Stel je vraag over werk en inkomen

Vakbonden overleggen met jullie werkgever over het uitstel van loonsverhoging

Vorige week lieten we jullie weten waarom er berichten waren uitgestuurd over het uitstel van de loonsverhoging. Afgelopen donderdag vond hierover een virtueel videogesprek plaats tussen CNV Vakmensen en jullie werkgever.

Uitstel van de loonsverhoging(en)

In de eerdere berichten die jullie van de directie kregen, stond dat de loonsverhoging uitgesteld zou worden. De directie wilde de salarisverhogingen per 1 april in elk geval voor drie maanden uitstellen en mogelijk nog langer.

CNV Vakmensen liet hen weten dat dit wettelijk niet zomaar kan in Nederland, zonder overleg met de vakbonden. Daarom vroeg de directie (Benoit Rivellant, Frans Smidt en Shingari Ramachandran) alsnog een overleg aan.

Wat staat er in de cao?

Op dit moment hebben de vakbonden FNV en CNV Vakmensen in jullie bedrijf een cao afgesloten met een looptijd tot 31 maart 2021. In die cao is een loonsverhoging van 2,5% afgesproken die vanaf 1 april 2020 zou ingaan. Dit staat in de cao op bladzijde 18, artikel 7 lid 9. Ook zijn er in de cao afspraken over de periodieken gemaakt. Die staan in artikel 7, lid 2 onder b, bladzijde 15.

Tussentijdse wijzigingen

Het topmanagement in India communiceerde eerder naar jullie dat zij voor ‘deferring increment’ kiezen: uitstel van loonsverhoging. Later is dit aangepast en wijzen ze op artikel 25 uit de cao (bladzijde 43), die ‘tussentijdse wijzigingen’ mogelijk zou maken. Daarom moeten wij wel met hen in overleg.

Wat wil jullie werkgever?

Jullie werkgever zegt dat de financiële situatie van de fabriek zo slecht is dat zij alle financiële mogelijkheden wil gebruiken om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet failliet gaat. Dus het niet verhogen van het salaris per 1 april en het niet toepassen van de jaarlijkse treden in het loongebouw (als je daar nog recht op hebt). Dit willen zij in elk geval voor de komende drie maanden, met een optie om het verder vooruit te schuiven. 

Wat doen de vakbonden hiermee?

Dat vinden de vakbonden heel slecht, ook omdat de overheid met allerlei maatregelen (Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud, oftewel NOW) helpt om bedrijven in deze coronacrisis te ondersteunen. En dat is voor jullie werkgever zelfs niet genoeg.

De vakbonden nemen de argumenten van jullie werkgever wel serieus, maar geven ook aan dat dit wel de makkelijkste weg is. Er moeten meer maatregelen door de werkgever worden genomen om te voorkomen dat de werknemers er de dupe van zijn. De vakbonden hebben gevraagd om een overzicht van de maatregelen die de werkgever hierin neemt en een financiële onderbouwing van de directie. Of het echt nodig is en of het er echt voor gaat zorgen dat er zoveel mogelijk banen beschikbaar blijven. Daarbij is er ook een verklaring van een onafhankelijke accountant nodig.

Onderzoek en stemmen

Als alle informatie binnen is, volgt er een onderzoek van de vakbonden. Uiteindelijk mogen de CNV-leden dan stemmen (digitaal).

Wat vind jij hiervan?

We horen graag jouw reactie. Begrijp je de directie? Maak jij je zorgen? Deel je mening met ons en je collega’s via een reactie onder deze blog!

  • Hallo Gerard,

    De informatie gaat sneller dan jij de mails kunt versturen. Bovenstaande onderwerp is door Apollo ingetrokken en het nieuwe voorstel ligt al weer klaar. Spreiding van het vakantiegeld over de maanden juni,juli en augustus. Inmiddels is deze informatie via vakbondsleden gedeeld in de groeps-app van mijn afdeling (cq. ploeg). De commentaren zijn niet positief en medewerkers worden door dit soort informatie niet gemotiveerder om hun werkzaamheden te verrichten. Het mildste commentaar was dat het vakantiegeld werd betaald in drie keer: nu niet, dan niet en nooit niet. Ook leeft met name de vraag waarom het geld waarvoor wij maandelijks een bedrag reserveren ( op zij zetten) niet gewoon betaald kan worden. Mensen vertrouwen de heer Rivellant absoluut niet meer. Dit was trouwens al het geval vanaf de mededeling dat er 750 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Dit alles voelt als een hele slechte 'bokswedstijd' waar wij als personeel eerst een harde stoot onder de gordel hebben gekregen waar we nog van aan het bijkomen zijn en als de scheidsrechter nog aan het het tellen is krijgen we onverwachts weer klappen.  We gaan er echter vanuit dat de bonden als scheidsrechter hard ingrijpen en de 'valsspeler' goed op zijn plek zet.

    Ik ben niet iemand die snel reageert of de publiciteit zoekt maar de maat is echt vol.

    M.vr.gr.

    Bert Kleine