Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

12 december: Loon blijft moeilijkste onderwerp

In deze blog een verslag van de laatste geplande onderhandelingsdag. We hadden een lange dag én avond gepland in de hoop dat we eruit zouden kunnen komen. We hebben daar erg ons best voor gedaan, maar het moeilijkste onderwerp, de loonsverhoging, zorgt toch voor wat vertraging!

Waar zijn we uit:

De lijst met besproken onderwerpen waar we het over eens zijn, wordt gelukkig steeds langer. Zo zijn we het eens geworden over een aantal positieve wijzigingen rondom verlof. We gaan verlof voor doktersbezoek in de cao opnemen zodat voor iedereen dezelfde regeling gaat gelden en we kunnen afspraken maken over geboorteverlof.

CNV Vakmensen heeft nog het voorstel gedaan om het generatieverlof te verruimen, en hier lijken we ook uit te gaan komen. Ook over duurzame inzetbaarheid hebben we goede afspraken gemaakt.

Waar zijn we niet uit: loon

Loon is een moeilijk punt. Tijdens de eerste onderhandelingsronde bleek al dat de bank hier weinig ruimte voor heeft. Wij hebben ingezet op een loonsverhoging van 3% per jaar. Natuurlijk snappen we ook wel dat we hierover moeten onderhandelen en wegen andere belangrijke onderwerpen, bv op het gebied van ontwikkeling, ook mee. Het gaat uiteindelijke om het totaalpakket.

Maar tijdens het overleg van afgelopen dinsdagavond, bleek helaas, dat de bank nog steeds niet veel ruimte heeft om een loonsverhoging te geven, terwijl dit voor de vakbonden wel een erg belangrijk punt is.

De bank geeft aan graag een tweejarige cao te willen afsluiten, waarbij zij het volgende loonbod doet:

 • in 2018: een eenmalige uitkering van 1%;
 • in 2019: per 1 januari 2019 een structurele loonverhoging van 2%, waarin 0,5% zit vanuit de omzetting van de prestatiepremie van flexibel naar vast salaris. De prestatiepremie hebben we op basis van de 3 beoordeling in 9% salaris omgezet maar in werkelijkheid is de gemiddelde beoordelingsscore 3,31%. Daar hoort dus gemiddeld ook een hoger percentage variabele beloning bij. Dit verschil is 0,5% en wordt in de loonsverhoging meegenomen.

Reactie vakbonden

Wij hebben aangegeven dat wij dit aanbod van de bank niet genoeg vinden. Voor CNV Vakmensen is met name 2018 nog echt onvoldoende. Wij hebben aangegeven dat we, zeker gezien de mooie cijfers van ABN AMRO, de positieve economische ontwikkelingen en ook de roep vanuit de politiek om hogere lonen, menen dat hier bij ABN AMRO ruimte voor zou moeten zijn. Het gat is nu nog te groot om te overbruggen. 

Overige openstaande punten

Daarbij staan er ook nog een aantal andere punten open. De bank heeft een voorstel gedaan om de jubileumuitkering per 1 januari 2020 af te schaffen en om in 2018, als “compensatie” iedere medewerker 1000 euro bruto, naar rato van het dienstverband, uit te keren.

Wij hebben aangegeven dat wij de jubileumuitkering zien als een blijk van waardering van de medewerkers voor hun loyaliteit aan het bedrijf en niet de behoefte voelen om de uitkering af te schaffen. Maar we horen ook heel graag jullie mening hierover!

Daarnaast ligt ook het punt van het afschaffen van verschillende toeslagen nog steeds op tafel. Wij hebben aangegeven op 1 punt, wel mee te willen gaan met de voorstellen van de bank, namelijk om de toeslag op feestdagen gelijk te stellen aan de toeslag op de zondag. De bank vindt dit echter niet genoeg en wil toch ook de zaterdagtoeslag terugbrengen naar 25% en de piket- en roostertoeslag niet meer pensioendragend maken. Dit zijn allemaal verslechteringen voor een kleine groep medewerkers, waar eigenlijk niks tegenover staat.

Wat vinden jullie ervan?

We hebben afgesproken om op dinsdag 19 december a.s. weer verder te praten en een nieuwe poging te wagen om eruit te komen. Graag horen we voor die tijd jullie mening over het loonbod van de bank maar ook over andere belangrijke onderwerpen zoals de toeslagen en de jubileumuitkering.

Het gaat om jullie cao, dus geef je mening!

