Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Pittige Pensioendag bij cao overleg ABN AMRO

 Ondanks de ingewikkelde materie, blijft de CNV-cao delegatie lachen.
vlnr: Erik van der Hoven, Dineke van der Horst, Wim Janse, Kirsten Westerhoven, Sandra Hendriks, Elvira van Koert

Waar hebben we het over gehad tijdens het cao overleg op 14 mei?

 • Pensioen
 • Vakantiedagen
 • Feestdagverlof

Pensioenvoorstel bank

Tijdens het vorige cao overleg hebben we veel tijd besteed aan het pensioenvoorstel van de bank. De bank stelt eigenlijk twee wijzigingen voor:

 • Ze verlagen de premie aanzienlijk, van (in totaal) 46,5% in 2019 naar (in totaal) 32% in 2020.
 • Daarnaast willen ze van de min-max constructie af; door 1 vaste premie van 32% af te spreken. Hiermee is voor de bank altijd duidelijk hoeveel geld ze aan pensioen kwijt zijn. Dat is natuurlijk voor de balans van een bank, erg prettig en voorspelbaar.

Hierover vertel ik je meer in mijn vorige blog.

Reactie van de vakbonden

Wij hebben 4 punten gemaakt, tijdens het cao overleg:

 1. Geen vaste premie. Wij willen vasthouden aan het huidige model van premieberekening met het maximum daarbij. 

  Dit was immers 5 jaar geleden een toekomstbestendig model en wij zijn nog niet overtuigd waarom dit nu niet meer het geval is. Wij willen dus eigenlijk niet naar de vaste premie systematiek toe.

 2. Wij zien wel dat de pensioenkosten voor de bank hoog zijn, dus wij zijn wél bereid om het premiemaximum iets te verlagen. Wij hebben voorgesteld om van 47,5% (als maximum) naar 42% (als maximum) te gaan.

  In dit voorstel blijven de risico’s voor de medewerkers beperkt, en is er voor de bank een kostenbesparing gerealiseerd.

 3. Wij kijken daarbij ook naar rentescenario’s, die wat negatiever zijn en meer rekening houden met de mogelijkheid dat de rente langer laag blijft.

  In het voorstel van de bank, komt het risico van een (nog) lagere rente, namelijk volledig bij de deelnemers aan de pensioenregeling te liggen. Het is onze taak om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de rente op het huidige niveau blijft, of verder zakt, dan is het nu al zeker dat er bij de vaste premie van 32% niet genoeg opbouw is.

 4. Tot slot hebben wij aangegeven dat in onze ogen de pensioenbesparing ook ten goede moet komen van de medewerkers.

  Het kan niet zo zijn dat de bank dit zomaar in eigen zak steekt.

Vervolgstappen

De bank reageerde hierop, door te stellen dat zij de vaste premie het allerbelangrijkste vinden en hier dus écht naar toe willen. Wel geven zij ruimte om via een premiereserve (een soort extra spaarpotje) wat extra premie op te bouwen om de risico’s te dempen.

Hun voorstel is om dan in 2020 36% premie te betalen en dan in de vier jaren erna 32%. Dit is een kleine verbetering van hun eerste voorstel.

Hoe gaan we nu verder? In onze ogen waardeert de bank de grote stap die wij zetten nog onvoldoende. Wij hebben immers concreet aangegeven hoe wij denken dat de pensioenkosten lager kunnen worden en zijn bereid die stap te zetten. De bank vindt dit alleen nog lang niet genoeg. Daar denken wij anders over. Maar goed, we zijn nog niet uitgepraat.

Uiteindelijk staat het pensioen van de werknemers/deelnemers voorop en is de systematiek niet ons hoogste doel. Wij gaan dus nu bekijken hoe wij denken dat we de risico’s voor de werknemers zo beperkt mogelijk kunnen houden en we kijken dan ook naar de, door de bank, voorgestelde systematiek (vaste premie met een premie reserve). Deze varianten liggen dan de volgende keer naast elkaar op tafel zodat we een goede afweging kunnen maken.

