Stel je vraag over werk en inkomen

Onverwacht akkoord: minder ontslag!

Vlak voor de vakantie is er ineens een akkoord! CNV had niet verwacht dat dit zo vlak voor de vakantie nog zou gebeuren, dus actie voeren is niet meer nodig. Jullie werkgever deed ineens het voorstel om minder mensen te ontslaan.

Goed nieuws bij een vervelende situatie

Vorige week deed de werkgever onverwacht een nieuw voorstel. Dit voorstel nam de OR mee in de beoordeling en het advies bij het plan voor de reorganisatie. Tijdens het overleg dat daarop volgde, kwamen de werkgever en de OR tot een overeenkomst. Er blijven veel meer banen behouden dan in het eerdere plan van de werkgever. Gezien de hele situatie dat er reorganisatie plaatsvindt, snappen we dat het niet voor iedereen goed nieuws is. De reorganisatie is nog altijd een besluit van de werkgever op internationaal niveau (lees: India). 

Het akkoord wat er nu ligt, is wat ons betreft een akkoord waartegen we geen actie hoeven te voeren. Hierover praten we graag met jullie persoonlijk verder. Na jullie vakantie komt CNV bij jullie langs.

Wat is de rol van de ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van de wet (WOR) inspraak bij reorganisaties. De OR onderzoekt de noodzaak van het plan van de werkgever, beoordeelt dit en geeft een advies. Jullie OR heeft er ook een paar goede externe adviseurs bij betrokken.

Wat doen de vakbonden?

De rol van de vakbonden is een andere dan die van de OR. De bonden onderzoeken en beoordelen de sociale gevolgen die het besluit van een reorganisatie met zich meebrengt. De bonden voeren gesprekken met de werkgever over een ontslagvergoeding, begeleiding van werk naar werk, enzovoort. De vakbonden gaan pas echt over tot actie wanneer het besluit van de werkgever definitief is genomen (en de OR ook heeft besloten). In de tussentijd is de vakbond wel een luisterend oor, informeert het de werknemers en houden contact met de werkgever en ondernemingsraad.

Sociaal plan

Gelukkig was er al een sociaal plan (afgesloten door CNV Vakmensen en FNV). Dit sociaal plan geldt zeker bij de reorganisatie. Na de vakantie krijgen jullie hier meer informatie over. Het is een goed sociaal plan met een prima vangnet voor als je jouw baan verliest. Een sociaal plan zoals die van jullie is in deze tijden zeldzaam.

Geen actie meer voeren?

We hadden niet verwacht dat de werkgever met een nieuw voorstel zou komen. Daarom had CNV al nagedacht over acties om de OR te ondersteunen, zodat we de werkgever onder druk konden zetten alsnog een akkoord te sluiten met de OR. Maar nu er een akkoord is, zijn de acties niet meer nodig. De vakbonden hebben wel eisen gesteld als het gaat om de betaling van het sociaal plan.

Een reactie daarop (in de vorm van een document of verklaring) hebben wij nog niet ontvangen. Deze eis kan wel zeker basis bieden om in actie te komen. Want wij vakbonden gaan over de sociale gevolgen.

Ledenvergaderingen na de vakantie

Na de vakantie organiseren de vakbonden ledenvergaderingen. We willen jullie namelijk graag nog veel meer uitleg geven en jullie de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Jullie krijgen daar nog bericht over. Natuurlijk gaan we jullie hier stap voor stap doorheen slepen. We zullen jullie naar de juristen begeleiden en waar nodig met een goed gekwalificeerd outplacementbureau van werk naar werk. We laten jullie niet vallen!

Ben je nog geen lid en wil je hier toch gebruik van maken? Meld je dan aan via onderstaande link.

> Word lid van CNV Vakmensen

 • Hallo Gerard,

  Met verbazing heb ik de, door de vakbonden uitgegeven, nieuwsbrief van 14-07-2020 gelezen. Ik wil hier dan ook graag op reageren.

  Ten eerste verbaasde mij de opening: "en ineens lag er een akkoord". Hoe kan het dat zonder ruggespraak met vakbonden dit akkoord er plotseling lag. Verderop in de brief staat dat OR en vakbonden steeds samen op hebben getrokken maar blijkbaar vond de OR dat op het moment supreme niet meer noodzakelijk en heeft men een eigen beslissing genomen. De timing is uiteraard ook perfect, namelijk op het moment dat vrijwel alle medewerkers vakantie hebben. Je hebt dan namelijk weinig kans om op het hele gebeuren te worden aangesproken door je collega's en je hoeft niets uit te leggen. In deze alinea staat dat het akkoord "goed nieuws" is. Echter als jullie ( Vakbonden en OR ) eens hadden gepraat met de achterban dan wist je dat dit nieuws voor veel mensen een persoonlijk drama gaat betekenen. Dit is toch heel wat zwaarder dan dat het niet over komt als goed nieuws.