 • Op zich denk ik dat we een aardig eind op weg zijn naar een nieuwe CAO. Als de 1% loonsverhoging van 2018 structureel kan worden ipv éénmalig, dan zou ik zeggen: DOEN! Anders eenmalig 1,5% in 2018 en in 2019 2% structureel.

  T.a.v. de jubileum-uitkering heb ik wel nog een vraag, want het voorstel is mij niet geheel duidelijk:

  Wat betekent dit voor medewerkers die in 2018 of 2019 25 jaar in dienst zouden zijn?

  Krijgen die dan nog de oude jubileum-uitkering, of worden die ook voor € 1.000 "afgekocht"? Als dat laatste het geval zou zijn, dus die krijgen max € 1.000, dan is dat wel heel erg zuur. Ik ben zelf in September 25 jaar bij de zaak en eerlijk gezegd (mss niet slim) maar had ik al rekening gehouden in mijn 2018 budget met de normale jubileum-uitkering.

  Afgezien van mijn persoonlijke situatie, vind ik het afschaffen van de jubileum-regeling een slecht idee. De gemiddelde mdw zal 25 of 40 jaar niet eens halen... dus zij die het wel halen mogen daar zeker voor beloond worden. Dit is gewoon een simple blijk van waardering voor jarenlang trouwe dienst in mindere en betere jaren.

 • Mooi om te zien dat jullie het er niet zo makkelijk bij laten zitten qua loon. Het hebben van de prestatiepremie zorgt voornamelijk voor ons als cc medewerkers voor een extra boost. Nu deze weg gaat maar we wel met doelstellingen moeten blijven werken, is het een zure appel waar we doorheen moeten.

  De loonsverhoging is voor ons dan wel belangrijk en aangezien we met een 4 beoordeling 2.5% omhoog gingen vind ik dat iedereen voor 2019 de 2.5% verdient (Ook al zal het voor veel collega's op het CC niets meer uitmaken ivm de reorganisatie).

  De jubileumuitkering mag van mij inderdaad aangepast worden.  Aangezien de cao tot 2018 liep was er te verwachten dat een kosten post als dit aangepast zou gaan worden. Ik denk dat als overgangsregeling het wellicht wel gepast is om de mensen die in 2018 gebruik zouden maken van de uitkering iets boven op de 1000 euro uitkering te doen. Dat iedereen de 1000 euro zou krijgen (naar tijdsgelang) is een mooi gebaar en daar zullen veel collega's blij mee zijn.

  Vooral het CC heeft te maken met het roostertoeslag op de feestdagen. Ondanks dat het een open intekening is of je wilt werken op een feestdag, moet de bank niet vergeten dat deze mensen het doen juist om de toeslagen.  Ze merken nu al dat ze haast geen mensen kunnen vinden om te werken op dat soort dagen. Dan moeten ze niet gaan sleutelen in de % van zulke dagen. Mocht het minder worden zullen ze grotere problemen krijgen dan de 15 mensen die ze moeten betalen met de feestdagen (bereikbaarheid, NPS daling etc).

 • Jammer dat de bank niet ziet dat piketdiensten en toeslaguren voor een kleine groep erg belangrijk is. Ik werk al jaren bij de bank op het contact center. Ik werk avonden, weekenden en nachten omdat we er 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn.  Als andere mensen thuis zijn en genieten van hun avond vrij of vrij weekend dan zijn wij aan het werk. Daar mag best een compensatie tegenover staan.

  Sterket nog, mijn hypotheek is berekend ook op mijn toeslaguren. Wil door de bank door dit nu terug te draaien mij en al die andere die op deze manier een hypotheek hebben gekregen in de financiële problemen brengen?

 • Inderdaad jammer dat mensen met een piketdienst worden gepakt. Volgens mij zijn we blij dat er medewerkers zijn die dat voor hun rekening nemen. Jubileumuitkering vind ik een zielig onderwerp. Waarom afschaffen? Om een beetje te besparen en de medewerker die je zou moeten waarderen in de kou laten staan. Gemiste kans. Alternatief iedereen 1000 euro naar rato! Van wat? Wanneer ontvang je dan 1000 euro. Mag ik aannemen netto! Zoals bij 40 jaar. Of bruto zodat er niets overblijft? Loonsverhoging 2018 eenmalig is ook zoiets. Dus flink extra belast, geen pensioenopbouw. Ik zou toch minstens uitgaan van een structurele verhoging. Dat is toch wel een minimale waardering voor personeel dat keihard werkt om de hudige resultaten te halen. Zonder gaat namelijk niet. Succesmet jullie onderhandelingen.

