Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nieuwe CAO ABN AMRO is een feit!

Nu de stemtermijn is gesloten, kunnen we uitslag van de stemming bekend maken: Een zeer ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het verbeterde resultaat.

Vanaf 1 januari 2018 nieuwe cao

Nu de CNV leden, samen met leden van de andere bonden, hebben ingestemd, gaat de nieuwe cao in werking. Ruim 94% van de CNV-leden heeft voor gestemd, dus we kunnen vaststellen dat er voor deze afspraken wél draagkracht is.

Reacties

Ook tijdens deze stemming hebben we weer veel reacties van jullie ontvangen. Deze keer gelukkig heel veel tevreden reacties. Jullie gaven aan blij te zijn met het optreden van de bonden en tevreden te zijn met dit eindresultaat.

Wel hebben we ook nu weer een aantal kritische noten over het afschaffen van PM gehoord. We snappen de opmerkingen en zorgen, maar we gaan nu wel met deze resultaten aan de slag.

Wat gebeurt er nu?

Natuurlijk hebben we de uitslag van de stemming ook aan bank gemeld. We gaan nu snel, samen met de bank, de nieuwe cao teksten opstellen, zodat iedereen de afspraken ook in de cao kan terug vinden. Verder zal de bank voortvarend met het nieuwe PM systeem aan de slag gaan en zullen wij natuurlijk ook de actie punten van de cao oppakken. Ook gaan we snel weer met de bank om de tafel voor het periodieke overleg want dat is ook hoog nodig; er speelt genoeg bij de bank.

Inzet van vakbondsleden wordt beloond! Trots!

Deze nieuwe cao was niet tot stand gekomen zonder de steun van de leden en kaderleden. Wij willen jullie daar hartelijk voor bedanken. We hebben in de afgelopen weken echt veel mails gehad van medewerkers die zich afvroegen wat een vakbond nu eigenlijk doet en waarom. Dit traject toont aan dat CNV –leden directe invloed hebben en dat we ook die invloed ook gezamenlijk kunnen inzetten mét goed resultaat.

Heb je vragen? Stel ze zeker!