Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Gastblog cao onderhandelingen: bank biedt weinig ruimte voor loonsverhoging

Door Elvira van Koert, tafeldame van CNV Vakmensen bij het cao overleg

De eerste onderhandelingsdag voor de cao viel samen met Prinsjesdag, dat was mooi! Uiteraard waren alle partijen nieuwsgierig naar de inhoud van de Miljoenennota.
Tijdens onze bijeenkomst hielden we dus ook goed in de gaten wat de politiek over diverse onderwerpen te zeggen had. Zo konden wij dat weer mooi direct in ons gesprek verwerken.

We begonnen in een uitermate relaxte sfeer met de toelichting op zowel de voorstellenbrief van de bank als op de voorstellenbrieven van de drie vakbonden. De bank lichtte de voorstellen toe met een volledige powerpointpresentatie. Op enkele vragen vanuit de vakbond en de delegatie kaderleden werd keurig antwoord gegeven. Op sommige vragen kregen we als antwoord dat ze daar later op de dag op zouden terugkomen.

Prangende vraag over loonsverhoging

Op zich is dat niet gek, meestal gaat men zich tijdens een korte schorsing even beraden over hoe en wat te antwoorden.
Aan het eind van de middag kregen we inderdaad antwoord op een prangende vraag. Helaas was het antwoord niet positief. Het leek er op dat de bank hier ook niet over wilde onderhandelen. De sfeer werd hierdoor grimmiger en als kaderleden en vakbondbestuurders was het antwoord een reden om de vergadering te schorsen. We gaan ons beraden hoe nu verder te onderhandelen.

Zo eindigde de middag in een mineur stemming. Dat was zó tegenstrijdig met hoe we begonnen.

Minister Dijsselbloem en de vakbond

‘s Avonds heb ik nog naar DWDD gekeken. Daar werd ik als vakbondslid wel heel blij van Minister Dijsselbloem. Hij deed een oproep om toch vooral lid te worden van een vakbond. En net zo belangrijk: hij gaf aan dat de lonen de laatste jaren vlak waren gebleven en dat deze echt weer omhoog moeten. Aangezien alle bonden een loonsverhoging voorstellen in hun brief, zullen jullie begrijpen dat we dus heel blij waren met deze opmerking.
Zo eindigde mijn dag toch nog met een glimlach.

Wat vind jij?

Reageer door op deze vraag te klikken: Terwijl de roep om loonsverhoging overal klinkt, kan ABN AMRO dit naar eigen zeggen niet bieden. Wat vind jij daarvan?

Meer informatie? Lees de nieuwsbrief van cao-onderhandelaar ABN AMRO Sandra Hendriks-Sneijder.