Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Terugkomend overleg Achmea

Tijdens het terugkomende overleg bij Achmea is er gesproken over werken tijdens corona, reorganisatie/outsourcing declaratie Zilveren Kruis, stand van zaken TOP en in- door en uitstroom.

Werken tijdens corona

Toen wij van CNV Vakmensen met Achmea spraken waren de nieuwe coronamaatregelen nog niet bekend. Dit is nu wel zo. Jij en je collega’s zijn daarover geïnformeerd door Achmea. Het is de vraag wat dit gaat betekenen voor de thuiswerkpilots, die op de planning stonden.

Outsourcing declaratie-afdeling Zilveren Kruis

Net als de andere zorgverzekeraars lijkt het erop dat Zilveren Kruis de declaratie-afdeling wil outsourcen naar Roemenië. Dit in verband met concurrentie. Het is nog geen besluit, maar het is voorgenomen. De adviesaanvraag hierover ligt bij de medezeggenschap. Vooral in Leeuwarden bij de oud-Friesland-medewerkers is deze boodschap hard aangekomen. De planning daar is om dit in 2021 te realiseren. En dan is de sociale wegwijzer voor de Friesland-medewerkers afgelopen. Maar ook in Leiden was dit een vervelende verrassing. De OR gaat over het besluit.

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn er voor het opvangen van gevolgen van dit soort besluiten. We hebben Achmea (Zilveren Kruis) tijdens het overleg het volgende laten weten:

  • We zijn boos en vinden dit niet bij een werkgever als Achmea passen
  • Vooral in Leeuwarden is er twijfel, nu de sociale leidraad afloopt, wordt dit besluit genomen
  • Het gaat om medewerkers, waarvoor het moeilijk is om een andere baan te vinden
  • Wij willen voor deze groep aparte afspraken over werkgelegenheid maken
  • Wij willen dat er speciaal Achmea breed gekeken wordt. Het moet toch mogelijk zijn om in andere onderdelen deze medewerkers te kunnen laten werken.

Omdat het nog een voorgenomen besluit is en er eind december pas een definitief besluit ligt, kunnen we nu niet verder praten over onze hierboven genoemde inbreng. Dat gaan we doen als het definitief is. We houden je op de hoogte.

TOP goed op weg

TOP is nu 2 jaar onderweg. In 2019 en 2020 is de focus geweest op jouw talenten en over jezelf nadenken. De cultuurverandering, de talentbenadering en hoe leidinggevenden daarmee omgaan blijven om aandacht vragen. De indruk is dat door de coronapandemie er nu niet anders mee wordt omgegaan, zo blijkt uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Wel blijkt de balans werk/privé lastig te zijn. Voor 2021 wordt het doorgezet. En zal er aandacht zijn voor balans werk/privé, diversiteit, well-being, maar ook voor intern bewegen, tijd en waardering voelen.

In-, door- en uitstroom

Ook in de TOP-gesprekken zal er hier meer aandacht voor zijn. Wat wil jij als medewerker en waar liggen jouw talenten? Het is de bedoeling om jou en je collega’s hierover ook actiever te benaderen. Dit kan een vraag zijn als: zou deze kans binnen Achmea niet iets voor jou zijn? Of als je in een reorganisatie zit jou expliciet wijzen op andere mogelijkheden binnen Achmea.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze blog? Deel het met ons in een reactie hieronder.