Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nieuwe cao ABN AMRO een feit

Infographic nieuwe cao en sociaal plan ABN AMRO

Download PDF

Tot 25 september 2019 konden alle vakbondsleden stemmen over het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao en het sociaal plan.

De uitslag

Een ruime meerderheid van de CNV leden (90% van de stemmers) heeft positief geoordeeld over het bereikte resultaat. Dat is natuurlijk een hele mooie uitslag!

Hoe nu verder?

Nu bij alle vakbonden de leden in meerderheid positief gestemd hebben, wordt de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan per 1 januari 2020 van kracht.

Voor de pensioenregeling geldt nog wel een belangrijk voorbehoud: het pensioenfonds moet nog bekijken of ze de gemaakte afspraken wel kunnen uitvoeren. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte. Vervolgoverleg op 1 oktober as.

Volgende week gaan we als bank en bonden weer om de tafel om de verdere uitwerking van een aantal werkgroepen, die afgesproken zijn in het onderhandelingsresultaat, te bespreken en uit te werken. Ook maken we dan afspraken over de uitwerking van de teksten. 

Vragen

In de periode dat er gestemd kon worden kreeg ik best wel wat vragen over de gemaakte afspraken. Dat geldt overigens voor alle collega’s van de bonden en ook voor de bank. We hebben geprobeerd om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en gaan het hier volgende week ook nog over hebben.

Heb jij nog vragen of opmerkingen of vind je het leuk om bij de uitwerking van verschillende onderwerpen (agile werken/yello/thuiswerken of ideeën voor waardering van medewerkers) mee te doen. Laat het weten! Je kunt hieronder reageren of stuur mij een e-mail.