Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Dit zijn de nieuwste cao-onderhandelingen

Afgelopen woensdag 26 juni 2019 hebben we weer onderhandeld over de cao. We hebben een aantal stappen gezet, maar zijn er nog niet uit. Bekijk de belangrijkste punten waar we het over hebben gehad. En noteer alvast 2 en 4 juli in je agenda: op die dagen kun jij je mening laten horen tijdens bijeenkomsten in de fabriekskantine. Op 8 juli gaan we weer in gesprek met Apollo Vredestein.

Loonsverhoging

Als vakorganisaties hebben wij onze oorspronkelijke loonvraag aangepast naar 4% met een minimum van €100,- per 1 april 2019. Apollo Vredestein heeft dit tegenvoorstel gedaan:

  • 2% erbij vanaf 1 april 2019
  • en 2,25% erbij vanaf 1 april 2020

Wij vinden dat dit maar een minimale verbetering is, die geen recht doet aan onze loonvraag. 

Persoonlijk opleidingsbudget

Wij hebben gevraagd om €500,- persoonlijk opleidingsbudget per medewerker per jaar. Dit komt dan bovenop de andere regelingen die er al zijn (arbeidsvoorwaardelijke kader van AVBV).

Apollo Vredestein stelt nu ook €500,- voor. Maar zijn willen dat dit geld wordt gereserveerd van je loon, 0,5% om precies te zijn. Deze reservering is eigenlijk bedoeld voor een werknemersverzekering, de WGA Hiaat verzekering. Wij willen deze koppeling niet. Ons voorstel is om de 0,5% reservering van je loon te gebruiken voor een andere werknemersverzekering. Namelijk de reparatie van het derde WW-jaar. Apollo Vredestein wil dit niet. Hier zijn wij dus nog over in gesprek.

Pensioen

Apollo Vredestein wil de pensioenpremie flexibeler maken voor mensen die vallen onder de MiHo-schalen. Val jij daaronder? Dan kan je ervoor kiezen om jouw pensioenpremie aan te passen: 10% of 5% of 0%. Het deel van de premie dat je werkgever betaalt, blijft gewoon 14,9%. Dit zou betekenen dat je een lagere pensioenopbouw hebt. Wij vinden dat hier veel risico’s aan zitten en voelen hier niets voor. Wij zijn hier nog over in overleg.

Ploegvervanging/Consignatie

Er is onrust en onduidelijkheid over de spelregels en beloningen rond de consignatiediensten. Vooral bij monteurs. Op dit moment krijg je geen beloning bij beschikbaarheid voor ploegvervanging. Dit moet anders. We zijn hierover in gesprek en houden jullie op de hoogte.

Werkdruk

De resultaten van het onderzoek over werkdruk worden komende week bekend. Hierover volgt later meer.

Zomerstop

Er is afgesproken dat AVBV voor 1 december laat weten hoe de vakantie geregeld wordt voor elk komend jaar.


2 en 4 juli: geef je mening tijdens een bijeenkomst

Wij hebben jullie mening nodig om goede beslissingen te kunnen maken aan de cao-tafel. Kom daarom naar een van de bijeenkomsten en geef je mening! Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen: zowel leden als niet-leden van de vakbond.

Datum: 2 en 4 juli

Tijdstip: 14.00 uur en 15.00 uur

Locatie: fabriekskantine