Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Impasse onderhandelingen cao en sociaal plan ABN AMRO

Afgelopen dinsdag 29 juni hebben CNV Vakmensen en de andere bonden voor de vijfde keer met de bank gesproken over de cao en het sociaal plan. Ondanks de wens en hoop van sociale partners om flinke stappen naar een eindresultaat te maken, is de uitkomst helaas dat we in een impasse zitten. CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en Our Next Move zitten op één lijn. Reden waarom we allemaal terug gaan naar onze leden om te horen hoe jullie tegen het bod van de bank op de cao en het sociaal plan aankijken. 

Sociaal plan, factor vertrekregeling

Jullie hebben ons aangegeven dat een ongewijzigd sociaal plan en daarmee handhaving van de factor 2,3 een prioriteit is. ABN AMRO heeft in eerste instantie voorgesteld om de factor terug te brengen naar 1,7. Inmiddels is de bank daarop teruggekomen en meent ze dat een versobering naar factor 2 te rechtvaardigen is.

Sociaal plan, de reistijdbepaling bij standplaatswissel

ABN AMRO wil de reistijdbepaling bij standplaatswissel grotendeels schrappen. De bonden en ONM zijn bereid om met elkaar te kijken of het nodig is om voor bijzondere gevallen hoofdstuk 7 (waarin dit geregeld is) buiten werking te stellen. Denk aan de standplaatswijzigingen/verhuisbewegingen rondom de hoofdkantoren in Amsterdam. Op het voorstel van de bank de reistijdbepaling voor iedereen vanaf schaal 7 te schrappen, hebben wij negatief gereageerd.


Sociaal plan, de opstapregeling

Tot slot ligt dit voorstel van de bank er: in de opstapregeling de mogelijkheid opnemen dat een relatiebeding in de vaststellingsregeling wordt opgenomen. Dat is voor ons niet bespreekbaar. Er is geen enkele noodzaak om op collectief niveau een relatiebeding af te spreken voor individuele gevallen. 

De cao, loonontwikkeling, structurele cao-verhoging

Hier kunnen we kort over zijn. Als wij instemmen met de factor 2 bij het sociaal plan, dan is de bank bereid om een cao met 0% loonsverhoging overeen te komen. De looptijd wordt daarbij op twee jaar gesteld! Dus 2 jaar een nullijn!
Het huidige voorstel is voor ons maar ook voor de andere bonden en ONM onbespreekbaar.

Werken en reizen na Corona, thuiswerkvergoeding

We zijn in gesprek over een vaste thuiswerkvergoeding voor iedereen. De bank stelt voor om deze vaste thuiswerkvergoeding te baseren op €2,00 per dag, conform het Nibud advies. Als basis voor de berekening wordt uitgegaan van 60% thuiswerken en 40% op kantoor gedurende 47 weken per jaar. Daarmee kom je op een vaste netto thuiswerkvergoeding, dus ongeacht hoe vaak je in de praktijk thuis werkt, van € 23,50 per maand (gebaseerd op een fulltime dienstverband).


Reiskostenvergoeding

Vergoeding van de reiskosten voor werkdagen op basis van gebruik met een maximum van 40 km woon-werkverkeer, Hierbij de optie om te kiezen voor een OV-jaarkaart of een electrische leaseauto (alleen vanaf 15.000 zakelijke kilometers per jaar, exclusief woon-werkverkeer).
Het mobiliteitsbudget voor schaal 12 en hoger komt te vervallen vanaf volgend jaar, maar blijft behouden voor de collega's die dit tot dan toe ontvangen. Dit geldt ook voor de collega's die op dit moment in een ontwikkeltraject naar schaal 12 zitten, maar daar pas op of na 1 januari 2022 in geplaatst worden.

Kortom

Op de belangrijkste onderwerpen komen we op dit moment niet tot overeenstemming met de bank. Dit geldt met name voor het sociaal plan en de loonontwikkeling. Ook op andere belangrijke onderwerpen zien wij op dit moment nog onvoldoende positieve ontwikkelingen. Onze observatie is dat met het huidige pakket zoals de bank het voorstelt onvoldoende waardering wordt uitgesproken voor haar medewerkers. Kostenbesparingen lijken op alle onderwerpen de belangrijkste drijfveer en niet het doorontwikkelen van eerlijke en stimulerende arbeidsvoorwaarden.
Voor nu hebben we de bank laten weten dat wij graag in gesprek blijven maar dat wij op basis van de huidige voorstellen op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zien om voor de zomer verder te praten.


