Stel je vraag over werk en inkomen

80-90-100-regeling vanaf volgend jaar

Werkgevers deden het voorstel voor een 80-90-100-regeling voor particuliere beveiligers per volgend jaar. CNV stemde hiermee in. Over deze regeling is lang en veel onderhandeld, maar met een vertraging van een jaar lijkt deze er nu toch te komen.

Niet nagekomen afspraken

In de cao voor de Particuliere Beveiliging is afgesproken dat er begin dit jaar een 80-90-100-regeling zou komen. Die was er niet. Tegelijkertijd zouden de huidige seniorendagen afgebouwd worden. En ook dat is dit jaar niet gebeurd.

Moeizaam akkoord

Het lukte niet om tot een akkoord met werkgevers te komen over de precieze inhoud van de 80-90-100-regeling en de afbouw van seniorendagen. Voor CNV Vakmensen en de andere vakbonden is het belangrijk dat een 80-90-100-regeling doet waar het voor bedoeld is: zorgen voor meer rust en hersteltijd voor oudere medewerkers, zodat zij niet uitvallen voor ze met pensioen zijn.

Andere vakbonden moeten nog stemmen

Afgelopen maandag hebben we de laatste gesprekken met werkgevers gehad. Het voorstel wat hieruit kwam, besprak ik met de CNV-kaderleden in de Vakgroep Beveiliging. Daarna stemden we met het voorstel in. Doen de andere vakbonden dit ook, dan kan de 80-90-100-regeling en de afbouw van seniorendagen per 1 januari ingaan. Dat is een jaar te laat, maar wel met een aantal grote verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

Wat is de afbouw van de seniorendagen?

In de cao staat dat de huidige seniorendagen - die alleen voor fulltimers gelden - worden afgebouwd als er een 80-90-100-regeling is. Nu bouw je als fulltimer vanaf je 57ste één vrije dag per jaar op en dat loopt door tot acht dagen per jaar als je 64 bent. De seniorendagen worden per 1 januari 2021 niet helemaal afgebouwd, maar wel verminderd. Per 1 januari 2021 krijg je:

  • 1 dag per jaar als je 60 bent
  • 2 dagen per jaar als je 61 bent
  • 3 dagen per jaar als je 62 bent
  • 4 dagen per jaar als je 65 bent
  • 5 dagen per jaar als je 66 bent

Let op: de seniorendagen die je voor 1 januari 2021 hebt opgebouwd, die behoud je ook na deze datum. Seniorendagen vervallen als je het inruilt voor de 80-90-100-regeling.

Wat houdt de 80-90-100-regeling in?

Vanaf 1 januari volgend jaar is de 80-90-100-regeling beschikbaar. Dit houdt in dat oudere medewerkers vanaf dan mogen kiezen om 80% te gaan werken, tegen 90% van het basissalaris, maar met 100% pensioenopbouw. Deze regeling geldt voor fulltimers en voor parttimers die tenminste vijf jaar onafgebroken in de sector werken. Voorwaarde is wel dat je bij gebruik van de regeling tenminste 55% werkt. Belangrijk: de arbeidsduurverkorting vindt plaats op basis van hele diensten. Ook belangrijk: als je gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, dan vervallen je seniorendagen.

Wanneer kan ik gebruik maken van de 80-90-100-regeling?

  • De regeling geldt vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers die dan tenminste 64 jaar en 4 maanden zijn.
  • De regeling geldt vanaf 1 januari 2022 voor medewerkers die dan tenminste 62 jaar en 7 maanden zijn.
  • De regeling geldt vanaf 1 januari 2023 voor medewerkers die dan tenminste 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

Kan een werkgever mij de 80-90-100-regeling weigeren?

Ja, maar alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang op grond van de Wet Flexibel Werken en met een schriftelijke onderbouwing. De werknemer kan bij een weigering in beroep gaan bij de Sociale Commissie.

Als ik de regeling wil gebruiken, wanneer moet ik dat aanvragen?

Tenminste drie maanden voordat je er gebruik van wilt maken.

Zijn er nog meer kleine lettertjes?

Ja, als je gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, mag je alleen nevenwerkzaamheden uitvoeren als je dat daarvoor ook al deed. Ook mag je alleen in uitzonderlijke gevallen overuren of meeruren maken. Kies je voor de 80-90-100-regeling, dan is die keuze definitief.

Berekening over jouw situatie

Kom je voor de 80-90-100-regeling in aanmerking, maar twijfel je of je van 90% van je salaris kunt leven? Laat dan een berekening maken over jouw situatie. Het 90% loon gaat over het bruto-salaris. In veel gevallen betekent dit dat je er netto minder op achteruit gaat dan 10%, maar dit hangt sterk af van je individuele situatie.

Zodra er een definitief akkoord is dat in de cao komt, zal ik de tekst met jullie delen. Voor nu: wil je 20% minder werken voor 10% minder salaris, vraag dan de 80-90-100-regeling aan bij je werkgever.

Vragen?

Laat het weten in een reactie onder deze blog!