Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

13 november: weer een kijkje vanuit de zijkamer

Op maandag 13 november zijn we opnieuw bij elkaar gekomen voor een volgende ronde onderhandelingen. De onderwerpen waren omzetting van de prestatiepremie, vereenvoudiging en persoonlijke ontwikkeling.

PM en omzetten prestatiepremie

Een belangrijk onderwerp van de dag was het omzetten van de prestatiepremie in vast loon op basis van de “goedscore’’ en eenvoudiger benefit budget. Na PM al eerder meer beleidsmatig te hebben besproken, kwam nu de financiële kant aan bod.

We zijn in de zijkamer begonnen met de Excel sheets betreffende de prestatiepremie van variabel naar vast te bekijken. Zodat we daarna ons voorstel aan de bonden konden presenteren.

Na veel over en weer discussiëren zijn we het uiteindelijk eens geworden over de basis voor de omzetting, namelijk de @target-score: 3-score. Inzet van CNV Vakmensen en de andere bonden was om de gemiddelde score van alle medewerkers, die samen altijd iets hoger is dan een 3, en daarmee ook de daadwerkelijke kosten voor de bank weergeven, als uitgangspunt te nemen. Uiteindelijk is de bank daar in meegegaan door het verschil tussen @target en de werkelijke kosten als structureel bedrag te reserveren en later in de onderhandelingen terug laten komen in het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Daarnaast hebben wij samen met de bank geprobeerd om met de omzetting van variabel salaris in vast salaris ook het benefit budget te vereenvoudigen. Hierover zullen we in een later stadium berichten.

Vereenvoudiging 
Na PM voor nu afgerond te hebben gingen we over op een punt aangedragen door de bank: de vele regelingen inzake toeslagen en verschillende grondslagen willen ze vereenvoudigen. Kort gezegd is het voorstel: Schrappen dan wel verlagen van vrijwel alle toeslagen en grondslagen. Wij maken ons grote zorgen over de impact die dit heeft op collega’s in met name de lagere salarisschalen. Na overleg met de kaderleden in de zijkamer hebben wij de bank gemeld dat wij ons niet kunnen vinden in hun voorstel. Ze zullen met een beter voorstel moeten komen of alles laten zoals het nu is. De bank zal in een volgend overleg hierop terug komen.

Persoonlijke ontwikkeling

Nadat het vorige onderwerp een negatieve sfeer teweeg bracht en de bank daarin aan zet is, zijn we over gegaan naar een ander onderwerp: Persoonlijke Ontwikkeling.  
De bank heeft ons door middel van een presentatie meegenomen in hoe zij naar dit onderwerp kijken, de huidige benutting van opleidingen en ontwikkelbudgetten. Op de vraag waar de bank nog onderhandelruimte in ziet, gaven zij aan dat dit wat hun betreft zit in zaken als financieel advies, de hoogte van het ontwikkelbudget en verruiming van de mogelijkheden voor vitaliteit. In de volgende ronde komt dit onderwerp opnieuw ter sprake en presenteren wij onze voorstellen.

Derde WW jaar reparatie

Na jaren praten is er nu een regeling, wetgeving en uitvoeringsinstantie om tot reparatie van het derde WW-jaar te komen. Dit hebben we ook met de bank besproken. We leggen dit op korte termijn ter stemming aan je voor. In een van de volgende rondes bespreken we de uitslag met de bank.

Wat hebben we 13 november bereikt:

Overeenstemming over de omzetting van de Prestatiepremie van variabel naar vast.

We zijn positief over het onderwerp Persoonlijke Ontwikkeling, maar moeten dat nog wel fine tunen.