Stel je vraag over werk en inkomen

Onzekerheid blijft voorlopig voor werknemers bij Apollo Vredestein

Afgelopen 10 maart hebben wij als sociale partner van Apollo Vredestein een gesprek gehad met het management.

Onzekerheid blijft voorlopig in Enschede, en wij als vakbond zullen onze uiterste best doen om jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden de komende moeilijke periode. Wij zullen regelmatig met Apollo Vredestein om de tafel zitten om de voortgang en jullie belangen te bespreken. Wij zullen indien er updates zijn dit gelijk mededelen per nieuwsbrief en via jeachterban.nl

Over ons gesprek gister is er niet veel nieuws te melden, de ondernemingsraad heeft afgelopen donderdag de adviesaanvraag ontvangen en het management verwacht hier medio juni 2020 een advies van te ontvangen. Apollo Vredestein gaf aan dat het gaat om 750 FTE, om hoeveel mensen dit dan precies gaat is niet bekend. Wel gaf Apollo Vredestein aan dat men verwacht medio september dit jaar de 1e groep (520FTE) persoonlijk op de hoogte te kunnen stellen van het boventallig verklaren van hun arbeidsplaats. 

Wij geven het advies om nog geen overhaaste beslissingen te nemen en de situatie nog even af te wachten, op 7 april 2020 zitten wij opnieuw met Apollo Vredestein om de tafel.

Veel sterkte gewenst de komende periode en bij vragen kun je altijd bij ons terecht.