Stel je vraag over werk en inkomen

Het schiet aardig op met de cao-onderhandelingen voor Timmerindustrie

Op 9 september vond het tweede cao-overleg plaats voor de cao Timmerindustrie. Daarbij hebben we de voorstellen vanuit de vakbonden en vanuit de werkgeverskant besproken. Daarbij gingen we ook goed de diepte in, dus we zijn wel wat vooruit gegaan. Lees hier het verslag.

Visie op de toekomst

Werkgeversorganisatie NBvT bekeek de toekomst eerder niet positief. NBvT noemde tijdens dit overleg dat er ongeveer 140 bedrijven in de branche een NOW I-aanvraag hebben aangevraagd voor overheidssteun. Wij lieten weten dat het CBS, het EBI, de Co-Bouw en UWV veel positiever zijn in de cijfers van hun onderzoeken. Daarom zien wij de toekomst wel positief in voor de Timmerindustrie.

Hoe ver zijn we?

Het huiswerk dat we aan de eerste ronde overhielden, ‘keken we met elkaar na’. Voor bepaalde onderwerpen zijn we er al uit. Maar een cao-akkoord gaat over afspraken voor alle onderdelen. We sluiten af met een afspraak over de ontwikkeling van het loon.

Onderzoeken

In deze ronde hebben wij de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor zware beroepen uitgebreid besproken. Samen met de NBvT hebben wij nu een onderzoeksopdracht voor pensioenbeheerder APG opgesteld. Ook willen we vanuit CNV onderzoek naar gebruik van regelingen uit de cao. Onze gedachte is dat er heel veel goede dingen zijn geregeld in de cao, maar dat er niet genoeg gebruik van wordt gemaakt om werknemers. We moeten er met elkaar op letten dat de afspraken uit de cao echt worden gevolgd.

Onderwerpen/thema’s

Op 9 september hebben we het dus gehad over de verwachte economische ontwikkelingen, de RVU voor zware beroepen. Daarnaast ook over het loongebouw voor BBL-leerlingen, de regeling tijdelijke aanpassing arbeidsduur, leren en ontwikkelen en (verplichte) scholingsdagen.

Hoe gaan we verder?

Op 28 september vindt de derde en laatste onderhandelingsronde plaats. Wij hopen dan een middenweg te vinden en echt afspraken te maken. Ook op het gebied van RVU en loon. Daarna mogen de leden van CNV stemmen of ze voor of tegen het cao-akkoord zijn. Stemt de meerderheid voor, dan is er een nieuwe cao!

Laat je reactie achter