Stel je vraag over werk en inkomen

Zomer update ABN AMRO

De zomer is begonnen! Toch hebben we de afgelopen weken nog veel gedaan bij de bank. In deze zomernieuwsbrief een update van de laatste ontwikkelingen.

Pensioen werkgroep

De afgelopen periode is er, als follow up van de cao afspraak, vier keer in een pensioenwerkgroep hard gestudeerd op dit onderwerp. Er is veel over pensioen te bespreken dus was de studie erg nuttig. De pensioenwerkgroep zal op korte termijn een verslag doen van hun bevindingen. In de werkgroep waren naast bank en bonden ook de medezeggenschap, het pensioenfonds en de vereniging van gepensioneerden vertegenwoordigd. Hierover dus snel meer.

Menselijke maat

Al enkele jaren is de manier waarop de bank in sommige gevallen met kwetsbare medewerkers omgaat, ons een doorn in het oog. Samen met Lia van Wingerden (vertrouwenspersoon bij CNV en oud-medewerkers van Beter) stellen we dit nu bij de bank actief aan de orde. Natuurlijk snappen wij dat er bij een groot bedrijf regels gelden, maar in sommige situaties moet er meer naar de menselijke maat gekeken worden naar onze mening. We zijn hier nu actief met de bank over in gesprek.

Contact Center (CC)

We hebben van de afdeling capaciteitsmanagement CC uitleg gekregen over het ontstaan en de berekening van het verlofsaldo en de toepassing van de Feestdagenregeling bij het CC. Best lastige materie aangezien het een compleet andere manier van werken is. Daarnaast hebben we het gehad over het aanvragen en toekennen van verlof bij het CC. De bank garandeert dat iedereen in ieder geval het wettelijke verlof kan opnemen. Daarnaast kan er onderling worden geruild en als dit niet zou lukken, kan het gesprek aangegaan worden met de leidinggevende. Toch krijgen we hier veel vragen over. Als er naar jullie mening toch zaken niet goed gaan, laat het ons dan zeker weten!

Together & Better (T&B)

Vanuit HR is er verslag gedaan van alle stappen die gezet zijn rondom T&B in het eerste en tweede kwartaal en wat er nog aankomt in het derde kwartaal. Begin dit jaar is het oude formulier vervangen door het nieuwe simpelere T&B-formulier. Er is een inventarisatie gedaan per bedrijfsonderdeel ten aanzien van de benodigde gedragsverandering. Sommige afdelingen zijn bijvoorbeeld al meer gewend aan feedback geven dan anderen.

In het tweede kwartaal is daar op ingespeeld door het aanbieden van tools voor het stellen van doelen zoals de teamdialoog, 6 tips en tricks voor een goed gesprek en een animatie over hoe T&B precies werkt. Er is een ‘feedback challenge’ geweest waar meer dan 50 teams aan meededen. Veel aandacht is gevraagd via intranet, management update en HR om het stellen van doelen te activeren. Ruim zevenduizend medewerkers hebben inmiddels één of meerdere doelen gesteld.
 
In het derde kwartaal wordt er tijd besteed door HR aan de branding en communicatiestrategie rondom het activeren van medewerkers & leidinggevenden. Er worden producten voor zelfreflectie en initiatief voor ontwikkeling (onder andere het beste ontwikkelplan, POB) uitgezet en de voorbereidingen gedaan voor de implementatie internationaal. 

Vrijwillig vertrek

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de vrijwillige vertrekregeling is ook aan de orde geweest. De bank is momenteel met de eigen fiscalist en de belastinginspecteur in gesprek om dit arrest te vertalen naar het effect op de vrijwillige vertrekregeling bij ABN AMRO. Zodra we daar meer over weten, lichten we jullie daar gelijk over in.

Zaken agenderen?

Zijn er onderwerpen die dit jaar besproken moeten worden met de bank? Laat het ons weten, dan zetten wij het op de agenda. Als jouw collega’s dit ook willen, dan kunnen ze een jaar lang gratis lid worden.

Heb jij vragen of ideeën laat je dan horen op Je Achterban. Het is jouw cao, dus jouw mening telt!