 • Het is teleurstellend dat de prestatiepremie weg gaat,  hebben jullie oogkleppen op? Er komt wellicht een regeling voor enkele jaren maar daarna zal dit ook weer afgeschaft worden en blijft er geen beloning e.o maximale verhoging meer over.

 • Ik begrijp niet waarom de bonden jarenlang vooral nadruk leggen op secundaire arbeidsvoorwaarden, en geld dat overblijft (if any) bij loon wordt gestopt. Waarom niet veel meer inzetten op loon? Wij kunnen dan zelf kiezen waarvwij dat aan besteden, bv extra vrije tijd. En 1% eenmalig in 2017 is natturlijk niet serieus. Kijk naar de dikle winsten jasr in jasr uit! Wanneer gast de medewerker hierin meedelen?!

 • Ik vind dat de bank NIET MOET TORNEN aan uitkeringen voor langdurig dienstverband. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de bank. Ik krijg steeds meer de indruk dat com,puters/digitalisering door de leiding hoger worden geschat dan personeel.

 • Ik werk al 37 jaar bij deze organisatie en het gaat financieel en leuke extra,s van slecht naar slechter, terwijl de werkdruk steeds hoger wordt. Waardering is ver te zoeken alle leuke extra,s gaan er vanaf. Inclusief kerstpakket. Nu weer de jublieumuitkering. niet accepteren zou ik zeggen. Dit moet blijven als waardering voor mensen die trouw zijn aan de werkgever

 • Mijn complimenten voor de manier waarop jullie het overleg voeren en hier verslag van doen. Het is niet makkelijk om de gevolgen van alle veranderingen te overzien.

  Wanneer je nu 23 jaar in dienst bent en de jubileumuitkering wordt afgeschaft dan voel je je natuurlijk een beetje bekocht. Zou er niet een regeling kunnen komen waarbij daar rekening mee gehouden wordt? Dus een eenmalige uitkering naar rato van het aantal jaar dat je in dienst bent? (Zelf ben ik pas 10 jaar in dienst)

  Wat betreft de toeslag op zaterdag zie ik in andere sectoren dat de vergoeding aan het veranderen is. Het wordt steeds “normaler” om buiten de kantoortijden van 9 tot 5 te werken en daar geen toeslag voor te betalen. Hoeveel denkt de bank hier mee te besparen? En is dat het waard dat het personeel, die daar dan de gevolgen van voelt, zich minder gemotiveerd zal voelen? En er minder mensen beschikbaar zullen zijn voor de weekenddiensten.

  In het contactcentre worden nu al diensten van 5 1/2 uur in de avond ingepland zodat er geen maaltijdvergoeding gegeven hoeft te worden. Maar dan is er dus ook maar een kwartier pauze en heb je nauwelijks tijd om te eten. Beetje weinig als je van drie tot half negen ‘s avonds werkt.

  Ik ben blij dat de prestatiebeloning gaat verdwijnen, ik ernaar deze als oneerlijk en subjectief.

  Wat mij betreft zou er een keuze mogen komen voor personeel boven de 57 jaar om het budget voor ontwikkeling op een andere manier te mogen inzetten. Bijvoorbeeld af en toe een middagje eerder naar huis gaan als daar behoefte aan is.

  Heel veel succes met het vervolg van de onderhandelingen! Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie de beste keuzes zullen maken.

 • Daarom hebben we gesproken over het afschaffen van de jubileumuitkering met ingang van 1 januari 2020 en in plaats daarvan alle medewerkers in 2018 een eenmalig bedrag van EUR 1000 bruto uit te keren.

  Ik was bij het lezen van hiervan behoorlijk van slag.

  Wij hebben de bank mede helpen bouwen. Zien vervallen in 2008 en weer met opgestroopte mouwen weer opgebouwd. En dan dit als dank. Je krijgt mij niet zo snel kwaad maar dit gaat de perken te buiten.

  Precies op 1 januari 2020 ben ik 40 jaar in dienst

  Hoe zuur kan je je het treffen?

  De bank gelooft  in een duurzame inzetbaarheid   maar heeft daar kennelijk geen waardering  voor    

 • Sandra met het afschaffen van de prestatiebonus worden de meeste van ons al financieel benadeelt.

  Ik zou zeggen bond blijf vasthouden aan de eisen van 3% structureel en laten we ons niet afschepen met

  eenmalige fooi van 1%!