  Ik zal hier aan het einde nog op terukomen met een voorbeeld.

  In de volgende alinea stond dat de OR niet anders kon, cq geen andere mogelijkheid had. Dit is niet waar, er was de mogelijkheid om de achterban te raadplegen en zo wat tijd te winnen. in deze tijd had men ook een beter beeld kunnen krijgen wat er bij de achterban leeft. Als ik nu bijvoorbeeld vraag wat mensen willen hoor ik het meeste dat ze weg willen met het huidige sociaal akkoord. In dat geval waren we met 750 ontslagen beter af geweest. De OR heeft echter niet de moeite genomen om naar de achterban te luisteren en heeft deze al helemaal niet geïnformeerd wat hun stappen waren en welke consequenties er aan vast zaten. Als hier naar werd gevraagd kreeg je als antwoord dat we maar blindelings op de OR moesten vertrouwen want zij wisten waar ze mee bezig waren. (Geluiden uit het DB)

  In de volgende alinea wordt even meegedeeld dat de bonden niet in actie gaan komen omdat er een goed akkoord ligt. Is dit wel zo? Is dit akkoord echt wel zo goed? Voor de medewerkers die bij deze reorganisatie met het huidig sociaal akkoord kunnen vertrekken is dit inderdaad het geval. Maar als je mag blijven? Er is trouwens nog helemaal geen zekerheid over de uitbetaling van het sociaal plan. De belofte dat er een werkgarantie is van 5 jaar voor de achterblijvers is voor ons niets waard. De heer Rivallant wordt in de fabriek gezien als een Pinokkio met een neus waar alle ontslagen medewerkers naast elkaar op kunnen zitten. Voorbeeld is zijn presentatie 1,5 jaar geleden waarin hij plechtig verzekerde dat alle all season banden in Enschede zouden worden gemaakt en nog geen jaar later komt 90% van de banden uit Hongarije. hier liggen dus nog wel genoeg onzekerheden en vage voorstellen om toch maar wat extra druk te gaan zetten.

  In de alinea hierna wordt de handelswijze van met name het DB van de OR goed gekletst echter de gekozen handelswijze lijkt nergens op. Tijdens een bijeenkomst op maandag 06-07-2020 met Jeroen Wilbers gaf iemand uit het DB van de OR aan dat alles zeker over de vakantie heen zou worden getild en voor 1 september was er geen advies van de OR mogelijk, Ik weet ook dat het DB van de OR donderdag naar Amsterdam is geweest voor overleg. Het blijft voor ons een heel groot mysterie wat er in die paar dagen is veranderd.

  In de laatste alinea wordt aangegeven dat er vragen kunnen worden gesteld na de vakantie. Volgens mij is dit rijkelijk laat omdat er toch al niets meer aan te veranderen is.

  Nu mijn voorbeeld:

  Ik ben een medewerker van 57 jaar oud en werk al 36 bij Vredestein. Hiep hiep hoera ik mag blijven na de huidige reorganisatie. Ik moet echter wel accepteren dat ik naar dagdienst ga en daardoor 25% van mijn salaris in moet leveren. Volgens de CAO gebeurd dit in 6 maanden. Dat is veel geld, een kwart van je salaris inleveren.!! De contracten van de SM lopen het komende jaar voor het grootste deel af. WE ZULLEN OOK DAN GEEN PERSONENWAGENBANDEN GAAN MAKEN DIE VERLIES OPLEVEREN. Ook dan zullen er weer mensen moeten vertrekken. De persoon waar het om gaat is dan inmiddels 60 jaar en moet vertrekken. Geen goed sociaal plan, nogmaals 30% van je salaris inleveren en vrijwel geen uitzicht meer op ander werk. Hoe zou deze man zich op dit moment voelen? Hoe kun je dan nog van je vakantie genieten?

  Met deze nieuwsbrief met pindakaasinformatie en allerlei excuses voor de OR raken alleen meer medewerkers geïrriteerd en gefrustreerd en begint dit een beetje op het management/directie te lijken die ook niets anders doen.

  Met vriendelijke groet,

  Bert Kleine

 • Brutus dat heb je mooi verwoord en geen zin teveel gezegd. Helemaal met je eens. De 61 plussers zijn hier de winnaars. De rest mag stikken  die geen ontslag vergoeding krijgen. Mij mogen ze ontslaan en ik hoop dan ook in de eerste ontslagronde te zitten. Hoe absurd is dit.

