Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelen met ups and downs

Woensdag 3 juli spraken we weer de hele dag en avond met de bank over pensioen, de cao en het sociaal plan.

Op de agenda:

 • Voorstellen van de bank over het sociaal plan
 • Geboorteverlof voor partners
 • Loon
 • Pensioen

Hard gewerkt!

We hebben als cao partijen echt hard gewerkt om stappen te zetten om dichter bij elkaar te komen. Zowel formeel, aan de onderhandelingstafel, als hier en daar informeel. We verkenden waar een goede uitkomst voor beide partijen ligt. Helaas is dit nog niet gelukt. De standpunten liggen nu toch nog te ver uit elkaar. Wat is er besproken?

Sociaal plan

De bank stelt voor om het sociaal plan te versoberen. Zij willen:

 1. De factor waarmee de vergoeding wordt vermenigvuldigd van 1,9 naar 1,6 brengen
 2. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) volgen, waarin de regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen
 3. De aftopping verruimen naar de AOW leeftijd en niet meer de fictieve pensioenleeftijd
 4. De opstapregeling voortzetten, maar wel bekijken of we deze regeling niet effectiever in kunnen zetten

Als vakbonden moeten we hierop nog reageren. Dat zullen we tijdens het volgende cao overleg doen. Wel valt op dat er niks tegenover de versoberingen staat, bijvoorbeeld als het gaat om extra maatregelen voor medewerkers die boventallig worden. Daarbij zijn voor ons nog een aantal andere punten belangrijk:

 • Een verruiming van de mobiliteitsclausule en de hardheidsclausule
 • Scherp krijgen hoe het sociaal plan en het “duurzaam veranderen”, zoals dit nu binnen de bank wordt ingezet, zich tot elkaar verhouden. Voor ons is de eigen regie van de medewerkers ook een belangrijk aspect om in te bouwen.

Uiteraard zijn we wel blij met het voorstel van de werkgever om de aftopping op de fictieve pensioenleeftijd niet meer toe te passen.

Geboorteverlof

In jullie cao staat nu al een mooie regeling voor vaderschaps/partnerverlof. Elke partner van iemand die een kindje krijgt, mag hiervoor twee weken vrij nemen. Vanaf 1 juli 2020 wordt de verlofwetgeving verruimd en mogen partners na de geboorte nog eens 5 weken extra vrij nemen, waarbij het UWV van 70% van het maximum dagloon vergoedt.

Bonden hebben nu voorgesteld:

 • Behoud van de twee weken verlof met 100% doorbetaling, zoals nu al in de cao staat
 • Daarbij het verzoek om deze nieuwe wettelijke regeling (+ 5 weken betaald verlof tot max dagloon) door de bank aan te laten vullen tot 100% van het salaris (incl pensioenopbouw).

Daarmee kom je uit op in totaal 7 weken betaald geboorteverlof. Dat zou natuurlijk een enorme fijne stap zijn voor nieuwe ouders.

De bank heeft hierop een tegenvoorstel gedaan. Zij denken aan:

 • De eerste 3 weken hiervan zijn volledig doorbetaald (en worden deels door het UWV vergoed aan de bank)
 • De volgende 3 weken ontvangen medewerkers 70% uitkering van het UWV en 100% pensioenopbouw vanuit de bank.

In totaal 6 weken geboorteverlof voor partners. Tijdens het volgende cao overleg zullen wij hier op reageren. Wat vinden jullie hiervan? Wij vertrouwen erop dat we hieruit gaan komen met ABN AMRO.

Pensioen & Loon

Gedurende de dag, hebben we op deze onderwerpen met elkaar verkend waar de speelruimte zit. Hoog over is duidelijk dat de werkgever anders denkt over de pensioenbesparing dan de bonden.

Wij zijn van mening dat (een deel van) de besparing van de werkgever bij de werknemers terecht moet komen. De verdeling die de bank daarbij voor ogen heeft, blijkt uit het voorstel dat zij aan het einde van de dag op tafel hebben gelegd:

 • Pensioen: premie in jaar 1 op 40% stellen (voor de opbouw van een premiereserve) en in de vier jaren erna een premie van 36%
 • Loon: 2% loonsverhoging per jaar (per 1 juli 2020 en 1 juli 202)

Hiermee zet de bank een belangrijke stap door hun pensioenvoorstel te verbeteren én daaraan een loonsverhoging te koppelen. Er wordt echter geen aparte compensatie voor de pensioenbesparing voorgesteld!

