Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Een cao-overleg door de ogen van de zijkamer

Kirsten Westerhoven en Elvira van Koert

Prestatiepremie omzetten naar vast salaris. Moet dit wel of niet pensioendragend worden? Deze keer een blog vanuit het perspectief van een kaderlid in de zijkamer.

Hoe zit dat met onderhandelingskamer en zijkamers?

Tijdens cao-onderhandelingen is er een onderhandelingskamer met daarin  4 onderhandelaars van ABN AMRO Bank, 3 vakbondsbestuurders en van iedere vakbond 2 kaderleden. Daarnaast zijn er aparte kamers voor de bank en de vakbond, genaamd zijkamers. De zijkamer van de vakbonden bestaat uit 3 kaderleden van iedere vakbond, omdat er drie vakbonden aan tafel zitten maakt dat een totaal van 9 kaderleden. Het is aan de zijkamer om na te denken over vraagstukken die tijdens de onderhandelingen aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan stukken uit het verleden die nu weer actueel blijken te zijn, het doorrekenen van wijzigingen en de invloed die de wijzigingen hebben. De zijkamer buigt zich over de stukken die vanuit de onderhandelingskamer worden aangereikt. Dankzij het digitale tijdperk kun je à la minute gevraagd worden vanuit de onderhandelingskamer om iets uit te zoeken. Dit heeft als voordeel dat, als de onderhandelaars terugkomen naar de zijkamer, er direct verdiepingsvragen gesteld kunnen worden en we als geheel een reactie kunnen geven.

De meeste van ons hebben al vaker de onderhandelingen meegemaakt, in de zijkamer is het soms wachten op actie. Dit maakt het mogelijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over de verschillende afdelingen en onderwerpen bij de bank.

Wat is er besproken?

10.00-12.00 uur
De bonden hebben een reactie gegeven op het voorstel van de bank met betrekking tot het afschaffen van de prestatiebeloning en Performance Management nieuwe stijl. Daarnaast komen wij met eigen voorstellen over hoe wij denken dat het Performance Management en het afschaffen van de prestatiebeloning eruit moet zien. De bank heeft even tijd nodig om hier weer een reactie op te formuleren. Om efficiënt te werk te gaan geeft de bank nu eerst hun reactie op het pensioenstuk. Met deze reacties gaat de delegatie terug naar hun eigen zijkamer. In de zijkamer wordt duidelijk dat pensioen een lastig onderwerp is. Gelukkig hebben we een aantal kaderleden die hier goed in thuis zijn.

De vraag die in de zijkamer rijst is dan ook: Pensioen, hoe ga je hiermee om; leeftijd verhogen of hetzelfde laten?

Pensioenopbouw is heel belangrijk, net als de vraag: hoeveel pensioen heb je later nodig? Hiervoor kun je bijvoorbeeld kijken naar jouw uniform pensioenoverzicht. Op basis van het pensioenoverzicht kun je nagaan hoeveel pensioen jij nodig hebt op basis van de verwachte kosten of schat je in wat jij zelf nodig denkt te hebben. Deze inschatting kan je ook maken samen met een financieel adviseur. Net als bij de functie van je werk, een eventuele promotie of het volgen van een opleiding heb jij ook zelf in de hand hoeveel jij later als je met pensioen gaat te besteden hebt. Hoe? Door bijvoorbeeld je hypotheek op je huis alvast af te betalen, flink te sparen of te kijken naar je huidige pensioensopbouw. Voor een ieder zal dit anders zijn. Belangrijk is het wel om zelf de regie te pakken en na te denken over jouw toekomst.

12.00-13.00 werklunch
Tijdens de lunch bespreken we het onderwerp: persoonlijk opleidingsbudget. Hier bespreken we hoe het budget wordt het besteed. Het blijkt lastig om de tijd te krijgen voor ontwikkeling en de opleidingen buiten de catalogus worden niet altijd goedgekeurd. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd op de regel.

Met de collega's in de zijkamer kwamen wij tot de volgende constatering: Weinig collega’s die aan het einde van de schaal zitten stromen door, collega's halverwege de schaal lijken grotere kans te hebben om door te stromen. Dat dit er minder zijn dan gedacht, was voor ons een eyeopener.

13.00-18.00 uur
Na de lunch komen de onderhandelaars weer bij elkaar met een reactie op elkaars voorstellen. We starten met de reactie van de bank op ons Performance Management voorstel en het voorstel om de prestatiepremie om te zetten naar vast salaris. De presentatie die in de onderhandelingskamer is gegeven, wordt ook in de zijkamer gegeven. Dat is handig dan kunnen we direct verdiepingsvragen stellen. Met het Performance Management 2.0 ga je op een andere manier het gesprek aan. Niet vanuit de streepjescultuur. De bedoeling is dat je met je leidinggevende het gesprek aangaat. Waar sta je nu, waar wil je heen en wat is er voor nodig? Hierbij staat ontwikkeling binnen en buiten de bank centraal.

Prestatiepremie omzetten naar vast salaris:
Door middel van sheets wordt een en ander uitgelegd wat de consequenties van deze verandering zijn. Er wordt gerekend met een voorbeeld. Over bedragen en percentages zijn we het niet eens. We willen graag zelf kunnen rekenen met de formules die achter deze items zitten. Voor de volgende onderhandelingsdag zullen we formules ontvangen.

De rest van de middag besteden we aan het verdiepen van pensioen, Performance Management en de invulling hiervan op het inkomen. De berekeningen die we maken zijn echter wel op basis van willekeurige cijfers.

18.00-18.30 uur diner
Na het diner gaan we verder met een uitwerking van het Pensioen. Waar zitten we op één lijn, en waar moet nog over gepraat worden? We halen het net op en weten welke argumenten we in de volgende onderhandelingsronde gebruiken moeten.                                                                                                                                           

21.00 uur
We sluiten af en plannen extra onderhandelingsdagen. Stapje voor stapje komen we steeds een beetje verder. Iedereen vertrekt weer naar huis, het was een lange dag!

Voor de volgende onderhandelingen hebben wij jouw input weer nodig. Dus geef je mening over het volgende:

Volgende keer praten we verder over duurzame inzetbaarheid. Daarom aan jullie de vraag: wat hebben je nodig om met jouw eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan? Wat kan er verbeterd worden?