Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

We zijn eruit: onderhandelingsresultaat cao ABN AMRO

Na twee dagen én een halve nacht hard werken, zijn we eruit! We hebben op alle punten en onderwerpen overeenstemming bereikt.

Het was zeker geen eenvoudig cao traject, maar ik ben wel blij dat we er uiteindelijk in zijn geslaagd om afspraken met elkaar te maken. We zijn dinsdag 3 september gestart met een totale terugkoppeling van alle cao punten door de vakbonden. Daarmee lag het hele speelveld op tafel en konden we stappen gaan zetten.

Er was nog behoorlijk wat overleg aan de cao tafel en met de achterbannen van de bonden nodig om uiteindelijk op een totaal pakket uit te komen. Vannacht rond 3 uur, hebben we gelukkig uiteindelijk een glas champagne kunnen drinken op de uitkomst. 

Download het volledige onderhandelingsresultaat

Wat hebben we in hoofdlijnen afgesproken?

Pensioen

We hebben een afspraak over aanpassingen in de pensioenregeling gemaakt. De premie die ABN AMRO betaalt voor het pensioen van de medewerkers is aangepast:

 • de pensioenbijdrage is verlaagd
 • er is een vaste premie geïntroduceerd, die niet meer afhankelijk is van de rente

Wij hebben uiteindelijk op dit dossier als bonden een stap richting de bank gezet. Hiermee denken wij nog steeds een goede, solide pensioenregeling te behouden voor de medewerkers én voor de bank.

De nieuwe pensioenpremie wordt in 2020 41% van de pensioengrondslag en in de 4 jaar daarna 37% van de pensioengrondslag. Je eigen bijdrage blijft gelijk.

Natuurlijk betekent deze afspraak wel iets voor de pensioenopbouw. Zeker in deze tijd, waarin de rente extreem laag is, staat de pensioenopbouw steeds meer onder druk. De kans dat de pensioen gekort moeten worden, is en blijft echter klein. Jullie ontvangen zeer binnenkort meer uitleg over deze pensioenafspraken.

Loon

Omdat de bank een besparing realiseert door deze pensioenafspraak, wilden we dit natuurlijk ook terugzien in de rest van de afspraken. We hebben gekozen voor een looptijd van 2 jaar. In die twee jaar krijgen de medewerkers de volgende loonsverhoging:

 • 2,75 % op 1 april 2020
 • 2,75% op 1 april 2021

Meer tijd

Daarnaast is tijd ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor de medewerkers. Om die reden hebben we ook een stevige afspraak kunnen maken over extra vrije dagen.

 • Iedereen krijgt in de nieuwe cao een extra week aan vrije dagen erbij, (voor parttimers geldt dit naar rato).
 • Alle medewerkers krijgen 5 Banking 4 Better-days (B4B dagen) per jaar, (voor parttimers geldt dit naar rato). Deze dagen kun je heel ruim invullen en eenvoudig opnemen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke doelen. Deze dagen komen in de plaats van de twee studiedagen en het vrijwilligers verlof. Uiteraard kun je voor vrijwilligerswerk en studie ook de B4B dagen gebruiken.
 • Vanaf 1 januari kunnen partners 6 weken partnerverlof opnemen bij de geboorte van een kind.

We hebben de voorstellen van de bank over de verlaging van de toeslagen (bv piket, overwerktoeslag en maaltijdvergoeding) niet geaccepteerd.

Aangepast Sociaal Plan

Over het sociaal plan hebben we lang en veel gesproken. Uiteindelijk hebben we afspraken gemaakt over verschillende aanpassingen op het sociaal plan. Goed nieuws is dat de aftopping op de fictieve pensioenleeftijd eruit gaat. We hebben ook de mobiliteitsclausule verruimd, waardoor de regeling nu voor alle medewerkers geldt.

De berekening van de beëindigingsvergoeding verandert wel, waardoor de vergoeding omlaag kan gaan voor bepaalde medewerkers. Kortom en zitten plussen en minnen in deze afspraak.  

De afspraken kort op een rij:

 • De looptijd van het nieuwe sociaal plan is 2 jaar
 • De Aftopping op fictieve pensioenleeftijd komt te vervallen, in plaats daarvan is de berekening tot de tot AOW-leeftijd. Er komt een eigen formule voor de berekening. Deze bestaat uit 1/3 per dienstjaar (ook als je 2 maanden in dat jaar in dienst bent, telt dat voor een heel jaar).
 • De vermenigvuldigingsfactor wordt 2,3. Het maximum blijft gelijk.
 • Voor het reistijdencriterium komt de cap van schaal 6 te vervallen. Daarnaast zal voor iedereen 90 minuten enkele reis gelden. Ook de 40 km grens komt te vervallen. Er komt een hardheidsclausule in gevallen met onredelijke gevolgen voor de nieuwe reistijd.
 • De opstapregeling wordt gecontinueerd maar kan specifieker worden ingezet.

Kortom, er is veel afgesproken, en daar is veel over uit te leggen. Mijn afdronk is dat we met elkaar geprobeerd hebben om een resultaat te bereiken dat voor bank en medewerkers in balans is. Uiteraard mogen de leden hierover stemmen. Jullie ontvangen zo snel mogelijk een nieuwsbrief over de stemprocedure en een uitgebreide uitleg van de afspraken.

Vriendelijke groet,

Sandra Hendriks

Onderhandelingsresultaat cao ABN AMRO 2020.pdf