Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Er is een onderhandelingsresultaat: stem nu voor of tegen!

We zijn blij om te melden dat er nu een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Bouw & Infra op tafel ligt! De belangrijkste punten lees je in deze blog. Ook vind je hier de link om voor of tegen het resultaat te stemmen, zodat we weten hoe jullie er als werknemers in de sector over denken. Bekijk hier het onderhandelingsresultaat. De cao-commissie geeft is er in ieder geval positief over.

Waarom een goede cao Bouw & Infra nu zo belangrijk is

Ondanks dat we de onderhandelingen meerdere keren moesten uitstellen, hebben partijen er alles aan gedaan om toch tot een onderhandelingsresultaat te komen. De uitdagingen in de sector zijn groot en de problemen (zoals PFAS, stikstof en de gevolgen van de coronacrisis) zijn nog niet opgelost. Door de situatie staan er deze keer minder onderwerpen in de cao. Wel is het zo dat de Bouw & Infra heel belangrijk is voor Nederland. De vakmensen in onze sector moeten hard werken aan betaalbare woningen, de infrastructuur en de energietransitie.

Als je hard werkt, verdien je een goede beloning. Daarom werken de partijen aan een goed stimuleringspakket. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk mensen in de sector houden en jonge mensen naar ons toe trekken. Ook ondersteunt dit pakket jullie om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen. De sector zet er geld voor opzij om de gevolgen van PFAS, stikstof en corona recht te trekken. Samen maken we de Bouw & Infra sterker!

Looptijd

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Dat betekent dus ook met terugwerkende kracht. Na de zomer starten de onderhandelingen voor de cao vanaf 1 januari 2021.

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

 • Per 1 december 2020 (periode 13) gaat jouw salaris met 2% omhoog en blijf je vanaf dat moment dat loon verdienen.
 • Per 1 december 2020 krijg je een eenmalige bruto uitkering van €350 euro.

Let op: je moet dan wel op 29 juni 2020 (datum onderhandelingsresultaat) een contract hebben binnen de cao Bouw & Infra. De betaling vindt uiterlijk in de maand december plaats. Krijg je dat niet, meld het ons!

Waarom pas in december?

Het duurt een paar maanden voor de cao Algemeen Verbindend is verklaard (AVV) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan weten de partijen zeker dat iedere werknemer de loonsverhoging en uitkering krijgt.

Regeling eerder stoppen met werken

Een van jullie meest genoemde wensen voor de nieuwe cao is de ‘zwaar werk-regeling’. De belangrijkste afspraken hierover zijn onder andere dat je bouwplaatsmedewerker moet zijn volgens de cao Bouw & Infra, dat instroom mogelijk is vanaf 1 januari 2021 en dat je van de laatste 25 jaar dat je gewerkt hebt, minstens 20 jaar onder de Bouw & Infra hebt gewerkt. De regeling geldt nog niet voor uta-medewerkers. Ook is de regeling afhankelijk van het pensioenakkoord.

Wat ontvang je met deze regeling?

Doe je mee met deze regeling, dan ontvang je een (bruto) uitkering van €21.200 per jaar. Een kortere periode zorgt voor een - naar rato - lager bedrag.

 • Maak je gebruik van de aanvullingsregeling 55-, dan krijg je deze bovenop het genoemde bedrag van €21.200. De 55- regeling vervalt per 1 januari 2021. Heb je recht op de premievrijval van ongeveer 3,5%, dan krijg je dat er nog bij.
 • Premieverhogingen per 1 januari 2021 worden verdeeld als die de premie ouderdomspensioen (bpfBOUW) van 22,2% overstijgen op basis van 50-50.

Waar komt het geld voor de regeling vandaan?

Vanuit de collectieve werkgeverspremie, het Aanvullingsfonds, overheidssubsidie en een premie die elke aparte werkgever zelf betaalt.

Meer belangrijke punten over de zwaar werk-regeling lees je in dit artikel van CNV Vakmensen. De uitgebreide versie vind je hier.

Tijdspaarfonds

Werkgevers willen hier vanaf. Vakbonden willen dit behouden. Daarom is er nu afgesproken dat er een extern onderzoek komt onder werkgevers en werknemers om te kijken of zij het belangrijk genoeg vinden om te behouden.

