. Het eerste contact, en het checken van gegevens e.d. gaat steeds vaker digitaal.

Scholing in plaats van reorganisatie

Dit betekent dat er wordt ingezet om meer medewerkers multi-skilled te maken. Met de woorden van HR, is dit een organisch proces. Door medewerkers te trainen en scholen wordt geprobeerd een reorganisatie te voorkomen. Medewerkers kunnen hierover met hun teamlead afspraken maken, en daaruit volgt wanneer je de overstap kan maken naar deze nieuwe functie en dus ook naar de hogere schaal. Als dit nu te lang duurt, of wanneer het niet duidelijk is waarom je die stap niet kan zetten, vraag dan aan je leidinggevende om dit uit te leggen en te beargumenteren.

De nieuwe visie van het contact center is dat er meer mandaat en meer regelruimte voor de medewerkers moet komen. Hierbij is de rol van teamleads erg belangrijk want die moet ook ruimte geven. Maar de ruimte is er, aldus Floortje Rasenberg, en de medewerkers worden uitgedaagd om die te pakken.

AHT geen beoordelingsinstrument

Op onze vraag over de AHT als sturingsinstrument wordt uitdrukkelijk aangegeven dat dit wel bekeken wordt om ervan te leren, maar dat dit geen beoordelingsinstrument is.

Uit het werkdrukonderzoek kwam o.a. dat de systemen niet fijn zijn om mee te werken. Inmiddels worden er behoorlijk wat stappen gezet met de systemen zodat thuiswerken mogelijk wordt en ook de roosters makkelijker toegankelijk worden.

Mobiliteitspilot

We zijn door de bank bijgepraat over de pilot rondom mobiliteit. Een spannend en interessant experiment om in kaart te brengen hoe je nu het meest duurzaam en voordelig van en naar de bank kunt reizen. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten.

Overige zaken

Wij krijgen van de bank nog een rapportage over uitslagen van het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ook gaan we in 2019 aan de slag met twee werkdrukonderzoeken op de afdelingen risk en dagelijkse bankzaken. Hoe dit er uit komt te zien wordt nog bekeken.

Cao, sociaal plan en pensioen in 2019

De tijd vliegt en in 2019 moeten we alweer hard aan de slag. Op de agenda staan cao- onderhandelingen, sociaal planonderhandelingen en pensioenonderhandelingen. De data zijn al gepland. Op voorstel van de vakbonden gaan we in januari eerst een keer met elkaar om de tafel om te bespreken hoe wij het komende cao overleg zien en hoe we het met elkaar willen inrichten. Er ligt immers nogal wat op tafel en dat willen we op een goede manier aanpakken. Uiteraard graag met jullie hulp.

Wil je meedenken of heb je goede ideeën, laat het zeker weten!