Stel je vraag over werk en inkomen

Vakbondsoverleg: Pensioen, opstapregeling, arbeidsongeschikheid, mantelzorg en meer..

Maandag 14 mei hadden we weer vakbondsoverleg bij de bank. Kort daarvoor was de aftrap van de pensioenstudie en vorige week was er ook een vergadering van de CNV BLG. Hoog tijd voor een verslag dus!

Tekst nieuwe cao is beschikbaar!

We hebben de tekst van de nieuwe cao herschreven in begrijpelijke taal, net zoals we dat met het sociaal plan al eerder hebben gedaan. De cao is nu een stuk korter en ook beter leesbaar geworden. Je kunt de nieuwe tekst hier vinden. Binnenkort komt er ook weer een interactieve pdf-versie beschikbaar.

Terugkoppeling sessie ABP pensioen

De bank geeft als aftrap een terugkoppeling van de voorlichtingsbijeenkomst voor de medewerkers van een voorganger van ABN AMRO (Bouwfonds) die nog pensioen opbouwen bij het ABP. Hierover hebben we tijdens het cao-overleg uitvoerig gesproken en gelukkig is hiervoor na vele jaren eindelijk een goede oplossing gevonden. De bank heeft zich hier hard voor ingespannen maar vakbonden hebben tijdens de onderhandelingen hier ook echt druk op gezet en zodoende bijgedragen aan een oplossing.

De betreffende medewerkers zijn blij dat er nu eindelijk een oplossing komt maar voelen zich nog steeds niet goed gehoord door de bank. Hier gaat de bank dus nog verder mee aan de slag.

Evaluatie opstapregeling

We hebben de eerste cijfers van de ervaringen met de opstapregeling besproken. De opstapregeling wordt nu ongeveer 1,5 jaar toegepast en wij hebben met de bank afgesproken dat we het gebruik en de ervaringen heel goed gaan evalueren. Deze eerste cijfers geven een aardig eerste beeld maar er is nog iets meer tijd en informatie nodig om echt conclusies te kunnen trekken. In elk geval zullen wij over de cijfers tijdens het volgende vakbondsoverleg verder praten en daarna kunnen we ook de resultaten delen.

Pensioenfonds en pensioenstudie

Het pensioenfonds kwam langs om tijdens het vakbondsoverleg uit te leggen hoe en welke keuzes zij maken om tot een verantwoord en betrouwbaar beleggingsbeleid te komen. Dit was een informatief verhaal met als belangrijkste boodschap dat het beleggingsbeleid van het fonds gericht is op risico beheersing. Het fonds vindt voor dit jaar de mogelijkheden om te kunnen indexeren belangrijker dan de groei van de dekkingsraad.

In een ander verband hebben we ook over de toekomst van de pensioenregeling van ABN AMRO gesproken. We zijn naar aanleiding van de afspraak in de cao aan het studeren op alles wat er momenteel speelt rondom pensioen en dan natuurlijk in relatie tot de pensioenregeling van ABN AMRO. Tijdens de eerste sessie hebben we voornamelijk teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar. De komende sessie gaan we dieper op alle onderwerpen in. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van de studie. Die volgen rond de zomer.

Arbeidsongeschiktheid en mantelzorg

De bank is, mede naar aanleiding van de cao-afspraken, aan het kijken hoe het hele proces rondom arbeidsongeschiktheid beter kan worden ingericht. Daar zijn wij erg blij mee omdat wij keer op keer bij onze leden ervaren dat hier onnodig veel fout gaat. De menselijke maat moet hier worden teruggebracht! Rondom mantelzorg is er op jullie intranet een nieuwe community van start gegaan met alle informatie over dit onderwerp gebundeld en bedoeld om uit te wisselen.

Feestdagverlof

Dit onderwerp heeft al veelvuldig op de agenda gestaan maar het blijft ingewikkeld. We gaan er tijdens het volgende overleg met de bank daarom nog eens wat beter naar kijken. Wordt vervolgd dus!

WW-reparatie

Vanaf 2 juni wordt gelukkig eindelijk de WW-reparatie mogelijk in de financiële sector. Voor vragen hierover kun je kijken op deze website.

Ben jij ons nieuwe CNV-kaderlid bij ABN AMRO?

Onze kadergroep is op zoek naar nieuwe leden, die het leuk en belangrijk vinden om regelmatig even samen te sparren over alles wat er bij de bank speelt en om bij de onderhandelingen van de cao en sociaal plan mee te denken over wat er moet worden afgesproken aan de cao-tafel. Lijkt jou dat leuk! Laat het ons dan weten en kom een keertje langs!

Ben jij nog geen lid, of heb je collega's die nog geen lid zijn van de bond? Je kunt het eerste jaar op kosten van ABN AMRO kennismaken met het CNV.