Stel je vraag over werk en inkomen

Overleg met ABN AMRO over wijziging openingstijden CC

Eerder lieten we je weten dat we samen met FNV en Unie bij ABN AMRO aandacht vroegen voor de situatie van de medewerkers van het CC. Nu de openingstijden van het CC veranderen, heeft dit gevolgen voor hen. Daarom hadden we afgelopen week twee keer een overleg. In deze blog de uitkomsten.

Gewenningsuitkering om gevolgen voor het inkomen te compenseren

In artikel 3.5.4 van de cao staat een afspraak over de gewenningsuitkering. Afhankelijk van de vraag hoe lang je onregelmatigheidstoeslag hebt ontvangen, kun je aanspraak maken op een gewenningsuitkering van maximaal 2 jaar. Het helpt je waarschijnlijk wel wat, maar dat je na twee jaar je hele ORT kwijt kunt zijn en dat je direct al een verlaging van je ORT krijgt met 20%, is vervelend. Daarna wordt de ORT elke zes maanden nog eens 20% minder tot 0.

Ook al gaat ABN AMRO ruimer om met deze regeling dan in de cao staat, (namelijk door er vanuit te gaan dat je nieuwe ORT 0% is) maar we hebben vaker aan de bank gevraagd om een groter gebaar te maken. Sommige medewerkers hebben er echt veel onder te lijden. Helaas kunnen we jullie nog geen positief bericht sturen. Binnenkort volgt een nieuw overleg met ABN AMRO.

Roosters

We hebben veel vragen gesteld over de beschikbaarheid en de punten. ABN AMRO geeft toe dat de wijziging inderdaad een grote verandering inhoudt voor de medewerkers, maar geeft tegelijkertijd aan dat er nu eenmaal minder tijden zijn om op in te schrijven. 
Daarnaast probeert de bank medewerkers actief naar bepaalde dagen en tijden te sturen (als de bezetting het laagst en de vraag het hoogst is) door op die tijden extra punten toe te kennen. We hebben gevraagd of dat kan betekenen dat je op meer dan één avond ingezet kunt worden. Als jij je beschikbaarheid doorgeeft op momenten waarop weinig punten te ‘verdienen’ zijn, is dat (waarschijnlijk) niet uitgesloten. 

Melden van problemen op de werkvloer

Bij de vorige wijziging gaf de bank de medewerkers de mogelijkheid om onoplosbare knelpunten en onmogelijke problemen te melden. Deze keer gaat dat formulier niet alleen naar de teamleads, maar ook naar de planning. Hierdoor ontstaat meer zicht in de organisatie op de werkelijke situatie en mogelijke problemen voor jou en je collega’s. Het is dus heel belangrijk dat jij het meldt als je ergens tegenaan loopt of mee zit.

We hebben afgesproken dat we de praktijk afwachten. Eind oktober kijken we naar de status. Wij hebben afgesproken dat we dan weer met de bank in gesprek gaan om te kijken hoe het dan loopt en of en hoe dat opgelost kan worden. 

Delen van zorgen

We gaven tijdens het gesprek ook aan dat er een grote drempel is voor medewerkers om uit zichzelf aan te kaarten bij de leidinggevende dat men zich geconfronteerd ziet met problemen (in de financiële sfeer, het is natuurlijk niet eenvoudig om tegen je leidinggevende te zeggen dat je je zorgen maakt over je ‘huishoudboekje’, maar ook in de werk-privé-balans). In alle bila’s met medewerkers zullen de teamleads dit (met name de financiële gevolgen) bespreken. Daarmee wordt de drempel hopelijk lager. Je kunt natuurlijk ook altijd naar een vertrouwenspersoon. Verder hebben wij gevraagd of er mogelijkheden kunnen komen waardoor je jouw zorgen wel kunt delen met een functionaris van de bank, maar niet persé bij je leidinggevende (bijvoorbeeld wel via HR). 

Feestdagen 

Op de cao-feestdagen ben je vrij. Wij hebben vragen gesteld over het feit dat het nog steeds zo is dat je, als je vrij bent op een feestdag, je extra zou moeten werken op de dagen daarvoor of daarna. Volgens de bank gebeurt dit ongeveer twee weken in het jaar. De feestdagenregeling is een onderwerp waar we vaak discussies over hebben met de bank. Dit komt door het feit dat jij je beschikbaarheid kunt opgeven en daarin zou je slim kunnen roosteren. Datzelfde geldt overigens ook voor ABN AMRO. Vanuit andere sectoren en bedrijven die tegen hetzelfde probleem aanlopen, zijn er misschien andere regelingen mogelijk. Die zullen we ook delen met ABN.

Collectieve afspraken

Helaas is het (nog) niet gelukt om collectieve aanvullende afspraken te maken. Wel hebben we de toezegging gekregen dat er gezocht kan worden naar maatwerk-oplossingen. Een oplossing kan zijn dat je, als je nu in functieschaal 5 werkt, jij je ontwikkelt naar functieschaal 6/multiskilled.
Een andere oplossing is misschien dat je jouw contracturen uitbreidt. Als dat niet passend is, geef dat dan aan in je Bila. Er is inmiddels door de raad ingestemd met de door de bank voorgestelde wijzigingen. 

Laatst schreven we dat er per direct ongeveer 600 medewerkers een ORT hebben van 5% of meer. Dat klopt niet: 600 van de 932 medewerkers hebben nu een ORT tussen 0-5%; 332 medewerkers (nog steeds een grote groep) hebben een ORT van meer dan 5%, tot wel 40%.