Stel je vraag over werk en inkomen

Toekomst in Enschede: ‘’Over tien jaar een hele andere fabriek’

Afgelopen maandag 30 januari heeft het periodiek overleg tussen vakbonden en Apollo Vredestein plaatsgevonden, naar aanleiding daarvan een update.

De nieuwe cao kan worden gedrukt en verspreid
Allereerst zijn wij verheugd te melden dat we overeenstemming hebben bereikt over de definitieve cao-teksten, de laatste correctie worden doorgevoerd en op korte termijn zullen deze gedrukt en verspreid worden. Ook het generatiepact kan nu worden “aangeboden” aan de medewerkers en ons advies is om eerst een en ander goed te laten uitrekenen door HR en pas dan een persoonlijke keuze te maken. Na een jaar zullen we het Generatiepact bij Apollo-Vredestein evalueren en mogelijk nieuwe aanbevelingen doen.

Hongarije draait nog niet winstgevend, gevolgen voor de fabriek in Enschede
Verder gaf de directie aan dat de fabriek in Hongarije nog steeds niet volop draait en wij daar hier in Enschede de nadelige gevolgen van merken, investeringen die gepland stonden zijn uitgesteld tot volgend jaar, zoals bij Kalander 4. Men draait in Hongarije nu ongeveer
5000 banden per dag, verwacht wordt om binnen drie maanden het break even punt van
7500 banden per dag te kunnen overstijgen. Vanaf dat moment moet er ook weer meer financiële ruimte ontstaan om te kunnen investeren, op dit moment worden wel de noodzakelijke onderhoud investeringen gepland voor aankomende zomerstop. In de organisatie ligt nu de nadruk op geld besparen, er wordt wel (bescheiden) winst gemaakt maar de grondstofprijzen zijn gestegen en de verkoop van de autobanden heeft een moeizaam kwartaal achter de rug. 

Afscheid van kleine maten banden, nadruk op UHP banden
Jullie directie gaf aan dat op termijn men in Enschede afscheid gaan nemen van de kleine maten banden, zoals de 13, 14 en 15 inch, simpelweg omdat de vraag minder wordt en er te weinig marge op zit. De fabriek in Enschede gaat zich in de toekomst meer richten op de Ultra High Performance (UHP) banden en de Landbouw banden. De landbouw banden doen het op dit moment erg goed en boven budget. Ook zullen we naar de toekomst toe steeds meer proefbanden maken en nieuwe banden ontwikkelen in Enschede samen met R&D. Kortom een hele andere fabriek over tien jaar hier in Enschede maar zeker 1 waar we de toekomst mee in kunnen aldus Jeroen Wilbers.

Eind dit jaar nieuwe pensioenregeling
Op 1 januari 2019 loopt ons pensioencontract af bij Aegon en ontstaat de mogelijkheid om ook naar andere oplossingen te zoeken. We willen natuurlijk dat pensioenen ook betaalbaar blijven in de toekomst, hiervoor is de werkgroep pensioenen opgericht. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit met jullie delen.

Overige zaken
Onderzoek naar de werkdruk zit op dit moment in de beginfase, er zijn 5 externe partijen gekozen waar uiteindelijk 1 wordt gekozen om een goed representatief onderzoek te doen, ook hier over houden we jullie op hoogte. Tot zover het verslag uit dit eerste periodiek overleg van dit jaar, het volgende overleg staat gepland op maandag 14 mei. 

Verder willen wij jullie nog melden dat de reparatie derde WW-jaar nog dit voorjaar zijn beslag moet krijgen. Immers zowel de leden van CNV Vakmensen als FNV zijn dit afgelopen najaar akkoord gegaan. Wij wachten nadere berichtgeving van de werkgever hierover af, daar zij die aparte cao voor dienen aan te melden. Ook de werkgever zal jullie hier nader over informeren.

Tot zover dit verslag. Uiteraard hoor ik graag jullie mening!