Stel je vraag over werk en inkomen

Wat wordt er gedaan om agressie tegen beveiligers tegen te gaan?

Een vraag die mij bezighoudt. Eind vorig jaar hebben we bijvoorbeeld bij Trigion aangekaart dat we steeds meer vragen en klachten kregen over agressie tegenover de beveiligers. In de eerste instantie kregen we een onbevredigend antwoord. We hebben doorgevraagd: 'Wat doet Trigion er aan dat jij veilig je werk kunt doen?'. Hieronder hun reactie:

“Trigion neemt de verantwoordelijkheid voor het inzetten van haar medewerkers altijd serieus. Daarbij is Trigion altijd in gesprek met haar opdrachtgevers, die een medeverantwoordelijkheid hebben voor het veilig kunnen werken van onze medewerkers. De opdrachtgever neemt ook maatregelen om haar eigen medewerkers maar ook om die van onderaannemers veilig te kunnen laten werken. Natuurlijk bestaat er in de beveiliging juist de paradox dat onze medewerkers vaak onderdeel zijn van het pakket maatregelen die de veiligheid garandeert bij een opdrachtgever.
Trigion heeft veiligheid van onze eigen medewerkers hoog op de agenda staan bij het tactisch en strategisch overleg met de opdrachtgever.

Binnen het vak van beveiliger zijn er bepaalde risico’s. Het gaat er dus om dat de beveiliger deze risico’s goed kent en herkent zodat hij of zij daar adequaat mee om kan gaan. Helaas is het uitsluiten van de risico’s onmogelijk. Om onze medewerkers hierin te trainen en voor te bereiden zijn er verschillende maatregelen die Trigion neemt:

  • Omgaan met agressie workshop tijdens werkoverleg (2 keer per jaar)
  • Risico inventarisaties op alle locaties waarna eventueel aanvullende maatregelen met de opdrachtgever worden afgesproken
  • Duidelijke instructies over het borgen van eigen veiligheid en het niet jezelf in gevaar brengen
  • Ontwikkeling van een training Omgaan met agressie en weerbaarheid 2017
  • Implementatie van een bedrijfs opvang team
  • Duidelijk protocol voor evaluatie van incidenten en nazorg
  • Professionele trauma nazorg in geval van een incident
  • Monitoring van het aantal incidenten met verzuim van medewerkers tot gevolg teneinde de impact in te kunnen schatten en nog meer maatregelen te kunnen treffen
  • Aanvullende trainingen waar nodig, over weerbaarheid en omgaan met groepen

Om ook onze medewerkers meer bewust te maken van de activiteiten die rondom de zorg voor veiligheid worden ondernomen, zal er op een aantal manieren worden gecommuniceerd.
Op het medewerkers portaal zullen de maatregelen voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt. Via de teamleiders van de verschillende locaties zal in een werkoverleg de maatregelen worden besproken en de instructies en protocollen nog eens onder de aandacht worden gebracht.

In deze communicatie zal ook duidelijk worden gemaakt dat indien je onveiligheid ervaart in je werk er een meldpunt is zodat er over gesproken kan worden maar ook inzichtelijker wordt of er specifieke locaties zijn waar medewerkers zich onveilig voelen.“

Wat vind jij van deze reactie? Vind jij dat Trigion inderdaad genoeg doet om agressie tegen beveiligers tegen te gaan? Of moet het volgens jou anders worden aangepakt? Laat het mij weten! We nemen dan contact op met Trigion. 18 mei staat er een periodiek overleg gepland met Trigion.

Lees ook: Wat betekent leegloop asielcentra voor Trigion?