Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen cao Apollo Vredestein gespannen van start

Vandaag zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao Apollo Vredestein gestart. De dag begon met een presentatie over de stand van zaken bij Apollo Vredestein door Jeroen Wilbers. Vandaag zouden de vakbonden hun voorstellen toelichten.

Terugblik

Voordat we hiermee konden beginnen moesten we eerst even terug blikken op de gemaakte protocol afspraken van de aflopende cao. Hier is uitvoerig over gesproken in gespannen sfeer.

De onderwerpen waren:

  • het werkdruk onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond
  • de werkgroep TBW dat nu “on hold” staat

Het woord vertrouwen is vaak genoemd in dit eerste overleg, omdat de protocol afspraken 2 jaar geleden zijn afgesproken en nog steeds niet gerealiseerd zijn! Hier hebben we veel tijd voor nodig gehad.

Voorstellen

Het overleg verliep alles behalve soepel. De laatste tien minuten hadden we nog even tijd om onze brief te behandelen. De voorstellen van de werkgever zijn inmiddels ook bekend.

Het volgende overleg staat gepland op 5 juni, dan praten we verder.