Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Verslag 2e ronde cao onderhandelingen Apollo Vredestein BV

Tijdens de 1e ronde van de cao-onderhandelingen op 4 maart jl. hebben wij bij de directie duidelijk aangegeven dat de medewerkers van Apollo Vredestein nadrukkelijk vragen om meer zekerheid in de toekomst. De verlenging van het sociaal plan en een redelijke loonsverhoging spelen daarbij de belangrijkste rol.

De directie denkt er anders over

Helaas denkt de directie hier anders over. Zij vinden dat het bestaansrecht van de fabriek afhangt van de productieresultaten en dat een goed sociaal plan juist averechts effect heeft. Daarnaast vinden ze dat de huidige lonen al heel hoog zijn en dat er na de uitgevoerde reorganisatie geen ruimte is om jullie lonen structureel te verhogen. Hun voorstel is om eenmalige prestatiebonussen in te voeren, zoals dat in Hongarije en India geldt.

Onze delegatie heeft hier grote moeite mee. Structurele beloning is een voorwaarde om inflatie tegen te gaan. Een eenmalige beloning telt niet mee voor je vakantietoeslag, pensioen of uitkering bij een eventueel ontslag. Daarnaast is het zo dat er veel andere factoren zijn die van invloed zijn op de bedrijfsresultaten en niet alleen de vraag of je als werknemer je best doet.

Verder voelen wij ons niet gehoord als het gaat om het sociaal plan. De directie wil eerst de cao afsluiten en daarna het gesprek aan gaan over het sociaal plan. Wij vinden dat deze onderwerpen bij elkaar horen, niet alleen omdat het sociaal plan deel uitmaakt van de cao, maar vooral omdat dit onderwerp voor jullie zo belangrijk is en omdat er nog steeds veel onzekerheid is over de toekomst.

Ten aanzien van de overige onderwerpen, is er nauwelijks beweging. RVU-regeling lijkt bespreekbaar maar dan zal dit uit je eigen pensioenpot betaald moeten worden en de Generatieregeling zal dan waarschijnlijk moeten verdwijnen. Daarnaast wenst de directie een klokurenmatrix af te spreken om flexibeler nieuwe roosters in te kunnen voeren.

Wat vind jij hiervan?

We horen graag wat jullie hiervan vinden. Deel het met ons in een reactie hieronder!

Verslag_2e_ronde_cao_onderhandelingen_Apollo_Vredestein.pdf
  • Als je denkt het vertrouwen terug te krijgen met dit verhaal dan denk ik dat de directie onder een steen leeft.

  • Een klap in het gezicht voor de werknemers  die juist in de afgelopen periode (jaar) maximaal flexibel zijn geweest met volle inzet hun werk hebben gedaan en zeer loyaal zijn geweest naar de werkgever toe. O.a tijdens Corona gewoon maximaal doorgewerkt.Ik verwacht echt niet het onderste uit de kan maar wel een stukje waardering door een normale loonontwikkeling, en een goed sociaal plan.

  • Dit is toch van de zotte. Totaal geen waardering. 0% eens met de voorwaarden en voorstellen van Apollo Vredestein. Sociaal plan moet verlengd worden! Klokurenmatrix is geen optie, want wil naast mijn werk nog wel gewoon een  normaal sociaal leven hebben. Daarnaast gewoon een  normale loonsverhoging ipv prestatiebonus. Als ze op die manier de druk op ons willen opvoeren dan is dat een zeer slechte zaak. Moet niet zo zijn dat wij moeten boeten, omdat zij teveel mensen hebben ontslagen en wij daarom nog harder moeten werken. Dit begint op slaafarbeid te ljjken. NO WAY

  • Nadat de standpunten van de directie doorgenomen te hebben komen de onzekerheden van de afgelopen jaren weer naar bovendrijven. De onrust en de onzekerheden op het werkvloer zal hierdoor zeker niet afnemen. Het is een klap op het gezicht van de werknemers en krijg het gevoel dat de directie een dubbel agenda op na houd.

  • Na deze signalen  heb ik  besloten om mij bij het CNV aan te sluiten, en hoop dat er een goed CAO afgesloten wordt, Strijdvaardigheid is bij deze bond hopelijk wel een belangrijk onderdeel. Ik doe mee