Stel je vraag over werk en inkomen

Gesprek met G4S AS over de roosters

De roostersystematiek heeft veel teweeggebracht. Naar aanleiding van alle vragen die CNV Beveiliging kreeg, drongen we aan op een tussentijdse evaluatie. We hebben de directie een mail gestuurd met daarin onze vragen. Onlangs spraken we daarover.

Formeel is de ondernemingsraad de partij die met jouw werkgever onderhandelt over de roosters en wat daarmee samenhangt. Als er iets veranderen moet, dan willen we je met nadruk verwijzen naar je collega’s in de OR. Zíj zijn in de positie om zaken aan te passen, op te lossen en te veranderen. Dat neemt niet weg dat wij ons wel degelijk vrij voelen om jouw ervaringen voor het voetlicht te brengen bij je werkgever. En dat deden we in onze mail begin september.

Over welke klachten gaat het?

De volgende onderwerpen hebben we aangekaart. 

  • Lange reeksen werkdagen
  • Tijdvakken
  • Meer werkuren dan in het contract staat aangegeven
  • Ziekteverzuim
  • Ruilprotocol

Uitgebreide informatie hierover vindt je in het nieuwsbericht op de website van CNV Vakmensen. Klik hier voor het nieuwsbericht.

Enquête

Zoals ik in het begin schreef: of we nu partij zijn bij de roosters of niet, daar waar het gaat om jouw belangen, staan wij op. We adviseren je dringend om mee te doen aan de enquête die de OR binnenkort uit laat gaan. Het is geen anonieme enquête. Desondanks hoop ik dat iedereen toch gebruik maakt van de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen. Tijdens ons overleg met de directie hebben we ook gerefereerd aan de enquête die Rick Verschoor deze zomer had gemaakt en waaruit duidelijk bleek hoe ongelukkig jullie zijn met de huidige roosters. Het gevoel dat daaruit naar voren kwam, was heel duidelijk en moet volgens ons serieus genomen worden. Het beste zou het zijn als jullie op dezelfde manier reageren op de enquête van de OR, want dat is vooralsnog de enige manier om op dit punt gehoord te worden.

Grijp die kans!