 • Er word veel aandacht  besteed aan de medewerkers die ontslagen worden, maar de achterblijvende werknemers schieten er echt bij in, de or slaat de plank voledig mis met dit akkoord. Wat mij persoonlijk het meest stoort is dat er geen achterban raadpleging is geweest, deze hele belangrijke beslissing nemen in een paar dagen.? ?

 • Zoals brutus het verwoord, zo is het precies. Alles is besloten zonder enig overleg met de achterban! Het is gewoon te schandalig voor woorden.

  Mvg mar kuiper

 • De 61 plussers zijn nog niet de winnaars want het is helemaal nog niet rond.

 • Hebben de achterblijvers nog wel recht op het derde jaar WW, wordt de premie die men hiervoor betaalt opgenomen in het nieuwe cao?

 • Helemaal met je eens Bert, zijn bedonderd door Apollo en OR, vakbonden zijn hierdoor buitenspel gezet. Het is 1 grote poppenkast met Apollo en OR in de hoofdrol.

 • Onderstaande Brief is vanmiddag verstuurd aan alle OR leden bij Apollo Vredestein namens de bedrijfsledengroep van CNV Vakmensen. Dit om bij te dragen aan het verkrijgen van duidelijkheid over het zo plotseling komen tot een overeenkomst met onze werkgever.

  Aan de leden van de Ondernemingsraad van Vredestein Banden B.V.

  Kopie : voorzitters BA FNV en BLG CNV Vakmensen,  vakbondsbestuurders FNV en CNV Vakmensen

  Van:  Kaderleden BLG CNV Vakmensen

  Datum: 22 juli 2020

  Onderwerp:  Verloop, uitkomst en vervolg adviestraject “specialisatie fabriek in Enschede”

  Op 5 maart 2020 werd met een presentatie voor het voltallige personeel het startsein gegeven voor een omvangrijk adviestraject met een grote impact voor het voortbestaan van Apollo Vredestein in Enschede.

  De medewerkers waren zonder uitzondering geschokt over de omvang van de aangekondigde reorganisatie. Vervolgens werd de wereld getroffen door Covid 19 en dat maakte onze situatie er niet rooskleuriger op.

  De Ondernemingsraad ging voortvarend aan de slag met ondersteuning van bureau Berenschot en een advocatenkantoor. Ze kwamen met een alternatief plan en gingen daarover in gesprek met de directie. Dat leek allemaal niet zo goed te verlopen en was veel discussie over en weer.

  De ondernemingsraad communiceerde betrekkelijk veel over de voortgang via mededelingen, de pers en achterbanraadpleging. De medewerkers realiseerden zich maar al te goed dat de OR in het moeilijkste adviestraject ooit terecht was gekomen en steunde de OR met acties en back-up.

  Op 10 juli 2020, de laatste dag voor de fabrieksvakantie, werd er plotseling een gezamenlijke (directie en OR) mededeling gepubliceerd dat er overeenstemming was bereikt over de specialisatie van de fabriek in Enschede.

  Dit bericht was een schok voor de medewerkers en stuitte op veel onbegrip. Vooral omdat dit besluit genomen was zonder ruggenspraak met de medewerker en vakorganisaties. Daarnaast riep dit besluit veel vragen en bezorgdheid op.

  Wij als kaderleden van CNV Vakmensen stellen hierbij een aantal van deze vragen aan jullie en willen hierop zo spoedig mogelijk een antwoord van de Ondernemingsraad.

  Wij horen nu verschillende geluiden binnen ons bedrijf en op de social media. Dit draagt niet bij aan duidelijkheid. Wij willen jullie dan ook adviseren om als Ondernemingsraad regie te gaan voeren op wat jullie communiceren naar de collega’s en de buiten wereld.

  In afwachting van de antwoorden

  Kaderleden CNV Vakmensen

  Vragen:

  Inhoud 1 Wanneer wordt het contract dat de OR heeft ondertekend gepubliceerd?

  Inhoud 2 Welke werkgaranties zijn er afgesproken?

  Inhoud 3 Hoe worden deze afspraken gegarandeerd?

  Inhoud 4 Waarom is de werkgarantie beperkt voor alleen het productiepersoneel?

  Inhoud 5 Waarom is er door OR voor het indirecte personeel geen garantie afgesproken?

  Inhoud 6 Zijn er bepaalde afdelingen uitgesloten in de adviesaanvraag (RFA) en zo ja welke en waarom?

  Inhoud 7 Welke perspectieven zijn er voor de indirecte/ondersteunende afdelingen in de komende 5 jaar?

                         - Welke afdelingen worden qua aantal medewerkers aangepast?

                         - Welke afdelingen worden organisatorisch gewijzigd?

                         - Welke afdelingen krijgen gedeeltelijk of in zijn geheel een andere standplaats?

  Inhoud 8 Wanneer lopen de in de mededelingen genoemde contracten af?

