Stel je vraag over werk en inkomen

Ontwikkelingen bij ABN AMRO

In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd bij de bank. Eigenlijk gebeurt er continue veel bij jullie bedrijf. In deze blog zetten wij de laatste ontwikkelingen en overleggen voor je op een rij.

Periodiek overleg

Op 6 november jl hadden we periodiek overleg met de bank. Deze altijd volle agenda bestond uit een groot aantal collega’s van jullie die ons hebben bijgepraat over de volgende onderwerpen:

Carrièreswitch regeling:

Arjanne Dirkx van People Development heeft ons verteld over de lopende evaluatie van de carrièreswitch regeling. Sinds de start van de regeling in 2016 zijn er 113 medewerkers die er gebruik van maken of hebben gemaakt.

Together&Better:

Het uitrollen van deze nieuwe manier van beoordelen kost tijd en vergt een cultuuromslag. De bank werkt hier hard aan, ook door middel van feedback challenges. Hier wordt actief aan deelgenomen en het is een leuke manier om de dialoog en het geven van feedback in een team te stimuleren. We zijn er echter nog lang niet, er moet nog veel gebeuren voordat het nieuwe beoordelingssysteem echt overal werkt. We blijven dit in de gaten houden als cao partijen.

Verplaatsing naar Amsterdam van Client Services:

Tijdens het overleg hebben we ook uitvoerig stilgestaan bij de centralisatie naar Amsterdam van 300 medewerkers van Client Services bij Commercial Banking. Hierover hebben we als vakbonden heel veel bezorgde berichten van medewerkers ontvangen. Met name de reisafstand voor veel mensen is een grote bron van zorg.

Op verzoek van de bonden hebben Bart van de Sande en Karina Ber ons een toelichting gegeven op de gedachte achter de centralisatiebeweging en de activiteiten die de bank onderneemt met Go-See’s en van werk naar werk-trajecten.

Wij hebben heel duidelijk gemaakt dat de bank in onze ogen nu onvoldoende doet om de zorgen van de medewerkers weg te nemen. Er lijkt weinig mogelijk op het gebied van reistijd, werktijd, flexwerken, en andere maatregelen die het mogelijk moeten maken voor mensen om de afstand te overbruggen. Het zijn hele onzekere tijden en helaas vinden we bij de bank weinig begrip en bereidheid om met de medewerkers mee te denken.

Gelukkig is de medezeggenschap nog steeds nauw aangehaakt en wel bezig met de positie van de medewerkers. Uiteraard zullen wij ons als CNV hier ook voor inzetten maar helaas is het besluit al genomen en zullen we moeten proberen om de medewerkers zo goed mogelijk te helpen bij het maken van lastige keuzes.

Tegelijkertijd zullen we dit wel bij met de bank blijven bespreken tezamen met de dieperliggende vraag, waarom de bank wegtrekt uit de regio en steeds meer centraliseert in de randstad. Dit komt helaas de werkgelegenheid in de regio niet ten goede en dat is erg jammer.

Recente uitspraken Hof en Hoge Raad

Er zijn de afgelopen maanden een paar belangrijke rechterlijke uitspraken geweest rondom de vertrekregelingen uit het sociaal plan van ABN AMRO. Het is goed om hierover een aantal zaken op een rijtje te zetten. Deze uitspraken vind je hier!

Afspraak met RvM

Op 16 november jl. hebben we als vakbonden overlegd met het dagelijks bestuur van de Raad van Medewerkers. Dat was een goed overleg. Het is nuttig en belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en ervaringen uit te wisselen. We gaan voor 2019 een aantal vaste overlegmomenten inplannen met elkaar.

Cao, sociaal plan en pensioen in 2019

De tijd vliegt en in 2019 moeten we alweer hard aan de slag. Op de agenda staan:

  • Cao onderhandelingen
  • Sociaal plan onderhandelingen
  • Pensioenonderhandelingen

De data zijn al gepland. Op voorstel van de vakbonden gaan we in januari eerst een keer met elkaar om de tafel om te bespreken hoe wij het komende cao overleg zien en hoe we het met elkaar willen inrichten. Er ligt immers nogal wat op tafel en dat willen we op een goede manier aanpakken. Uiteraard graag met jullie hulp. Wil je meedenken of heb je goede ideeën, laat het zeker weten!

Iets samen met het CNV doen?

Jij en je collega's kunnen een jaar lang gratis lid worden van CNV Vakmensen om kennis te maken. Klik hier!

Vind je het leuk om mee te praten over jouw arbeidsvoorwaarden? Sluit je dan aan bij onze CNV kadergroep. We kunnen best wat versterking gebruiken na de vele reorganisaties! Natuurlijk kun je ook eerst even komen kennismaken. Laat het gewoon weten en doe mee!