Leerrekening

De cao-partijen haken aan bij het uitdenken van de leerrekening. Zo komen we met elkaar tot de beste manieren om investeren in kennis en loopbaanontwikkeling mogelijk te maken.

Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 januari 2021 gaan we beginnen met een probeerperiode ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. De bedrijven die hieraan meedoen, krijgen een vergoeding en zorgen zelf dat er goede DIA-gesprekken worden gevoerd. Het gaat niet om de PAGO.

Ben jij het hiermee eens? Wil jij dit in je nieuwe cao?

Laat je horen door te stemmen via onderstaande link. Je mag ook een bericht achterlaten onder deze blog. Alleen de stemmen van CNV-leden tellen echt mee voor het akkoord.  De stemmen van niet-leden zijn om te onderzoeken hoe de mening is van iedereen in de sector, dus niet alleen van de leden.

> Klik hier om te stemmen

 • 3 jaar eerder stoppen met werk ?  leven van 1100 euro netto per maand ? , HOE DAN ?

  Loonsverhoging 2020    2% per december 2020 ?   350 euro bruto ?

  100 % werken met corona risico, en dit is de beloning?    Allemachtig wat een flop.

 • Bouw draait als een tierelier , maar op werkvloer wordt je afgescheept met 2 %.

  Pappen en nat houden heet dat !

  Corona heeft helemaal geen invloed gehad op de bouw.

  En 40 tot 45 jaar werken is meer dan zat , de meeste mannen zijn op hun 16e begonnen , dus reken maar uit.

 • Misschien een andere onderhandelaar inzetten die echt weet wat zwaar werk is

 • Ja ook deze regeling is niet goed uitgewerkt ! Watzijn de gevolgen voor de rest van het pensioen en aow ? Als je alleen deze uitlkering krijgt zonder aow heb je veel te weinig om rond te komen per maand. Deze regeling is ook nog gekoppeld aan de instemming met het totaal onZekere pensioenakkoord . In de telegraaf stond zelfs dat minister koolmees toegaf een zonde te hebben begaan ivm niet volledige weergave van de financiele gevolgen en onzekerheden in het akkoord !

 • H Keller

  Ik geloof ook niet dat de  bouw er door de corona iets onder geleden heeft hebben allemaal door gewerkt .Ons bedrijf zit voor volgend jaar al vol .Dat die 55 regeling bij het bedrag op komt heb je niet veel aan geef ze nu maar spaar ik dan zelf wel. En hoe zit het met de mensen die niet van deze regeling gebruik kan maken . Loon verhoging is een lachertje vergeleken met andere sectoren .

 • @Dirk Hoezo €1100,- per maand? heb je dit allemaal al kunnen berekenen? Heb je al dan niet 55- aanvullingsaanspraken? Berekening gemaakt in combinatie opgebouwd ouderdomspensioen. Je moet niet verplicht eerder stoppen hoor, je mag, hebt het eenzijdig recht gebruik te maken van de regeling. Op basis waarvan denk je dat er zomaar een regeling gemaakt kan worden waarbij je drie jaar lang 1500-1600 € netto per maand kunt ontvangen. Over realisme gesproken.

  Realiseer je daarbij ook de problematiek rond ouderdomspensioen en de hoogte van de premie. Weet je dat je voor elke € pensioen die je ontvangt maar ongeveer € 0,57 betaald? Sommigen van jullie zijn zich er onvoldoende van bewust wat er überhaupt voor nodig is om bepaalde voorzieningen mogelijk te maken.

  @Huibert @Dirk Eens met jullie dat de hoogte van de uiteindelijke loonsverhoging niet is geworden waar we in het najaar van 2019 mee zijn vertrokken qua inzet. Maar niemand had kunnen denken dat we vervolgens vastliepen door PFAS, Stikstof en Corona. In delen van de sector zijn serieuze problemen. Het was het maximale om af te spreken. En sectoren om ons heen? Ik zie grote contracten / cao's verlengd worden zonder afspraken.

  En pas per 1 december? Klopt en dat is qua volume loonstijging over 2020 niet om naar huis te schrijven. De verhoging van 2% zit daarna wel structureel in je loon. En goed naar vrijval 55- premie gekeken waardoor je in januari er op vooruit gaat? Natuurlijk het kan altijd beter, gezien alle omstandigheden was dit het maximaal haalbare. En dan is het aan jullie om te beoordelen of het voldoende is als 'overbrugging' tussen 2019 en 2021.

