Stel je vraag over werk en inkomen

Cao-onderhandelingen Bouw en Infra opgeschort

Veel van jullie zagen het waarschijnlijk al aankomen: de cao-onderhandelingen zijn voorlopig uitgesteld. CNV Vakmensen, FNV en de werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van waterbouwers zijn samen tot deze beslissing gekomen.

Onduidelijke gevolgen coronavirus

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van het coronavirus voor de Bouw & Infra zullen betekenen. Dat zorgt ervoor dat het lastig is om definitieve afspraken te maken.

Cao Bouw & Infra al afgelopen

De laatst geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Vanwege de PFAS- en stikstofcrisis werden de onderhandelingen van eind 2019 uitgesteld. In februari werden de onderhandelingen doorgezet en zijn er al flink wat goede gesprekken tussen de werkgevers en vakbonden geweest.

Welke punten staan er nog op de planning?

In de afgelopen weken gingen de onderhandelingen vooral over ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’, ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’, ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’. Natuurlijk gaan we daarmee verder zodra de crisissituatie rondom het coronavirus voorbij is. Dan kunnen we beter inschatten wat er mogelijk is in de sector en hoe we op de gevolgen van deze situatie moeten inspringen.

Vragen of zorgen

We houden jullie op de hoogte. Heb je in de tussentijd nog vragen, of zorgen? Deel ze hieronder in een reactie!