Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Wat zijn de voorstellen van CNV Vakmensen voor de nieuwe cao van ABN AMRO?

Binnenkort start het overleg over een nieuwe cao voor de medewerkers van ABN AMRO. We vroegen je welke onderwerpen volgens jou in onze voorstellenbrief aan bod moeten komen. Thuiswerken (faciliteiten en vergoeding), werkdruk, de positie van oudere medewerkers (interne arbeidsmarkt bij de bank) en eerder kunnen stoppen met werken zijn de grootste topics. Verder stellen we voor het sociaal plan te verlengen voor de duur van 5 jaar, zodat de medewerkers die te maken krijgen met de gevolgen van de strategy review terug kunnen vallen op gelijke regelingen.

De inzet van CNV Vakmensen, voorstellenbrief

Je vindt de voorstellenbrief van CNV Vakmensen als bijlage bij dit bericht. Zoals je ziet, hebben we naast onze voorstellen ook een aantal vragen gesteld over de praktische uitvoering van de afspraken die tijdens het vorige cao-overleg zijn gemaakt. De huidige cao is nog niet geëindigd; de cao loopt tot en met 31 december 2021. Door Corona is er natuurlijk het een en ander veranderd ten opzichte van het najaar van 2019. Toch is het altijd goed om ook stil te staan bij de gemaakte afspraken en vast te stellen hoe ver we daarmee zijn en of de afspraken wellicht moeten worden bijgesteld.

Sociaal plan

We stellen voor om het sociaal plan te verlengen voor de duur van 5 jaar. Zoals we allemaal weten zullen de gevolgen van de strategy review de komende jaren bekend worden. CNV Vakmensen vindt dat het niet uit moet maken op welk moment je een beroep moet doen op het sociaal plan. Met de door ons nu voorgestelde termijn zou er voor alle medewerkers die hierop een beroep moeten doen, duidelijkheid zijn.

Onderhandelingsdata

Alvast ter informatie de data die we gepland hebben om met elkaar te onderhandelen.
Het gaat om 11 mei, 18 mei, 2 juni, 14 juni en 29 juni, 7 juli, 8 september en tenslotte 28 september.

Onderhandelingsdelegatie

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaat uit Erik van der Hoven, Elvira van Koert, Kirsten Westerhoven, Ad de Jong, Carel Deden en Aletta Bulsink.

 

Wij blijven je op de hoogte houden

In de komende tijd zul je regelmatig door ons worden geïnformeerd over de stand van zaken in het cao-proces. Heb je een vraag? Laat het ons vooral ook weten in een reactie hieronder. Op die manier kunnen we zorgen dat we écht namens en voor jou aan het onderhandelen zijn. 

M2105_0029_Voorstellen_CNV_Vakmensen_CAO_ABN_AMRO.pdf