  En ja, er is doorgewerkt. Wees er in het kader van behoud werkgelegenheid blij om. Toch niet liever thuis gezeten waardoor baan echt op de tocht komt?

 • @Pilgrim Je kunt oeverloos discussie voeren over wel of geen nadelige gevolgen Corona. Komen we niet uit. Sommige bedrijven ondervinden geen enkele hinder, anderen zoals bijvoorbeeld infra in grote mate. Beeld is divers en dat maakt het dus nu ook lastig.  Over 45 jaar werken is genoeg zijn we het eens. Blijven we volop op inzetten. De nieuwe 'zwaar werk regeling' is de aanzet tot een regeling voor iedereen.

 • @Winden Je mag solliciteren hoor. Super gave baan. Dag en nacht voor de leden en werknemers aan de slag om het beste er uit te halen. Ben je trouwens lid? Kan me niet heugen dat ik inhoudelijke bijdragen van je heb ontvangen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te helpen en werken.

 • @R.P.Vlug Er zijn nog zeker de nodige zaken uit te werken. Maar er ligt een basis. Komende periode met elkaar in gesprek blijven om uiteindelijk tot een regeling te komen die een goede basis biedt om waar gewenst eerder te stoppen met werken.

 • beste Gijs ik zou je wel willen helpen voor 2021 ;-)

 • in grote lijnen ermee eens maar de 55- regeling afschaffen niet als dat betekend dat ik mijn opgebouwde saldo kwijt ben,want ik ben nog geen 60 namelijk 58,dat zou dan het zoveelste zijn waar we aan betaald hebben en niet krijgen .

 • beste Gijs. ben metselaar 62 jaar en nog steeds op de steiger voor dat bruto bedrag kunnen wij niet stoppen met eerder werken.altijd op de barricaden gestaan met de bond,maar voel me nu echt in de zeik gezet door de bond en dit cabinet.jaren betaald voor de vut,niks voor terug gekregen en zal het wel 51 jaar op de steiger worden of tussen 6 planken van de bouw alvast bedankt

 • Is deze "eerderstoppenregeling" te combineren met het naar voren halen van je pensioen of is dit een regeling van "of het een of het ander".  Ik zou nog in deze regeling kunnen vallen, ik moet eerst de definitieve regeling goed lezen, maar als ik dit bedrag kan krijgen en ik kan mijn pensioen 3 jaar naar voren halen ???.... dan weet ik het wel! .............Over mijn privé: ik ben getrouwd, mijn vrouw is toen gestopt met (betaald) werken en dus geen pensioen opbouw, ik ben okt 2019 ontslagen (werkte in juli 2019 dus in bouw-cao), heb bijna 32 jaar pensioen opbouw in de bouw en nog wat kleiner in andere CAO's (46 jaar gewerkt), en kan mijn bouw-pensioen 3 jaar naar voren halen maar heb dan iets meer dan € 1000,- netto per maand, met deze regeling erbij heb ik dan een mooi bedrag tot ik AOW krijg ( en ga dan iets terug) en als mijn vrouw haar AOW krijgt....ja, dan heb ik weer veel meer dan eerst ,maarja dat is het leven, had ik maar een oudere vrouw moeten trouwen ;)

 • oja dus ik ben  voor, al ben ik het er mee eens dat de "loonsverhoging" die wij ieder keer krijgen, al jaren de prijscompensatie voor alle verhogingen nog niet eens dekt, en dat we er dus al jaren "iets" bij inleveren en de Hoge Heren er tientallen procenten bij krijgen en bonussen (ook als het slecht gaat met de bedrijven)

 • Beste heren,

  even praktisch. Wil je weten hoe het zit met jouw eigen pensioen? Wil je weten hoe het er voor jou persoonlijk uitziet? Maak dan een afspraak met een van de vakbondsconsulenten. Na de bouwvak worden weer de nodige spreekuren georganiseerd in het land, waar je mag aanschuiven. Kijk even HIER.

  Wil je meer informatie over het pensioen in het algemeen in de bouwsector bij jou op de bouwplaats of in het bedrijf, dan hoor ik het graag. Dan geven we met alle liefde een presentatie.