Er gaat dus nog meer gerekend worden en hopelijk ziet de bank dan in dat zij ook stappen zullen moeten zetten, als we tot een goed eindresultaat willen komen.

Thema vakantiedagen geparkeerd

De vorige keer hebben we het voorstel van de bank besproken om een deel van de vakantiedagen niet meer automatisch in het benefit budget te stoppen. De standaardregeling wordt dan bv 20 wettelijke + 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Die bovenwettelijke vakantiedagen kan iedereen vervolgens gewoon weer omzetten in geld. Eigenlijk dus de omgekeerde situatie.

De bank geeft aan dat dit punt ook voor de werving van nieuwe medewerkers van belang is. Uit de gezamenlijke enquête op het HR platform, blijkt echter dat hier niet veel animo voor bestaat. De vraag is dus of het verstandig om deze omzetting op deze manier te doen.

Op basis van de reacties hebben we daarom besloten om dit onderwerp even te parkeren. Misschien pakken we het nog op een andere manier terug, als we het over tijd en verlof in brede zin gaan hebben.

Feestdagverlof/opnemen van verlof en studieverlof contact center

Al ruime tijd verloopt het opnemen van verlof in het contact center niet soepel. Medewerkers hebben nauwelijks regelruimte waardoor het opnemen van vakantie, studieverlof of gewoon een vrije dag, erg moeilijk is. Tijdens het cao overleg hebben alle kanten van het probleem grondig besproken om hiervoor een goede oplossing te vinden.

Welke vragen liggen er nu op tafel:

 • Feestdagverlof is helemaal niet geregeld in de cao, dus waarom bestaat het eigenlijk? Welk doel dient het en klopt het wel?
 • Studieverlof is uitgebreid geregeld in de cao, maar waarom worden deze afspraken niet nageleefd? 
 • Vakantie, dat moet elke medewerker toch enigszins vrij kunnen opnemen, zelfs in een contact center?

Afdronk van de dag

Tegen 21.30 uur zat de dag erop. We hebben hard gewerkt en gelukkig ook wat pensioenmeters gemaakt. De komende periode zullen we verder studeren op pensioenoplossingen en de overige onderwerpen (en dat zijn er nog veel) gaan voorbereiden.

Op 11 en 12 juni praten we verder. Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Heb je vragen, stel ze zeker aan mij of aan een van de CNV-kaderleden!

 • Tja; ik denk dat jullie op het gebied van pensioenen ook geen makkelijke discussie hadden verwacht.

  Wat mij erg interesseert is hoe dit zou uitpakken voor;

  1) een jongere medewerker van 30 en

  2) een medewerker die nu 60 jaar is.

  En wat wordt/is de invloed van het mogelijke pensioen akkoord waar de politiek op drukt.

  Zijn we dan uiteindelijk 2 keer de klos?

 • Beste Jacqueline,

  De voorgestelde wijzigingen hebben een stuk minder impact op medewerkers van 60 jaar. Die hebben immers al bijna hun hele pensioen opgebouwd. Voor jonge medewerkers gaat er meer veranderen omdat het risico dat zij de volle opbouw niet halen, groter wordt. Als we wat verder komen in de onderhandelingen dan zullen we met een paar voorbeelden wel laten zien, wat de effecten zijn.

  Voor wat betreft de vraag over het pensioen akkoord. Als dat er komt dan gaat er inderdaad nog veel meer veranderen in de pensioenregeling. Het is daarom inderdaad beter om nu zo min mogelijk aan te passen aangezien er straks waarschijnlijk nog veel meer staat te gebeuren met grote impact voor de medewerkers.

  Vriendelijke groet,

  Sandra Hendriks

 • Ik ben ook benieuwd in hoeverre de leeftijdsdiscriminatie in het sociaal plan onderwerp van discussie is en of de vakbonden dit blijven accepteren.

 • Ben bovendien benieuwd in hoeverre het stap voor stap afschaffen van de personeelscondities door de bank op de diverse bankdiensten, wordt meegenomen in het CAO overleg. Waar heeft een medewerker geen voordeel op de producten en diensten van zijn eigen werkgever?