Stel je vraag over werk en inkomen

Hoe zit het met minuren in coronatijd?

Je kunt nu door verschillende redenen thuis zitten. Misschien omdat je werkgever de NOW-regeling heeft aangevraagd, of omdat jouw werkomgeving nog niet veilig genoeg is om te kunnen werken. Kun je dan minuren krijgen? Nee. Minuren zijn bedoeld om veranderingen in het rooster te overbruggen. Niet om een crisis op te vangen of onveilige werkplekken te compenseren.

Meldingen vanuit de leden

Leden van CNV Vakmensen melden ons dat er geen werk voor ze is. Hun werkgever in de beveiliging heeft een NOW-regeling aangevraagd. Met de NOW-regeling kan de werkgever ondanks het uitgevallen werk alsnog 90% van de loonkosten doorbetalen aan de werknemers.

Ook krijgen we meldingen dat werknemers thuis zitten omdat de werkplek niet veilig is, of omdat zij - of hun gezinsleden - tot de risicogroep voor COVID-19 horen. Het komt ook voor dat de werkgever de werknemers naar huis stuurt om daar te werken, beschikbaar te zijn of een cursus te volgen. Mag de werkgever dan minuren schrijven? Antwoord: nee. In deze gevallen mag dat niet.

Waar staat dit in de cao?

Het systeem met minuren vind je terug in artikel 26 en artikel 49 van de cao Particuliere Beveiliging. Ook in de cao G4S Aviation Security staan afspraken over minuren. Hier heten ze 'verloopuren'. Per loonperiode kun je maximaal 24 minuren opbouwen. In 2020 mag je maximaal 60 minuren opbouwen. In 2021 maximaal 50. 

Minuren wel of niet inhalen?

Minuren zijn uren waarvoor je nu betaald krijgt, maar die je eventueel later inhaalt. Dit systeem is bedoeld om 'leegloop' op te vangen. Bijvoorbeeld omdat er op een bepaald project te minder uren nodig zijn om in te roosteren. In dat geval roostert de werkgever een aantal minuren in, die je eventueel later weer inhaalt. Heb je meer minuren dan het maximum, dan hoef je die uren niet later in te halen.

In welke situaties mag je werkgever geen minuren rekenen?

De cao geldt ook tijdens de coronacrisis. Dus ook het systeem met minuren, net als altijd. Maar er zijn een paar bijzondere situaties mogelijk waarin de werkgever geen minuren kan rekenen:

  1. Je werkgever heeft de NOW-regeling aangevraagd
    De werkgever krijgt 90% van het loon vergoed bij een omzetverlies van meer dan 20%. Is er geen werk en zit je thuis, dan wordt 90% van je inkomen betaald via de NOW-regeling. De overblijvende 10% door de werkgever. Op dat moment is het niet de bedoeling dat je werkgever minuren rekent. Je bent natuurlijk helemaal niet ingeroosterd en het gaat niet om leegloopuren. Stel dat je werkgever het maximale aantal minuren zou rekenen (24), dan zou je werkgever zelfs winst maken op de NOW-regeling. Dat is niet de bedoeling van de NOW-regeling.

  2. Je kunt niet werken omdat de werkplek niet veilig is
    Een veilige werkplek is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Uiteraard mag je werkgever van je verwachten om eventueel taken thuis of op een andere werkplek te doen. Dit moet alleen wel een veilig alternatief zijn. Kun je niet werken - bijvoorbeeld omdat je om gezondheidsredenen extra kwetsbaar bent voor COVID-19 en de werkplek niet veilig is - dan mag je werkgever dat niet als minuren rekenen. Het gaat hier natuurlijk niet om leegloopuren. Je kunt gewoon niet werken vanwege arbeidsomstandigheden en je gezondheid.

  3. Je werkgever heeft geen NOW-regeling aangevraagd en vraagt je om stand-by te zijn, thuis te werken of een opleiding te volgen
    Is er minder werk en zit je hierdoor thuis? Dan kan je werkgever je vragen om ‘stand-by’ te staan, thuis te werken of online cursussen voor je werk te volgen. Deze uren mag hij niet als minuren schrijven. Het gaat ook niet om leegloopuren. Je bent hierbij beschikbaar of bezig voor je werk.

Geen NOW-regeling?

Heeft je werkgever geen NOW-regeling aangevraagd en bouw je toch minuren op? Dan hoef je deze uren niet stand-by te zijn voor je werk of cursussen voor je werk te volgen. Je bent dan vrij. 

Wat zijn je rechten als je onder de cao G4S Aviation valt?

Werk je bij G4S Aviation op Schiphol, ook dan kan je maximaal 60 verloopuren opbouwen. Maximaal 24 uur per maand. De cao Particuliere Beveiliging heeft dit namelijk als maximum. De cao G4S Aviation kan alleen positief afwijken van deze cao. De cao G4S Aviation heeft een maximum van 13 weken waarin de verloopuren weer ingelopen moeten worden.

Vragen?

Stel ze hier onder dit blog!