Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Laatste blog over de cao-onderhandelingen.

Voor nu dan de laatste informatie over de cao-onderhandelingen ABN AMRO door Elvira.

Hoe zat het ook weer?

Na maanden onderhandelen waren we er bijna uit op dinsdag 19 december rond 24.00 uur. Het grootste struikelblok bleek de looneis van de bonden. De bank legde een eindbod neer. Hier konden we met geen mogelijkheid in meegaan. Dus hebben we het eindbod van de bank ter stemming voorgelegd aan de vakbondsleden.

 Hoe ging het verder?

De bank organiseerde diverse bijeenkomsten om hun eindbod toe te lichten. Ook ik was aanwezig bij één van deze bijeenkomsten.

Er waren veel collega’s op komen dagen. Het viel mij op dat zij allemaal zeer goed geïnformeerd waren wat het bod eigenlijk inhield en waar het op was gebaseerd.  Zo kwam er uit de zaal de opmerking waarom de bank niet transparant in de presentatie aangaf waar de salarisverhoging uit was opgebouwd.

De bijeenkomst was zeer waardevol en er werden voor bank de pittige vragen gesteld waar men niet altijd een antwoord op had.

De bank gaf nogmaals aan dat als de leden niet akkoord gingen met het eindbod dat de huidige cao dan nog een jaar zou doorlopen. Men leek niet genegen om weer om tafel te gaan met de bonden.

Op de laatste blog van de bank werd behoorlijk veel en fel gereageerd. Maar er klonken ook andere geluiden van medewerkers die vonden dat je vooral lid moest worden van een vakbond (ben ik helemaal voor) en dan voor het eindbod moest stemmen. Ik heb vooral opgeroepen om lid te worden. Wat iemand zijn stem kun je niet  bepalen. Op basis van duidelijke, transparante informatie is iedereen zelf wel in staat om te bepalen of je voor of tegen stemt.

De uitslag van de stemming op 25 januari was verrassend sterk te noemen. Ruim 70% van de leden had tegen het eindbod van de bank gestemd!

Nu lag de bal duidelijk bij de bank. Wat gaan ze hiermee doen?

Maar toen!

Het heeft even geduurd en we dachten echt dat we niets meer zouden horen van de bestuurders van de bank.

Maar toch werd onverwachts de deur weer op een kier gezet. De vakbondsbestuurders en de onderhandelaars van de ABN AMRO kwamen weer aan tafel en in gesprek met elkaar.

Dat was fijn. Je wilt tenslotte wel “on speaking terms” blijven en dit hele traject tot een voor beide partijen goed eind brengen.

En een goed eind is het geworden:

Buiten alle zaken waar we het al over eens waren geworden, krijgen we nu een loonsverhoging  van 2% op 1 januari 2018 en 2 % per 1 januari 2019. Bovendien gaat Goede Vrijdag (niet meer als vrije dag) pas vanaf 2019 gelden.

 

Tot zover dan mijn laatste blog over deze onderhandelingen. Ik heb jullie met veel plezier op de hoogte gehouden.

Elvira