Stel je vraag over werk en inkomen

Ben jij in de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekking? Dan heb je een nieuwe cao!

Er is een nieuwe cao BIKUDAK. Want de uitkomst van de stemming onder de leden van CNV en FNV op het onderhandelingsresultaat is positief! Ook de werkgevers zijn akkoord. Daarmee is er een nieuwe cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK), die geldt voor één jaar.

Loonsverhoging

Er is een loonsverhoging van 2,75% per 1 juni 2018 en 0,5% per 1 september 2018. Het akkoord heeft betrekking op bijna 2.600 dakdekkers. Een beperkt deel van de cao, waaronder de loonregeling, UTA pensioenregeling, wga- hiaatverzekering en stervens- en rouwverlof is ook van toepassing op ruim 900 UTA-werknemers (kantoor- en kaderpersoneel).

Voor salarissen van de UTA –werknemers tot € 3.144,08 kent de cao een systematiek voor structurele loonsverhoging. De systematiek staat beschreven in de cao.

Duurzame inzetbaarheid

Alle medewerkers willen op een gezonde manier de AOW-leeftijd halen. Alle cao-partijen streven daarnaar, daarom wordt er op korte termijn een quick scan uitgevoerd. De uitkomst wordt nog tijdens de looptijd van de cao opgeleverd. De insteek is om haalbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid (voor jong en oud) van een mogelijke regeling te laten onderzoeken. Het doel is duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Flexregeling

De flexregeling zoals afgesproken in de cao BIKUDAK 2015-2017 is vervallen. Hier komt een nieuwe afspraak over flex voor terug. Deze houdt in dat een dakdekker in totaal 2,5 dagen kan worden ingepland op een zaterdag.

Overige afspraken

  • Reisurenregeling is per 1 maart 2018 aangepast. De reistijd voor eigen rekening voor chauffeurs is nu 15 minuten per dag van de totale reistijd. Voor de overige werknemers is de reistijd voor eigen rekening 45 minuten. De overige reistijd per dag wordt vergoed tegen het geldende garantieloon.
  • De uitzendkrachten komen in vaste dienst als de uitzendkracht één jaar vast wordt ingeleend door dezelfde werkgever. En er is afgesproken dat de inlenersbeloning voor uitzendkrachten minimaal gelijk moet zijn aan het cao-loon in de cao BIKUDAK. Daarnaast is er een bijlage met regelingen uit de cao BIKUDAK die ook moeten worden toegepast voor uitzendkrachten.

Tot slot is afgesproken dat de vergoedingen niet worden verhoogd. Als laatste zijn er afspraken gemaakt over de indeling van vakantie, roostervrije dagen en feestdagen. Het complete onderhandelingsresultaat vind je hier.

Vragen?

Laat je reactie achter