Hieraan gekoppeld heeft Ortec de pensioenberekeningen, op ons verzoek, nog een keer gemaakt. Nu met de rentestanden (en nieuwe rekenregels) per 31 mei 2019. Helaas is de rente (nog) verder gedaald en dus zien de pensioenresultaten er op een termijn van 5 jaar nog minder goed uit. Zelfs in de huidige pensioenregeling neemt de kans dat de jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875% niet gehaald wordt flink toe.

Bezinnen

In het eerste voorstel van de bank (jaar 1: 36% en jaar 2-5: 32%) wordt de kans dat de opbouw niet gehaald wordt groter tot 70%. Gelukkig is de bank hier in haar nieuwe voorstel van afgestapt! Maar ook in ons pensioenvoorstel (jaar 1: 41% en jaar 2-5: 37%) neemt de kans op opbouwkorting behoorlijk toe ten opzichte van de berekeningen van eind 2018. Kortom, de update van de berekeningen stemt ons allen niet vrolijk!

De berekeningen over de termijn 1-15 jaar vallen weer mee. Volgens de prognoses, is en blijft de rente vooral in de komende 3 jaren erg laag. Daarna verwachten alle modellen toch wel een (voorzichtige) stijging. Het blijven echter allemaal aannames en voorspellingen. We weten helaas niks zeker en dat maakt de discussie natuurlijk ook zo ingewikkeld.

Vanwege de uitkomst van deze nieuwe berekeningen én het feit dat we nog lang niet alle onderwerpen goed en zorgvuldig hebben besproken, hebben we besloten geen tegenvoorstel meer te doen. We gaan de zomervakantie gebruiken om alles wat er nu op tafel ligt eens goed op een rijtje te zetten en een goede tegenreactie voor te bereiden.

Uiteraard is jullie input daarbij van harte welkom!

Verder in september

We zijn er dus nog niet. Ook al lijken de stappen klein, we komen, mét ups en downs, wel steeds iets verder. We gaan op 3 en 4 september weer om de tafel. Mijn inschatting is dat we dan echte stappen kunnen maken, mits de bank bereid is om nog wat onze kant op te schuiven natuurlijk!

Voor nu een fijne zomer gewenst!

Vragen en ideeën

Vragen, tips en ideeën, alles is welkom, reageer onder deze blog of stuur mij een e-mail.

 • Sociaal plan: In  hoeverre wordt er met de versobering rekening gehouden met ABN AMRO-werknemers met een lang dienstverband? Zij hebben een kwetsbare positie  op de arbeidsmarkt. De categorie 55+ afkomstig uit financiele sector komen moeilijk weer aan de slag.

 • Het lijkt erop dat de Bank aan het zorgverlof aardig tegemoet gaat komen. Daar heeft slechts een (klein) gedeelte van de werknemers iets aan. Ik ben bang dat de bank dit dan weer als ruilmateriaal gebruikt om de ontslagvergoeding, loon en pensioeninleg te kunnen blijven drukken en dat zijn nou juist de punten waar ELKE medewerker mee te maken heeft (met name de laatste 2) Ik zie veel liever dat daar stevig op ingezet wordt.

 • Ik sluit mij volledig aan bij de reactie van HBESS. De onzekerheid voor wat betreft werkgelegenheid bij de bank neemt alleen maar toe. Dan is het belangrijker dat zaken als ontslagvergoeding, loon en pensioenopbouw goed geregeld zijn dan verdere uitbreiding van zorgverlof.

 • Ik lees met verbazing dat de bank onze pensioen verslechtering wenst uit te ruilen tegen 2% loonsverhoging. Waar blijft dan de loonsverhoging voor de prijscompensatie die volgens de minister (nu nog groot aandeelhouder) wenselijk is omdat de werkende ook moet profiteren van de winsten die worden gemaakt in het bedrijfsleven (de bank).

 • Wat mij naast bovenstaande punten opvalt, ook door de toelichting vanuit de bank, is dat alles in moet gaan op 1-7. Waarom kunnen we voor de CAO veranderingen niet gewoon 1-1 per kalenderjaar aanhouden? Daarbij stapt de bank volledig over het koopkrachtverlies heen met het loonbod. Kortom, op veel vlakken veel minder,terwijl de aandeelhouders meer en meer beloond worden.

