Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Flink overleg sociaal plan BAM

Door de Reorganisatie Reset is er voor onzekerheid op de werkvloer. De vakbonden zien hoe belangrijk goede communicatie is. De directie wilt besparen op de kosten en snelheid. CNV Vakmensen ziet graag een BAM-waardig sociaal plan.

Praten, praten, praten

De reorganisatie zorgt voor veel onzekerheid en onrust bij het BAM-personeel. De medewerkers vragen zich af wat er gaat gebeuren. De vakbonden CNV vakmensen en Het Zwarte Corps hebben de directie duidelijk gemaakt dat praten nu erg belangrijk is. De directie moet duidelijk zijn over de plannen en wat het voor de medewerker betekent. De directie geeft de complexiteit van de organisatie de schuld, maar geeft toe dat duidelijkheid naar de medewerker belangrijk is.

Belang van zorgvuldig proces

De directie zegt in de overleggen met de vakbonden dat snelheid en het besparen op kosten belangrijk is. De ondernemingsraad en de vakbonden willen goed geïnformeerd worden door de directie. Dan komen zij pas met een advies en sociaal plan. De reorganisatie heeft gevolgen voor de medewerkers en daarom zijn de ondernemingsraad en vakbonden extra voorzichtig. De vakbonden willen ook de tijd hebben om hun achterban te informeren en op te roepen als dit nodig is. Snelheid in het proces is goed, maar zorgvuldigheid is nog belangrijker.

Stevige onderhandelingen

In de onderhandelingen over een sociaal plan zijn de directie en de vakbonden het nog niet met elkaar eens. BAM heeft een mager concept plan voorgelegd. CNV Vakmensen vindt dat er nog veel aan veranderd moet worden. Het sociaal plan moet de medewerker zo goed mogelijk steunen. Vakbonden hebben gevraagd om via vrijwillige vertrekregelingen, plaatsmakersregelingen en zwaar werk-regeling zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.

Om de gevolgen zo goed mogelijk op te vangen, moet het sociaal plan een goed vangnet zijn voor de medewerker. In het sociaal plan moeten de volgende eisen:

  • een transparante en zorgvuldige boventalligheids-en plaatsingsprocedure.
  • stevige afspraken over het begeleiden van werk naar werk.
  • goede afspraken over de beëindigingsvergoeding en de hoogte daarvan.

Voorgenomen plan

Er ligt nu een voorgenomen plan tot reorganisatie van de directie op tafel. De directie mag dit voorgenomen plan nog niet uitvoeren omdat de ondernemingsraad nog moet beslissen. De medewerkers kunnen vrijwillig gevraagd worden om na te denken over de beëindiging van het dienstverband. De medewerkers kunnen in deze fase van de voorgenomen reorganisatie niet gedwongen worden om weg te gaan. De ondernemingsraad en de vakbonden moeten het eerst hebben over het advies en sociaal plan.

Heb je vragen of wil je iets delen?

Laat het weten in een reactie onder deze blog. We reageren zo snel mogelijk!