Stel je vraag over werk en inkomen

Het besluit om banen te schrappen is nog niet definitief

Bij het heftige nieuws over de reorganisatie zijn veel emoties losgekomen. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Ook zijn er veel vragen. Helaas kunnen we nog niet alle vragen beantwoorden. Wat we wel kunnen vertellen vind je in in dit blog.

Voorgenomen besluit

Het besluit van de werkgever om 750 FTE in Enschede te laten vervallen, staat nog niet vast. Daarom is het ook een ‘voorgenomen besluit’.

Adviesaanvraag

De Ondernemingsraad heeft gelukkig het recht om inspraak te hebben bij voorgenomen besluiten zoals deze: het Adviesrecht. De werkgever moet de Ondernemingsraad om advies vragen (dit wordt de adviesaanvraag genoemd).

Rol van de Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad kijkt naar alternatieven in plaats van het schrappen van de banen, controleert de cijfers waarop het voorgenomen besluit genomen is en probeert ook in te schatten of het besluit ervoor gaat zorgen dat Apollo Vredestein het in de toekomst dan wel gaat redden. Bij dit onderzoek worden externe experts ingeschakeld. Vandaar dat het ook wat langer duurt voor er een uitkomst is.

We begrijpen dat het moeilijk is om zo lang in onzekerheid te zitten, maar weet dat de Ondernemingsraad haar best doet om ook voor betere opties voor medewerkers te kijken.

Wat gebeurt er met het advies van de OR?

Als de Ondernemingsraad met een advies komt, kan dit een positief, negatief of advies met aanbevelingen of voorwaarden zijn. Is het positief, dan wordt het voorgenomen besluit definitief. Is het negatief, dan kan het nog langer duren. Gaat Apollo Vredestein het voorgenomen besluit toch doorvoeren ondanks een negatief besluit, dan kan de Ondernemingsraad naar de rechter stappen (en de Ondernemingskamer).

Aantal geschrapte banen staat nog niet vast

Er wordt dus pas een definitief besluit genomen wanneer het adviestraject klaar is. Dan pas wordt duidelijk hoeveel banen er daadwerkelijk geschrapt worden.

Sociaal plan

Veel van jullie vragen gaan over het sociaal plan. Hieronder geven we uitleg op een aantal vragen die we nu kunnen beantwoorden. ‘Boventalligheid’ betekent dat je mogelijk ontslag krijgt bij reorganisatie.

  • AVBV heeft bevestigd dat het sociaal plan van toepassing is op IEDEREEN die onder het voorgenomen besluit van AVBV valt. Dat is dus het voorgenomen besluit zoals die nu bekend is. Dat betreft dus ALLE FASES en ALLE 750 FTE.
  • In het sociaal plan staat dat één letterlijk plaats maakt voor de ander. Als Ashna niet boventallig is kan Ashna, onder bepaalde voorwaarden, plaats maken voor Gerard die WEL boventallig is. Ashna gaat uit dienst met een plaatsmakersbeloning zoals die omschreven staat in het sociaal plan. Gerard blijft in dienst en is niet meer boventallig.

    We kunnen pas gebruik maken van deze regeling als er sprake is van boventalligheid. En zoals je hierboven al las, is er pas sprake van boventalligheid als jouw baan vervalt. En jouw baan vervalt NIET zolang de Ondernemingsraad nog bezig is met het onderzoek. En in die fase zitten we nu.
  • In het sociaal plan staat een beëindigingsvergoeding. Je hebt daar pas recht op als je boventallig bent en je arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. Je hebt daar nu dus (nog) GEEN recht op.

    De beëindigingsvergoeding komt voort uit de kantonrechtersformule van 2009. De formule kent een maximering en de uitkomst is voor iedereen verschillend. Op internet zijn er verschillende rekentools om uit te rekenen wat dit bedrag zou kunnen zijn. Dit geeft je geen rechten, want het is alleen maar een schatting. Ook is je “datum uit dienst” (nog) niet bekend.

Het proces in stappen

Hieronder zie je een tabel die het proces duidelijk maakt.
We zitten nu in punt 2 (vetgedrukt):

1. De werkgever stuurt een adviesaanvraag naar de OR.
2. OR onderzoekt adviesaanvraag en voorgenomen besluit.
3. OR brengt advies uit.
4. Er wordt een definitief besluit genomen.
5. Banen komen formeel te vervallen.
6. Betrokkenen worden boventallig verklaard. Sociaal plan is van toepassing.
7. De leden worden opgevangen door hun vakbond en krijgen juridisch en financieel advies.
8. Werknemers worden indien nodig van werk naar werk begeleid of er wordt WW (Werkeloosheidsuitkering) aangevraagd.
9. Einde dienstverband.

Over een paar weken overleggen we met jullie werkgever. Als er vragen zijn, schroom je niet om die te stellen aan de kaderleden of ze onder deze blog te stellen. We houden jullie op de hoogte!