 • Ik ben het volkomen eens met eerder genoemde punten mbt sociaal plan, we staan in de financiele wereld aan de vooravond van een gigantische digitaliseringslag welke gepaard zal gaan met een onvoorkoombare reorganisatie. Neem al het voorbeeld van de Deutsche die het met 20.000 mensen minder wil gaan doen. Medewerkers die in vele jaren veel voor de Banken hebben gedaan, lijken ze nu liever kwijt te zijn dan rijk!

  Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat er niets aan het sociaal plan versoberd dient te worden! Daarnaast even kort over de loonsverhoging, 2 % is echt een lachertje. Je zult de medewerkers moeten waarderen die met veel moed en passie vele moeilijke gesprekken met klanten hebben gevoerd over vele zaken die op andere plekken hoog in de organisatie mis zijn gegaan. 3,5 %  zowel in 2020 als 2021 is wat mij betreft echt het minimum. CNV hou de rug recht en veel succes in de verdere onderhandelingen. Groeten Nils de Goede

 • Het is duidelijk; de bank wil vooral op personeelskosten beknibbelen (hoe markt conform is de abnamro cao eigenlijk?) en vooral een schijntje betalen als ze van het (vooral oudere personeel) af willen.

  Absoluut niet goed!

  Jacqueline

 • belangrijke mijlpaal in het sociaalplan is de verruiming vd aftopping naar de AOW leeftijd. Vooral voor de oudere werknemers is dit eindelijk gerechtigheid. Gezien de verdere digitalisering van de bankdiensten in de komende jaren is een goed sociaal plan voor iedere werknemer het meest van belang. Dit is wat mij betreft belangrijker dan als vakbond het uiterste te vragen voor de geboorteverlof regeling.  Lex vd W

 • Waarom stelt de bank bij iedere nieuwe CAO onderhandelingen altijd een verslechtering van de bestaande voor. Opmerkelijk iedere keer. Als we Kees van Dijkhuizen moeten geloven dat is hij trots op de medewerkers en bedankt hij ons telkens voor onze tomeloze inzet. De resultaten spreken voor zich. Zijn waardering is altijd in woord, maar als het om de centjes draait dan moet er weer worden ingeleverd. De oude garde zal bij ontslag niet meer aan het werk komen. De ontslag vergoeding moet daarom ook zo hoog mogelijk blijven en i.d.d. aftopping naar AOW leeftijd. De 2 keer 2% is ook veel te mager. Ik stel de ondergrens op 2 keer 4%. De bank verdient nog steeds heel veel geld en moet nu eens echt zijn uitgesproken waardering in een goede verhoging omzetten. Gr Jan

 • Ik neem even de tekst over van de algemene interne reactie van collega  Rinus Marinissen over  die inmiddels door 250 collega s is geliked

  Ik citeer:

  Beste collega’s,

  Er is over van de onderhandelingsdag van woensdag 3 juli weer een prachtige blog! Ook dit keer wordt er relatief veel verteld over het proces, het HOW. Gelukkig wordt er nu wat meer aangegeven over de inhoud, het WHAT. Wat me echter telkens verbaast is dat er nauwelijks ingegaan wordt op het waarom van dit alles, het WHY.

  Daarom voel ik me gedreven om in deze reactie wat meer duiding te geven aan het WHAT en het WHY, opnieuw specifiek rond de pensioenproblematiek.

  WHAT

  We zien dat de bank de jaarlijkse premielast, die in de afgelopen jaren als gevolg van de dalende rente is gestegen tot ongeveer 46% van de pensioengrondslag, voor de komende jaren wil vastzetten op 32% (al of niet met een extraatje van 4% in 2020), alles inclusief werknemersbijdrage. Dat betekent een afname van ruim 30%. Op een jaarlijkse pensioenlast van zo’n € 350 miljoen leidt dit tot een bezuiniging van….. een bedrag dat wordt uitgedrukt in maar liefst 9 cijfers!

  Even verder rekenen: volgens het jaarrapport van ons pensioenfonds waren er in 2018 ruim 17.000 actieve deelnemers (mensen voor wie pensioen wordt opgebouwd). Het voorstel van de bank leidt daarom tot een reductie van pensioenpremie van € 6.265 per jaar per medewerker.

  Zijn we wakker, beste collega’s??

  Is het niet erg belangrijk dat we hier even heel goed over nadenken en scherp over onderhandelen? Ik mag echt hopen dat onze mensen van de vakbonden dit vak ook verstaan.

