Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Gastblog: Een lange dag aan de onderhandelingstafel

Door Elvira van Koert, tafeldame CNV Vakmensen, bij de cao onderhandelingen.

Op het programma stond wederom Performance Management. Het blijft een lastig onderwerp waar we goed naar moeten kijken hoe dat vorm gegeven gaat worden. Zeker omdat men ook de Prestatiepremie vast wil maken.  Daarnaast hebben we het gehad over pensioenen. Ook geen makkelijk onderwerp.

 Performance Management

De bonden hebben een reactie gegeven op het voorstel van de bank op Performance Management. Op sommige punten zijn we het eens, op andere punten hebben we onze zorgen geuit.
Deze punten hebben we uitgewerkt en aan de bank gepresenteerd. Na een toelichting zijn we uit elkaar gegaan en heeft de bank zich gebogen over onze toelichting en vragen.

Het doel van het nieuwe PM is om meer in dialoog te komen met de leidinggevende en zelf de doelen te bepalen binnen de 4 componenten vitaliteit – gedrag – resultaat en ontwikkeling. Belangrijk in deze discussie is ook op welke manier de prestatiepremie wordt omgezet in vast salaris. Wordt deze pensioendragend of op een andere manier uitgevoerd en bouw je er geen pensioen over op. Bij een omzetting met pensioen, wordt het percentage lager. Laat je pensioen erbuiten dan kom je eigenlijk op een vaste toevoeging op het salaris, rondom het gemiddelde percentage van 9%.

We zijn benieuwd naar jullie mening hierover!

Daarnaast hebben we het nog over het pensioenvraagstuk gehad.

Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Pensioen hoe is het nu:

Naast het AOW-basispensioen kun je via je werkgever aanvullend pensioen opbouwen, in een pensioenfonds of via een verzekeraar. Elke maand betaal jij en/of je werkgever pensioenpremie. In ruil voor deze premie bouw je elk jaar pensioen op. De uitbetaling begint op je pensioendatum. In Nederland zijn er verschillende pensioenregelingen. De meest werknemers hebben een ‘Middelloonregeling’. In een middelloonregeling bouw je elk jaar dat je deelneemt aan de pensioenregeling een stukje ouderdomspensioen op. Dit stukje is een bepaald percentage van je pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover je pensioen opbouwt), vaak 1,87 procent, in dat jaar.

De ABN AMRO pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling. “CDC” staat voor “Collective Defined Contribution”. In een CDC-pensioenregeling wordt een collectieve premie beschikbaar gesteld door de Bank. Met deze CDC-premie streeft het Pensioenfonds naar een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.

Pensioen leeftijd naar 68 jaar wat heeft dat voor gevolgen?

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent dat de pensioenopbouw, dat is het bedrag dat jaarlijks voor uw pensioen opzij wordt gezet, er vanuit gaat dat je op je 68ste met pensioen gaat. Momenteel is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar.

De bank gaat hierdoor iets minder pensioenpremie betalen, we bouwen immers een jaar langer op voor hetzelfde pensioen. Hierdoor is er sprake van premievrijval. Net als enkele jaren geleden toen de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar ging. Ook toen hebben bank en bonden discussie gevoerd over hoe deze premievrijval besteed zou moeten worden. Komt dit bedrag de bank of de werknemers toe? Vakbonden hebben nu voorgesteld om het 50/50 te verdelen. De bank ziet dit niet zitten en vindt dat het voordeel de bank toekomt. De bank betaald immers ook een zeer hoge pensioenpremie voor de medewerkers. Kortom, ook nu hebben we er weer veel discussie over.

Daarnaast heeft de bank een pensioenstudie voorgesteld, zodat we in 2018 al gaan nadenken over welke pensioenregeling er bij de bank moet gaan gelden vanaf 2020. Dan loopt onze CDC-regeling af en moeten er dus weer opnieuw pensioenafspraken worden gemaakt.

Kortom, er komt nog veel meer pensioen aan!

Wij horen graag twee dingen van jullie:
1. Wat is jullie mening over Performance Management?
2. Hebben jullie enig idee, hoe jullie pensioen eruit ziet?