Stel je vraag over werk en inkomen

Securitas heeft ons gebeld over de situatie Arnhem

Eerder liet ik je weten over de gesprekken die door Securitas, in Arnhem (maar ook elders) zijn gevoerd in het kader van de Sector Optimalisatie. Ik vermeldde dat wij niet waren geïnformeerd. Na enig aandringen zijn we gebeld door Securitas.

Te laat geïnformeerd; daar waren wij niet van gecharmeerd

We hebben met nadruk laten weten dat we niet gecharmeerd zijn van het feit dat wij niet door Securitas zelf zijn geïnformeerd. Ook hebben we aangegeven dat wij dat in de toekomst anders willen zien. Wij hebben Securitas gewezen op de afspraken zoals we die in de cao hebben gemaakt met betrekking tot wijzigingen, maar CNV Vakmensen vindt dat ook zonder die afspraken het in volwassen verhoudingen zo zou moeten zijn dat we tijdig worden bijgepraat. Dan kunnen we namelijk tijdig, mede namens jou, bespreken wat goede oplossingen zouden kunnen zijn.

Te veel medewerkers voor te weinig uren

Zoals inmiddels bekend, zijn er teveel beveiligers in dienst voor het aantal contracten op dit moment. Bovendien willen opdrachtgevers vaak geen 8-uursdiensten, maar 6- of 6½-uursdiensten. Wanneer daar fulltimers op worden ingezet, krijgen die te maken met ‘leegloop’ en komen ze niet aan hun contractsuren. Om die reden voert Securitas nu met alle mobile-beveiligers in Arnhem die (bijna) fulltime in dienst zijn, gesprekken. Daar kun je van alles van vinden, en dat doen wij dan ook. Het is vreemd (en gemakkelijk) om het probleem van het teveel aan mensen alleen bij de (bijna)fulltimers neer te leggen.

Je hoeft niet in te gaan op het aanbod van Securitas!

Aan ons is bevestigd dat het beslist niet zo is dat medewerkers gedwongen zijn om in te gaan op het aanbod van Securitas! Dus laat je op geen enkele manier onder druk zetten om een beslissing te nemen die je niet wilt nemen. Wij hebben gezien dat er aan medewerkers een beëindigingsovereenkomst is overhandigd. Als je akkoord gaat met die overeenkomst, dan ben je dus ook akkoord met het feit dat het dienstverband tussen jou en Securitas wordt beëindigd. Je krijgt een vergoeding, maar dat is hooguit de wettelijke transitievergoeding waarop je toch al recht hebt bij ontslag.

Volgens Securitas kan worden gesproken (onderhandeld) over de hoogte van het bedrag, maar dat is niet wat we van jullie hebben teruggekregen. Nogmaals: volgens Securitas is het allemaal vrijwillig en je wordt nergens toe gedwongen. Laat je dus ook niet dwingen, maar neem contact met ons op als je vragen hebt.

Reorganisatie of niet?

Volgens Securitas is er geen sprake van reorganisatie, volgens ons wel. In ieder geval is het zo dat als de vrijwillige optie te weinig oplevert, er daarna mogelijk wél sprake volgt van gedwongen ontslag. In dat geval echter, moet men zich houden aan de regels die daarvoor gelden. Er is een positief advies nodig van de ondernemingsraad en de wettelijke regels voor het bepalen van de boventalligheid moeten worden nageleefd (afspiegeling).

Een voorbeeld

Stel je voor dat er mensen moeten worden ontslagen. Dan worden er voor de uitwisselbare functies leeftijdsgroepen gemaakt van steeds 10 jaar. Er wordt bepaald hoeveel mensen er per leeftijdsgroep uit zouden moeten. En daarna geldt dat degene met het kortste dienstverband in die leeftijdsgroep het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Ben jij dat? Dan moet Securitas de opzegtermijn in acht nemen en heb je recht op de wettelijke transitievergoeding.

Heb je vragen? Laat het ons weten

We kunnen ons voorstellen dat het je duizelt en dat het ingewikkeld is om te bepalen wat je doen moet. Wij houden de vinger aan de pols en zorgen dat jouw belang voldoende in het oog wordt gehouden. Heb je een opmerking of een vraag? Laat het mij weten in een reactie hieronder of stuur mij een persoonlijk bericht.