Stel je vraag over werk en inkomen

Onderhandelingsresultaat cao Schilders!

Namens CNV Vakmensen presenteer ik jou het onderhandelingsresultaat voor jouw sector, de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Vanaf nu is de naam ook iets veranderd. OnderhoudNL wilde graag het Vastgoedonderhoud aan de naam toevoegen. Dus vanaf nu is het de CAO SAVG.  CNV Vakmensen heeft met de andere bonden, FNV en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers OnderhoudNL.

In het kort; de cao heeft een looptijd van 4 jaar. Per 1 januari 2022 2,75% loonverhoging en vanaf 2023 een automatische prijscompensatie. Het volledige resultaat vind je in de bijlage, maar hieronder sta ik uitvoeriger stil bij de inhoud.

Inleiding

Sinds 2016 is CNV Vakmensen geen partij meer bij de cao voor de Schilders. In het verleden hebben diverse leden, jij misschien ook wel, aangedrongen om toch ook weer aan de cao tafel te komen. Dat is dus gelukt. Doordat alle partijen een streep onder het verleden hebben gezet en de blik op de toekomst hebben, is dit akkoord daarvan het resultaat. We laten dus achter ons wat is geweest en kijken uit naar dat wat gaat gebeuren. 

Looptijd

Zoals al in de inleiding verteld. De cao kent een looptijd van 4 jaar. Dat is lang. Maar doordat we een algemene prijscompensatie hebben afgesproken, wordt jouw loon automatisch per jaar geïndexeerd. Daarnaast gaan we per jaar om tafel om te kijken of en hoe de verbetering er per jaar uit ziet. In het kort, qua koopkracht kom je er niet aan tekort, de verbetering moeten we jaarlijks overeen komen.

Loon, vergoedingen en toeslagen

Per 1 januari 2022 gaat je loon met 2,75% stijgen. Vanaf 2023 is dan de APC, prijscompensatie, van kracht. Hierdoor heb je koopkrachtbehoud en jaarlijks doen we ons best voor verbetering. Meer zat er op dit moment niet in omdat we de nu volgende zaken ook hebben afgesproken, die veel geld kosten.

RVU regeling (eerder stoppen met werken voor zware beroepen)

Iedereen, niet zijnde UTA, mag maximaal 3 jaar voor zijn pensioen gebruik maken van de zwaar werkregeling. Dit is een tijdelijke regeling die loopt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De sector moet deze regeling van de grond af aan opbouwen. Dat kost veel geld, maar maakt het wel mogelijk om eerder te stoppen. De uitkering is maximaal € 22.164,00 per jaar bruto in 2021. We beseffen dat dit geen vetpot is, maar het is het maximum van wat we van overheidswege af mogen spreken. Werkgevers gaan voor deze regeling 2% van de loonsom reserveren. We gaan dus ook kijken de komende tijd hoeveel er gebruik van gemaakt gaat worden, zodat we mogelijk in de toekomst bij kunnen stellen.

Generatiepact (80/90/100)

Met ingang van 1 januari 2022 kan iedereen vanaf 60 jaar gebruik maken van deze regeling. Je werkt dan 80%, je krijgt 90% loon en bouwt 100% pensioen op. Voorwaarde is wel dat je lang in de sector moet werken, details volgen nog. Maar het is een goed alternatief voor de regelingen die nu van kracht zijn.

Tot slot

Voor mij waren dit wel de belangrijkste punten uit het akkoord. Het hele akkoord vind je CAO SAVG Onderhandelingresultaat 2021 iedereen getekend.pdf

Laat mij onder dit bericht weten wat je hiervan vindt!

BRENG JE STEM UIT

We zijn weer partij bij deze cao. Er is gezamenlijk vertrouwen voor de toekomst. Er zijn goede afspraken gemaakt met elkaar. We vergeten het verleden, kijken uit naar de toekomst en gaan samen strijden voor deze mooie sector, wat mij betreft! Het hele akkoord zit als bijlage bij deze brief, net als de tekst van het persbericht wat we naar aanleiding van dit akkoord hebben verspreid. Lees het goed door en laat mij weten wat je vindt!

Laat je reactie achter