 • Het afschaffen van de jubileumuitkering door eenmalig 1000euro bruto uit te keren , met als achterliggende gedachte "het aantonen dat wij de medewerkers waarderen" is in mijn ogen een farce. Hier had je 14 jaar lang iedere werknemer een kerstpakket (en daarmee ook de voedselbank) kunnen geven. Daarnaast is dit fiscaal ook nog een voordeliger belast.

  Het salarisaanbod vanuit de bank is natuurlijk lachwekkend. De medewerker wordt jaar op jaar uitgeknepen maar hier een passend antwoord op blijft helaas uit. Het huidige bod is nog niet eens voldoende voor inflatiecorrectie. En daarbij wordt je ook nog eens 5% op jaarbasis gekort als je jaar in jaar uit een 4 beoordeling hebt gehad.

  Overigens zijn er ook veel punten die mij wel tevreden stemmen zoals de financiële update die je kunt aanvragen, vaker een check vanuit 'Beter' en meer scholingsperspectieven. Alleen is bij dit laatste punt dan nog wel mijn vraag hoe en door wie dit beoordeeld wordt.

  Veel succes!

 • Beste Sandra,

  Het zal niet meevallen om door te dringen bij de bank dat we nu toch echt een keer een substantiele salarisverhoging willen. We staan al jaren stil en jullie en de regering hebben al opgeroepen dat er nu meer in moet zitten om het belangrijkste kapitaal (de medewerkers) eens te belonen. De economie trekt aan, de bank heeft weer een mooi resultaat behaald dank zij ons allen, dus nu graag een echte waardering.

  Dan de jubileumuitkering: is er wel onderzoek gedaan om hoeveel mensen het nog zou kunnen gaan op dit moment? Er zijn bij de laatste reorganisaties ook al veel oud gediende vertrokken en rond om mij heen zijn er nu meer 20-plussers dan 40-plussers. Misschien valt dan het potentiele bedrag wat uitgekeerd zou gaan worden in de komende 5 a 10 jaar wel mee?

  En als je er niet aan ontkomt om het uit te laten keren..... als oud gediende wil ik ook niet dat ik afgescheept wordt met een schijntje. Ook zijn er gelukkig jong gediende die het niet prettig vinden om 'mee te profiteren' van deze afkoop. Er moet toch een goede rekenmethode te vinden zijn om dit eerlijker te verdelen? Bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal dienstjaren wat men al bij de bank werkt?

  Dan als laatste de verruiming van het persoonlijk ontwikkelbudget: is dat niet alleen een 'mooie sier' naar de buitenwereld? Is er wel onderzoek gedaan naar de uitnutting van het huidige budget hierin? Ik hoor nl. alleen maar collega's die dit niet kunnen en mogen uitnutten. Dan is een verhoging van het budget een wassenneus omdat het toch niet uitgekeerd wordt.

  Ik wens je veel sterkte en wijsheid. Laten we niet te veel toegeven.....

 • Beste allen, veel dank voor jullie reacties! We gaan vanmiddag weer met de bank om de tafel en ik neem jullie punten en ideeën zeker mee terug naar het overleg. Het zal niet makkelijk worden om eruit te komen denk ik, maar we gaan natuurlijk ons uiterste best doen om een goed resultaat te halen waar zowel de medewerkers als de bank tevreden mee zijn. Uiteraard volgt zsm hier weer een verslag van ons overleg.

 • Beste , ik ben bang dat je uitspraak dat het niet makkelijk zou worden om er uit te komen, bewaarheid is geworden.  Ik vind dat de bank met veel te weinig over de brug komt en zal dus ook tegen het voorstel stemmen. Het is al te weinig voor de huidige organisatiestructuur, laat staan voor de beoogde nieuwe. Want laten we niet vergeten dat de bank met de nu net ingezette reorganisatie wel mooi weer speelt met de boodschap dat zelfsturing voor meer tevredenheid zorgt, maar dit maar met 1 doel doet. Kosten besparen. En met die kostenbesparing leggen ze tegelijk meer verantwoordelijkheid neer bij de werknemers. Dat is prima, maar ik zie de beloning voor die exta verantwoordelijkheid ook nergens terug in het voorstel. Dus wij mogen meer doen voor eigenlijk een gelijke beloning... Weer een klap in het gezicht. Ben wel benieuwd of jullie dat argument in de onderhandelingen hebben aangevoerd?