Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

19 dec: Is dit de laatste dag?

In deze blog lees je hoe kaderlid Elvira van Koert het afgelopen cao-overleg heeft ervaren.

Een ingelaste extra dag voor de onderhandelingen, omdat we er op 12 december niet uit kwamen.

Op een aantal punten hebben we elkaar wel gevonden, maar de struikelpunten zijn het loon, jubileumuitkering, afschaffing Goede Vrijdag, uniformering grondslagen en de versimpeling van de toeslagen.

Waar zijn we op dinsdag 19 december mee verder gegaan?

We starten om 12.00 uur in de zijkamer met het bespreken van de overgebleven punten en ons standpunt daarin.

Vandaag is ook de dag dat we afscheid nemen van Henk Meijers. Een zeer gewaardeerde collega en kaderlid van de Unie, die al bij vele onderhandelingen aanwezig is geweest. Nu is voor hem het moment aangebroken om na meer dan 40 jaar de bank te verlaten en te gaan genieten van de mooie dingen van het leven. We zullen hem missen.

Na deze plichtplegingen zijn we naar de onderhandelingskamer gegaan. Over en weer kwamen bank en bonden terug op de 32 openstaande punten van de vorige keer.

Ook hier konden we eindelijk een aantal punten als akkoord afstrepen.

Na een korte onderbreking kunnen we om 17.00 uur weer verder en leggen de bonden hun loonbod van 2 keer 2,5% op tafel. De bank reageert kort en bondig. Dit is niet wat ze hadden verwacht en buiten proportioneel in hun optiek.

Wederom wordt de vergadering geschorst. Met de reactie van de bank gaan we weer terug naar de zijkamer om dit verder te bespreken.  Van 18.00-18.50 kunnen we met z’n allen even wat eten. Maar daarna weer gelijk overleggen. We besluiten om een eindbod bij de bank neer te leggen.

De bestuurders van de bonden overleggen informeel met de bestuurders van de bank en leggen het loonvoorstel voor. De bank reageert verbaasd dat we als bonden met een eindbod komen. Uiteindelijk geven ze aan dat ze het in hun zijkamer gaan bespreken.

Na wat gereken en overleg in de zijkamer over de antwoorden van de bank op onze voorstellen,  kunnen we om 22.30 uur weer aan tafel om formeel terug te komen met ons eindbod:

•    Generatieverlof 1 keer per 5 jaar in plaats van 1 keer per 6 jaar ->  hebben we elkaar in gevonden.
•    De Zaterdagtoeslag terugbrengen naar 25% -> vinden we niet akkoord.
•    Vast/flex I&T en retail 80/20, rest op de norm houden per 1-1-2018
•    Verduurzamen van FTE externen naar FTE internen
•    Vakbondscontributie huidige regeling handhaven
•    Jubileumuitkering – 40 jaar 5 jaar handhaven tot 1-1-2023 
      - 25 jaar handhaven
      – 10 jaar erbij doen per 1-1-2018, men krijgt dan EUR 1.000,-- bruto pls een weekend Duin en Kruidberg  - restant bij collectieve loonsverhoging.
•    Loon: 1-7-2018 2,5% structureel 1-7-2019
     2,5% structureel.  Inclusief vervallen goede vrijdag per 1-1-2018.

De bank wil hier nu niet inhoudelijk op in gaan, maar we gaan weer schorsen en de bank komt hier op terug.

Na lang overleggen in de zijkamer van, met name de bank, komen we om 24.00 uur weer bij elkaar.

Dan komt de bank met een eindbod:

We gaan hierna om 0.30 uur terug naar de zijkamer met het eindbod van de bank. We balen dat het zo gelopen is en dat de bank een eigen eindbod heeft gedaan. We gaan het eindbod van de bank aan de leden voorleggen. We hebben hard gewerkt en dan is het jammer dat het net niet gelukt is om tot een akkoord te komen met elkaar.

Dat koppelen we nog terug aan de bank en dan kunnen we om 01.30 huiswaarts.

Klik hier om het eindbod door te nemen en jouw stem uit te brengen.

  • Waarom zou ik voor moeten stemmen? Alles blijft dan bij het oude. Het enige wat ik niet heb is een fooi van 1000 en 1%. Wat gebeurt er met de pensioen aanpassing naar 68? Gaat die ook niet door?

  • Zijn wel meer dingen die mij niet aanstaan in het eind aanbod. "Door het vervallen van de prestatiepremie vervalt ook de overgangsregeling garantietoeslag variabele beloning voor FBN" gaat mij persoonlijk 1,68% van mijn salaris kosten. Als ik daar nog de 0,5 prestatiepremie compensatie en 0,4 voor goede vrijdag bij op tel dan zit ik op 2,58% daling. Snap de opmerking "Tot slot voegt de bank er nog aan toe dat als de vakbondsleden niet instemmen met het eindbod dat er helemaal geen cao komt voor 2018. " ook niet echt want volgens mij blijft het oude CAO dan nogsteeds van kracht? Intimidatie op dit niveau lijkt mij niet meer van deze tijd. Als je het dan toch ouderwets wil aanpakken zouden de bonden ook een staking kunnen overwegen.

  • Eens met Eddy V. Waarom moeten wij als bankmedewerkers altijd alles slikken van de werkgever. Met name de laatste zin die gisteren op banknet stond met het eindaanbod van de Bank "dat er dan helemaal geen CAO komt" geeft mij een nare bijsmaak in de mond. Niet hiermee accoord gaan!

  • Ik vind t nogal verdacht dat er opeens bij deze onderhandelingen zoveel druk uitgeoefend wordt om akkoord te gaan met dit eindbod vd bank. Eerst t banknetbericht, daarna een mail van mijn Frank doorgestuurd via mijn naasthogere management en nu zelfs een "roadshow"? Deze roadshow kon ff snel geregeld worden want hij staat voor vlgde week gepland.... Dit soort druk geeft mij een nare bijsmaaak.