Stel je vraag over werk en inkomen

Ben jij bereid actie te voeren? Vul de enquête in!

Afgelopen periode was een roerige periode met in elk geval veel belangstelling voor jullie bedrijf door de politiek en media. We hebben het allemaal kunnen lezen op internet, Tubantia en andere plekken. Dat geeft jullie hopelijk wat moed, maar misschien ook verwarring. Misschien weet je niet wat je de komende periode kunt verwachten. In deze blog praten we je bij en vragen we je om klaar te staan voor actie.

Alternatief plan van de OR afgewezen

Er is een ‘bijpraatsessie’ geweest. De directie een nieuw, aangepast alternatief van de OR afgewezen omdat ze dat plan niet zien als levensvatbaar. Aanstaande vrijdag 19 juni en waarschijnlijk op 26 juni zullen er opnieuw overleggen zijn tussen de directie en de OR. De OR doet de adviesaanvraag, jullie vakbonden zorgen voor de invulling/nakoming van het sociaal plan en staan jullie bij voor wat betreft het ontslagrecht. De komende weken zijn opnieuw spannend, want de OR komt met een advies. De directie moet dan bepalen wat ze ermee gaan doen.

Ontslagrecht

Er zijn veel misverstanden en te weinig kennis aanwezig over dit ontslagrecht. In Nederland kan een werkgever jou niet zomaar ontslaan met een briefje of mededeling. Dus ook niet door je werk als kaderlid voor de bond of de OR, en ook niet door een kritische houding of teveel vragen. Ook niet als een journalist je vragen stelt. We leven in een vrij land, een democratie met wet- en regelgeving. Gelukkig maar!

Ontslag via UWV

Nu jullie werkgever wil reorganiseren, moet hij dat melden bij UWV. Het gaat over een grote groep mensen, dus moet hij dat ook nog eens doen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Hierdoor hoort UWV van dit voornemen, en ontstaat er automatisch een maand ‘wachttijd’, die pas ingaat als de OR advies heeft uitgebracht. Daarna zal de werkgever de spelregels van het ontslagrecht moeten respecteren, en dat komt erop neer dat hij uitwisselbare functies, leeftijdsgroepen en dienstjaren moet bekijken. Daar zijn formules en berekeningen voor, zodat  een evenwichtige verdeling in leeftijd en dienstjaren komt. Ook moet hij kijken naar functies die al dan niet ‘uitwisselbaar’ zijn.

Als de werkgever zijn werk goed doet en een juist ‘plan’ aanlevert aan het UWV-loket, beoordeelt UWV of zij een ontslagvergunning verlenen. Het UWV beoordeelt of er een ‘redelijke grond is voor ontslag’.

Opzegtermijn, VSO en ontslagvergoeding


Opzegtermijn

Als het UVW die vergunning (dat is per individuele medewerker!) verleent, kan de werkgever aan het einde van de maand gaan ‘opzeggen’. Hierna gaat de (individuele) opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden in. Dit alles kun je terugvinden in de cao, bladzijde 10 en 11 Artikel 4: ‘aanvang en einde arbeidsovereenkomst’. Hier hoort dan ook de ontslagvergoeding uit het Sociaal Plan bij.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Er is sinds een aantal jaar nog een andere mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat kan met de VSO (Vaststellingsovereenkomst). Dit staat ook in jullie huidige sociaal plan. Het wordt tegenwoordig veel gebruikt. Als de overeenkomst goed is opgesteld en de spelregels van het ontslag goed zijn gevolgd, dan kun je zo’n VSO ondertekenen. Doe dat wel nadat je advies hebt gekregen van een jurist van de vakbond of via een rechtsbijstandverzekering. Hierna kun je de ontslagvergoeding vanuit het sociaal plan krijgen, of WW aanvragen.

CNV staat voor jullie klaar

Als lid van een vakbond sta je niet alleen. CNV Vakmensen heeft bij jullie bedrijf een prima sociaal plan weten af te spreken. Die is geldig tot de zomer van volgend jaar. Jullie directie heeft een aantal keer aan vakbonden en de OR gezegd dat het sociaal plan niet alleen geldt voor de medewerkers die in de eerste ronde worden ontslagen, maar ook in de tweede ronde.

Actie voeren: doe je mee?

CNV volgt de ontwikkelingen en de discussie tussen de OR en jullie directie. CNV steunt het alternatieve plan van de OR. De fabriek in Enschede was en is levensvatbaar, alleen niet op deze manier. Wat de uitkomst gaat worden, weten we niet. Maar als het nodig is om collectieve macht (‘sanctiemacht’) met elkaar in te zetten, staan jullie dan naast ons? Kunnen wij als dat nodig mocht zijn een staking, of een werkonderbreking organiseren? Staan jullie dan met ons aan de poort als we jullie oproepen?

We willen daar een beetje gevoel bij krijgen, Ashna en ik. Daarom sturen we nu ook een soort ‘poll’ mee. Vul de digitale enquête in en laat weten of je wel of niet actiebereid bent als we daarom vragen. Geef een eerlijk antwoord, het is anoniem en alleen bekend bij de vakbondsbestuurders!

Als je “Ja” invult, betekent dat ook dat we op je mogen rekenen. Als je “NEE” invult, weten we dat ook, dat respecteren we.

> Vul hier de enquête in voor 3 juli!

Later komen we er op terug samen met de kaderleden van jullie vakbond. En mocht je hierin nog een rol willen spelen? Laat het Ashna en mij weten. Een e-mail zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.