Stel je vraag over werk en inkomen

Periodiek overleg ABN AMRO 17 sept: veel te bespreken

We hadden 17 september een volle agenda voor het periodieke overleg met de bank. Er was in de zomer toch best het een en ander gebeurd waarover we met de bank wilden spreken.

Contact Center

Allereerst zijn we bijgepraat over het Contact Center. Wat is de toekomstvisie en waar gaat het werk heen? Goed om te horen dat er een sterke focus ligt op de ontwikkeling van de medewerkers. Doorstroming naar multiskill wordt gestimuleerd en er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het nog verder professionaliseren van de medewerkers. Maar ook de roosters en de werkwijze krijgt aandacht zodat er steeds meer eigen regelruimte voor de medewerkers komt. Dat is goed!

Wij hebben wel aangegeven dat het huidige verlofbeleid niet in die trend lijkt te passen. Opnieuw is uitgelegd dat het allemaal erg zorgvuldig bekeken wordt en er zoveel mogelijk wordt geprobeerd om medewerkers vrij te geven als daarom gevraagd wordt. Houd dit dus goed in gaten.

Handtekeningenfraude

Inmiddels zijn de eerste uitspraken gedaan door de tuchtcommissie in dit dossier. Dat heeft natuurlijk weer een behoorlijk impact op de betrokken medewerkers en de collega’s daaromheen. Wij hebben de bank gevraagd om hier oog voor te hebben. Er zijn nu pas 10 uitspraken geweest; er volgen er dus nog veel meer. Hierdoor kunnen de betreffende medewerkers en hun collega’s het hoofdstuk helaas nog niet sluiten. De bank betreurt dit ook en houdt de situatie goed in de gaten.  

Derivatenproject

Uit verschillende hoeken kregen wij vragen over het derivatenproject. Er kwamen vragen over wat het project precies inhoudt, maar ook van medewerkers die op het project zitten en eigenlijk liever terug willen keren naar hun eigen afdeling.

Van de bank hebben we een uitgebreide toelichting gekregen over het belang van het project voor de bank, de inhoud van het werk en de reden waarom allerlei medewerkers op dit project gezet zijn. Ons is verzekerd dat de betreffende medewerkers een extra pakket aan maatregelen krijgen om bv de langere reistijd te verzachten. Er wordt goed gekeken naar hun wensen, maar uitgangspunt is wel dat ze het project afmaken. We houden wel vinger aan de pols want bij dit project moet natuurlijk niet alleen het belang van de bank meetellen maar ook het belang van de medewerkers.

Het nieuwe job model

De bank heeft ook het project toegelicht om de functies binnen de ABN AMRO opnieuw te omschrijven. Er zijn nu heel erg veel functieomschrijvingen en de bank wil daar behoorlijk in snoeien.

Doel is versimpeling en meer duidelijkheid. Door de functies algemener te maken, worden medewerkers ook meer wendbaar, is de gedachte van de bank. De functie omschrijving moet beweging binnen de bank meer gaan ondersteunen. Uiteraard hebben wij hierover wel een paar (kritische) vragen gesteld.

De bedoeling is dat dit alles binnen de cao gebeurt en dat de functies ook niet opnieuw gewogen gaan worden. Tegelijkertijd kan dit wel allerlei gevolgen hebben voor het sociaal plan en de manier waarop bekeken wordt of functies uitwisselbaar zijn. We zullen dit onderwerp daarom ook met de RvM gaan bespreken.

Nog meer te bespreken

We hadden eigenlijk niet genoeg tijd om alle onderwerpen te bespreken. We gaan dus snel weer met de bank om de tafel.

Iets samen met het CNV doen?

  • Sluit je aan bij CNV Vakmensen. Iedereen bij ABN AMRO kan een jaar lang gratis lid worden ter kennismaken. Klik hier! Maak ook je collega's enthousiast, want samen staan we sterk!
  • Vind je het leuk om mee te praten over jouw arbeidsvoorwaarden? Sluit je dan aan bij onze CNV kadergroep. We kunnen best wat versterking gebruiken na de vele reorganisaties! Natuurlijk kun je ook eerst even komen kennismaken. Laat het gewoon weten en doe mee!

Oproep

Ben jij werkzaam in de retail organisatie? Dan zijn wij erg benieuwd naar jouw ervaringen met de nieuwe zelf organiserende teams, zoals die per 1 juli 2018 zijn gestart. Zit je in zo’n team? Klik hier en laat ons weten hoe dit gaat en of het je bevalt!

Heb je vragen of opmerkingen aan de hand van deze update? Laat je hieronder horen!