                         - Wat gebeurt er met personeel als deze contracten ophouden?

  Inhoud 9 Welke intenties heeft men bij het afsluiten van nieuwe contracten?

                         - Welke productielocaties zijn voorzien?

                         - Welke risico's zijn hierbij geïnventariseerd en overwogen?

                         - Welke voordelen zijn hierbij overwogen?

  Inhoud 10 Welke aanvullende documenten/informatie zijn er met de onderhandelingsdelegatie en

                         de ondernemingsraad gedeeld waarop dit besluit is genomen?

  Inhoud 11 Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt door/met de onderhandelingsdelegatie?

  Inhoud 12 Over welke periode geldt de baangarantie werkelijk (In mededelingen van de OR en

                         Management staan tegenstrijdigheden hierover)?

  proces 1 Waarom is er geen advies uitgebracht op de adviesaanvraag?

  proces 2 Waarom is er door de OR een convenant ondertekend?

  proces 3 Waarom moest dit besluit voor de fabrieksstop genomen worden?

  proces 4 Welke advies aanvragen zijn er nog te verwachten o.b.v. deze overeenkomst?

  proces 5 In hoeverre is de OR nog betrokken bij het vervolg proces?

  proces 6 Welke beperkingen gelden er nog voor leden van de OR inzake het adviestraject?

  proces 7 Welke invloed heeft de OR nog naar de toekomst toe?

  proces 8 Welke rechten heeft de OR nog in relatie tot de uitvoering deze overeenkomst?

  proces 9 Op welke wijze blijft de OR geïnformeerd over het effect van de reorganisatie?

  proces 10 Welke mogelijkheden zijn er om een senioren regeling op te tuigen anders dan die er nu binnen  

                         AVBV liggen?

  proces 11 Welke rol speelt de OR bij het opstellen van een senioren regeling?

  Proces 12 Wanneer wordt de sociale begeleidingscommissie gevormd?

                         - Hoeveel leden worden er in deze commissie benoemd?

                         - Welk aantal leden is gezien de omvang van deze reorganisatie wenselijk?

                         - Hoe worden de leden van deze commissie benoemd/voorgedragen?

  Proces 13 Op welke wijze kunnen medewerkers met vragen en hulpvragen terecht bij de ondernemingsraad?

                         - Op welke wijze gaat de ondernemingsraad hierin samenwerken met de vakorganisaties?

  Proces 14 Waarom worden de Voorzitters van de BLG's niet meer uitgenodigd voor de OR vergaderingen?

                         - Waarom zijn de BA/BLG voorzitters niet betrokken bij de vergaderingen inzake dit adviestraject?

                         - Op welke wijze zijn de contacten met de professionele vakbondsbestuurders onderhouden?

                         - Is er advies van de beide vakbondsbestuurders ingewonnen voorafgaande aan het besluit?

  Proces 15 Hoe wordt de communicatie binnen de ondernemingsraad gecoördineerd?

                         - Wat wil men communiceren?

                         - Naar wie wil men communiceren?

                         - Wanneer gaat men communiceren?

                         - Wie gaat de boodschap communiceren?

  Proces 16 Wanneer is de volledige OR geïnformeerd over het feit dat een DB-lid juridisch zou worden vervolgd

                         omdat er informatie gelekt zou zijn naar de media?

                         - In hoeverre is dit meegenomen in de besluitvorming in de OR-vergadering?

  Proces 17 Hoe ziet de ondernemingsraad het in hen gestelde vertrouwen vanuit de achterban?

                         - Welke geluiden hebben de OR leden (in)direct bereikt en hoe gaat de OR hiermee om?

  Proces 18 Volgens welk tijdspad gaat de uitwerking van deze ontslagronde plaatsvinden?

                         - Wanneer gaan de aanzeggingen plaatsvinden?

                         - Wie gaan de aanzeggingen doen?

                         - Welke opzeggingstermijn is van toepassing vanaf welk moment?

  Proces 19 Wie ziet toe op de juiste toepassing van het afspiegelingprincipe?

  Proces 20 Komen er nog antwoorden op de door de OR gestelde vragen?

                         - Wat wordt er met de antwoorden gedaan?

                         - Kunnen er nog doorvragen gesteld worden (en komen hier dan ook nog antwoorden bij)?

  Proces 21 Welke vragen zijn er door collega's gesteld aan de OR?

                         - Hoe is hiermee omgegaan?

                         - Op welke wijze wordt dit gepubliceerd naar alle collega's?

  proces 22 Wie worden er betrokken bij de evaluatie van dit proces?

 • Wanneer krijgen we antwoorden op de hierboven genoemde vragen die gesteld zijn aan de or? Er valt namelijk genoeg uit te leggen aan het personeel... dit kan toch niet waar zijn...