Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Loonbod werkgevers: 4% voor 2 jaar

Op woensdag 5 juni overlegden vakbondsbestuurders van CNV en FNV en onze kaderleden weer met de werkgever over jullie cao AVBV. De cao komt meestal tot stand na een aantal onderhandelingsrondes Daarna wordt een resultaat aan de leden voorgelegd en kunnen de leden stemmen. Dit 2e overleg was een vervolg op het overleg van 13 mei. We merken dat we na een wat moeizame start, betere gesprekken voeren over belangrijke onderwerpen!

De belangrijkste punten uit het overleg van woensdag 5 juni:

Loonsverhoging

De werkgever heeft een eerste loonbod gedaan voor een cao met een looptijd van 2 jaar: 

 • per 1 november 2019 2% loonsverhoging
 • per 1 april 2020 nog eens 2%

Dit bod ligt nog ver van looneisen van de vakbonden (FNV 5% en CNV €126 bruto per maand bij een eenjarige cao). Voordat we het over dit onderwerp eens zijn, zullen er dus nog wat stappen moeten worden gezet.

Individueel opleidingsbudget

De werkgever staat positief tegenover onze wens voor een individueel opleidingsbudget van € 500 per medewerker. We zijn het echter nog niet eens over de looptijd en de hoogte van dit budget. Wij vragen dit bedrag per jaar. De werkgever wil dit budget inzetten voor de looptijd van de cao (twee jaar). Dat betekent dat de werkgever concreet een bod heeft gedaan voor €250 per medewerker per jaar.

De werkgever wil het budget bekostigen met het geld dat nog gereserveerd staat voor toepassing voor werknemers. Wij zien “opleiding” als een goede bestemming van dit geld, maar vinden dat dit geen deel uitmaakt van het loonbod.

Flexibiliteit 5-ploegendienst

De werkgever heeft het voorstel om het bestaande cao-artikel rondom variabele bedrijfstijd toepasbaar te maken voor de 5-ploegendienst ingetrokken. We zijn blij dat dit voorstel van tafel is, want dit voorstel viel bij ons en bij jullie (o.a. gelet op jullie reacties op onze vorige blog) zeker niet in goede aarde.

Overig

We zijn nog in gesprek over de overige onderwerpen waaronder bijvoorbeeld ons voorstel om:

 • van de cao een minimum cao te maken
 • mantelzorg beter te faciliteren
 • 3e WW jaar voor MIHO personeel te repareren

Er staan nog twee gesprekken gepland: 26 juni en 8 juli. Mocht je een vraag of een mening hebben over een van deze onderwerpen, laat het hieronder weten.

 • Als er cao onderhandelingen komen bij Vredestein is het altijd al zo geweest dat er geen geld was maar wel veel krokodillentranen. Als vakbonden moeten wij ons daardoor niet laten lijden. Sterker nog, uit bovenstaande van Han blijkt dat er ruimte genoeg is voor het grootste bezit van Apollo Vredestein, de medewerkers, de vakmensen. En juist deze willen nu wel eens worden gewaardeerd. Niet alleen een schouderklopje ( wanneer was dat ook al weer) maar in centen. Ook de oudere werknemers willen graag dat de FSP beschikbaar blijft, en zeker niet naar opleiding wat dat dan ook mag zijn. Wij hebben jaren betaald voor de FUT, en wat niet meer, en nu wij het straks nodig hebben is het er niet meer.

 • Hierboven wordt verwezen naar het FSP. Dit bestaat sinds 2007 niet meer. De gelden (0.5 %) die hiermee gemoeid waren zijn in die tijd bestemd voor de betaling van de werknemersverzekeringen WGA en IVA. Inmiddels is er ruimte tussen de beschikbare 0.5 % en de werkelijke te betalen premie van deze beide verzekeringen.

  Wellicht kan men ook deze ruimte benutten voor de inmiddels nieuwe werknemers verzekeringen (bijv. premie derde WW-jaar). Het resultaat zou dan zijn dat werknemers deze premie niet in mindering krijgen gebracht op hun salaris.

  Binnen AVBV hebben wij een Sociaal Plan afgesproken dat voorziet in mogelijke regelingen indien met in personele bezetting terug moet.

  Binnen het huidige fiscale regime is er sprake van een RVU boete indien men oudere medewerkers vertrekregelingen wil aanbieden. Deze boete wordt aangepast indien er deze week een pensioenakkoord met overheid en sociale partners kan worden gesloten.