Wat vind jij?

Het volgende gesprek staat gepland op 8 september. Jouw input is van belang en nemen we mee naar dat gesprek. Stuur mij daarom een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl.
Of plaats je reactie, vraag of opmerking onder dit bericht op

Omdat we de zomerperiode ingaan en we vanwege Covid nog te maken hebben met beperkingen, is het lastig om elkaar face-to-face te spreken. Wil je toch graag dat we bijvoorbeeld een Teams-bijeenkomst organiseren waarin we je nog iets meer kunnen vertellen over het proces tot nu toe en de stand van zaken, laat dat dan ook weten

 

Plaats je reactie hieronder

 • factor 2,3 + 2% + reisafstand beperking 40km laten vervallen + fatsoenlijke thuiswerkvergoeding

 • ABN AMRO heeft blijkbaar weinig vertrouwen in haar eigen verhaal van opleiding en herplaatsing, anders zouden ze er toch geen problemen mee hebben om de factor voor transitievergoeding op 2,3 te houden.

 • Huidige Sociaal Plan continueren, want er gaat de komende 3 jaar vast nog meer gereorganiseerd cq gesneden worden gezien alle bedreigingen die de bank zef zegt op haar af te zien komen (verdienmodel onder druk, fintechs, meer digitalisering etc). Qua loonsontwikkeling tenministe de inflatie laten corrigeren, want er is geen reden bij een gezond bedrijf dat wel in staat is dividend aan haar aandeelhouders uit te keren, maar haar werkenemers, die zorgen voor de winst en dus het dividend, met lege handen laat staan. De werknemers worden al helemaal volgestopt met opleidingen, dus hoeveel opleidingen kan een mens verteren en de effectiviteit van de hoeveelheid opleidingen gaat averechts werken. Vanuit de werkgever zeggen dat je veel opleidingen aanbiedt klinkt mooi, maar als daar door de ineffectiviteit weinig gebruik van wordt gemaakt dan is het niet meer dan een lege huls.

 • Een cao met 0% loonsverhoging voor de komende twee jaar ter wijl alle personeelsvoordelen steeds minder worden en de inflatie over 2021 ongeveer 2% lijkt te worden, is niet logisch.

  Ik lees dat het heel veel nemen is vanuit de bank en weinig geven, jammer dat het eigen personeel zo slecht gewaardeerd wordt.

  - factor 2 - 2,3,

  - 2% loonsverhoging ( laat maar gelijk lopen met de te verwachten inflatie en wordt elk jaar opnieuw bepaald),

  - thuiswerkvergoeding met terugwerkende kracht, vanaf 1-1-2020

  succes

 • We aim to create long-term value for all stakeholders – including our clients, employees, investors and society. Dat is wat ABN AMRO op Intranet zegt.

  Vandaag zijn de cijfers van de bank over het tweede kwartaal gepubliceerd. Daarin maakt de bank bekend dat aan aandeelhouders in oktober het finale dividend over 2019 uitgekeerd zal worden en dat zij zich committeert aan het hervatten van dividend betalingen aan haar aandeelhouders (pay out ratio 50%). Het is goed dat de bank er werk van maakt deze belangrijke groep stakeholders aan zich te binden met een aantrekkelijk dividend.

  De bank zou niet uit het oog mogen/moeten verliezen dat het zonder de inspanningen van een andere belangrijke groep stakeholders, namelijk haar werknemers, onmogelijk is om waarde te creëren voor andere stakeholders. Het zou prettig zijn als de bank inziet dat haar medewerkers in de afgelopen 12-18 maanden een ongekende mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen hebben getoond.

  In haar uitnodigingsbrief aan de bonden voor het initiële overleg gaf de bank aan te kampen  met de financiële weerslag van Covid-19 en andere reeds bestaande maar daarom niet minder impactvolle economische uitdagingen die hun stempel drukken op het financiële klimaat. Naar nu blijkt is de soep niet zo heet.

  Het zou de bank dan ook sieren als zij haar werknemers (stakeholders) evenzo waardeert als de andere stakeholders en een salarisstijging biedt die gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de inflatie. Er mag hierbij ook niet uit het oog verloren worden dat een groot aantal medewerkers al lange tijd aan het eind van de salarisschaal zitten. Die zijn dus al langer de klos.