  Inmiddels liggen de bank en de bonden relatief dicht bij elkaar in de onderhandelingen. In het guntigste geval wordt het voorstel van de bonden geaccepteerd: 41% in 2020 en 37% in de 4 jaren erna. In de rekenvolgorde van hiervoor betekent dat nog steeds een reductie van (46-37)/46 = 19,5% van de huidige € 350 miljoen, ofwel een dikke € 4.000 per medewerker per jaar vanaf 2021.

  WHY

  Wat mij en veel collega’s bezighoudt is de vraag waarom er op ons pensioen moet worden gekort. In 2014 was de bank superblij dat de middelloonregeling werd vervangen door de huidige CDC-regeling. En nu, bij de eerste gelegenheid die zich voordoet, wil de bank fors snijden in de premielast. Het heeft er alle schijn van dat na jarenlange stilstand en achteruitgang op het gebied van arbeidsvoorwaarden de bank nu de bezuinigingsblik heeft gevestigd op het pensioen.

  Als argument hiervoor wordt aangevoerd dat de premies door de steeds verder gedaalde rentestand zijn toegenomen en dat we wel een erg luxe regeling hebben in vergelijking met andere partijen. Daar ben ik in eerdere blog-reacties al op ingegaan, dus dat doe ik nu niet opnieuw.

  Maar ik wil wel vragen stellen bij de financiële noodzaak van dit alles. Immers, de bank staat er goed voor, zo geeft ook Kees van Dijkhuizen in het aankondigingsbericht van zijn vertrek aan. En ja, dat kunnen we ook afleiden uit de jaarcijfers van de afgelopen jaren. Zeker als je kijkt naar de netto winst per medewerker:

  · 2018: € 2.325 miljoen / 18.830 FTE = € 123.500 per FTE

  · 2017: € 2.791 miljoen / 19.954 FTE = € 140.000 per FTE

  · 2016: € 2.076 miljoen / 21.664 FTE = € 96.000 per FTE

  Het is dus bepaald niet van de armoe dat er op het pensioen moet worden gekort. Wat dan resteert is nog steeds de vraag: waarom moet er kennelijk € 4.000 per medewerker aan pensioengeld (= arbeidsvoorwaardengeld) worden ingeleverd, terwijl de winstbijdrage per medewerker torenhoog is, het rendement op eigen vermogen prachtig is en de cost/income-ratio ook elk jaar beter wordt?

  Ik zou het fijn vinden als deze onderbouwing er een keer komt en dit ook in de onderhandelingen wordt meegenomen. Het is pas begin juli, dus we hebben nog tijd. En dus hebben we ook nog hoop.

  einde citaat

  Deze heldere taal maakt goed duidelijk  hoe de Bank zijn personeel waardeerd.

  Met het al eerder afschaffen van de beoordelingstoeslag waarbij vele oudere werknemers door het bereiken van het einde functieschaal er totaal geen groei meer is, is de Bank en kennelijk ook de vakbond al vergeten

  Er kwam een belofte om hier nog nader te kijken hoe dat te compenseren .  Hierover lees ik niets meer in de nieuwe CAO onderhandelingen.

  Met de voorgestelde  pensioen korting is de 2x 2 % loonverhoging een sigaar uit eigen doos en een belachelijk voorstel. In loop van de jaren is de waardering voor de medewerkers inmiddels tot een dieptepunt gedaald.

  Kortom CNV ik vraag jullie om meer op te komen voor de belangen van de medewerker, die langxzaam maar zeker door de bank niet meer gewaardeerd worden.

 • Beste Herman,

  Bedankt voor de input. Uiteraard brengen wij als bonden de compensatie bij een mogelijke pensioenafspraak steeds ter sprake, alleen wil de bank hier helaas nog niet zoveel van weten. We blijven dat uiteraard op tafel leggen en voor ons als vakbonden is dat noodzakelijk om een evenwichtig akkoord te kunnen bereiken. Vriendelijke groet, Sandra Hendriks

 • Ik sluit me aan bij mijn voorgangers. Ik schrik er behoorlijk van dat het voorstel van de bank van loonsverhoging slechts 2% per jaar betreft. In deze tijden en zeker gezien de stijgende winst van ABN AMRO is dit niet te verkopen... Daarnaast is aangepast zorgverlof fijn, maar dit betreft zo'n kleine groep dat ik zou voorstellen eerst de basis voorwaarden zoals pensioen en salaris op orde te brengen. Dit slaat natuurlijk nergens op.