Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Er is een onderhandelingsresultaat: stem nu voor of tegen!

We zijn blij om te melden dat er nu een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Bouw & Infra op tafel ligt! De belangrijkste punten lees je in deze blog. Ook vind je hier de link om voor of tegen het resultaat te stemmen, zodat we weten hoe jullie er als werknemers in de sector over denken. Bekijk hier het onderhandelingsresultaat. De cao-commissie geeft is er in ieder geval positief over.

Waarom een goede cao Bouw & Infra nu zo belangrijk is

Ondanks dat we de onderhandelingen meerdere keren moesten uitstellen, hebben partijen er alles aan gedaan om toch tot een onderhandelingsresultaat te komen. De uitdagingen in de sector zijn groot en de problemen (zoals PFAS, stikstof en de gevolgen van de coronacrisis) zijn nog niet opgelost. Door de situatie staan er deze keer minder onderwerpen in de cao. Wel is het zo dat de Bouw & Infra heel belangrijk is voor Nederland. De vakmensen in onze sector moeten hard werken aan betaalbare woningen, de infrastructuur en de energietransitie.

Als je hard werkt, verdien je een goede beloning. Daarom werken de partijen aan een goed stimuleringspakket. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk mensen in de sector houden en jonge mensen naar ons toe trekken. Ook ondersteunt dit pakket jullie om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen. De sector zet er geld voor opzij om de gevolgen van PFAS, stikstof en corona recht te trekken. Samen maken we de Bouw & Infra sterker!

Looptijd

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Dat betekent dus ook met terugwerkende kracht. Na de zomer starten de onderhandelingen voor de cao vanaf 1 januari 2021.

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

 • Per 1 december 2020 (periode 13) gaat jouw salaris met 2% omhoog en blijf je vanaf dat moment dat loon verdienen.
 • Per 1 december 2020 krijg je een eenmalige bruto uitkering van €350 euro.

Let op: je moet dan wel op 29 juni 2020 (datum onderhandelingsresultaat) een contract hebben binnen de cao Bouw & Infra. De betaling vindt uiterlijk in de maand december plaats. Krijg je dat niet, meld het ons!

Waarom pas in december?

Het duurt een paar maanden voor de cao Algemeen Verbindend is verklaard (AVV) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan weten de partijen zeker dat iedere werknemer de loonsverhoging en uitkering krijgt.

Regeling eerder stoppen met werken

Een van jullie meest genoemde wensen voor de nieuwe cao is de ‘zwaar werk-regeling’. De belangrijkste afspraken hierover zijn onder andere dat je bouwplaatsmedewerker moet zijn volgens de cao Bouw & Infra, dat instroom mogelijk is vanaf 1 januari 2021 en dat je van de laatste 25 jaar dat je gewerkt hebt, minstens 20 jaar onder de Bouw & Infra hebt gewerkt. De regeling geldt nog niet voor uta-medewerkers. Ook is de regeling afhankelijk van het pensioenakkoord.

Wat ontvang je met deze regeling?

Doe je mee met deze regeling, dan ontvang je een (bruto) uitkering van €21.200 per jaar. Een kortere periode zorgt voor een - naar rato - lager bedrag.

 • Maak je gebruik van de aanvullingsregeling 55-, dan krijg je deze bovenop het genoemde bedrag van €21.200. De 55- regeling vervalt per 1 januari 2021. Heb je recht op de premievrijval van ongeveer 3,5%, dan krijg je dat er nog bij.
 • Premieverhogingen per 1 januari 2021 worden verdeeld als die de premie ouderdomspensioen (bpfBOUW) van 22,2% overstijgen op basis van 50-50.

Waar komt het geld voor de regeling vandaan?

Vanuit de collectieve werkgeverspremie, het Aanvullingsfonds, overheidssubsidie en een premie die elke aparte werkgever zelf betaalt.

Meer belangrijke punten over de zwaar werk-regeling lees je in dit artikel van CNV Vakmensen. De uitgebreide versie vind je hier.

Tijdspaarfonds

Werkgevers willen hier vanaf. Vakbonden willen dit behouden. Daarom is er nu afgesproken dat er een extern onderzoek komt onder werkgevers en werknemers om te kijken of zij het belangrijk genoeg vinden om te behouden.

Leerrekening

De cao-partijen haken aan bij het uitdenken van de leerrekening. Zo komen we met elkaar tot de beste manieren om investeren in kennis en loopbaanontwikkeling mogelijk te maken.

Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 januari 2021 gaan we beginnen met een probeerperiode ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. De bedrijven die hieraan meedoen, krijgen een vergoeding en zorgen zelf dat er goede DIA-gesprekken worden gevoerd. Het gaat niet om de PAGO.

Ben jij het hiermee eens? Wil jij dit in je nieuwe cao?

Laat je horen door te stemmen via onderstaande link. Je mag ook een bericht achterlaten onder deze blog. Alleen de stemmen van CNV-leden tellen echt mee voor het akkoord.  De stemmen van niet-leden zijn om te onderzoeken hoe de mening is van iedereen in de sector, dus niet alleen van de leden.

> Klik hier om te stemmen

 • @ Gijs, In één van je reacties hier geef je aan dat per 1 januari de 55- premie vrijvalt.

  Betekent dit dat we eindelijk af zijn van die verschrikkelijk oneerlijke loonplundering?

  Dat heeft me samen met de 55+ premie de afgelopen 15 jaar echt verschrikkelijk getergd.

  Heeft dat overigens met deze cao te maken, of was dat al zo gepland omdat de mensen die hier wel voordeel aan hadden inmiddels met pensioen zijn?

  Nu die PAWW premie nog afschaffen.

  Dat is ook zo’n oneerlijke loonafpakker waar maar weinige ooit wat aan zullen hebben. en waar we per jaar toch aardig wat aan meebetalen.

  Verder zie ik in de pdf met onderhandelingsresultaten staan dat per 1 januari premieverhogingen boven de huidige 22,2% voor pensioen 50/50 worden verdeeld tussen de werkgever en de werknemer.

  Wat houdt dat in. Wie gaat daar op voor of achteruit, of wat gaan we daar van merken.

  Afgelopen januari is onze werknemers pensioenpremie al flink omhoog gegaan met iets van 10 procent!

  Het scheelde dat we er dankzij de belastinghervorming met ingang van dezelfde datum netto op vooruit gingen, want die verhoging in de pensioenpremie was echt buitensporig.

  Zoiets moeten we niet vaker voor onze donder krijgen.

  Dat compenseer je niet met 2% loonsverhoging over 1,5 jaar.

 • @Meint Het lijkt me verstandig en goed in alle rust naar je mogelijkheden te kijken. Alles op een rij zetten. En ja, uiteindelijk is het je persoonlijke afweging of het inkomen dan toereikend is of niet. Maar laten we uitgaan van de feiten. Inderdaad lange periode in de sector als metselaar en is zwaar. En dat er de achterliggende 15-20 jaar wijzigingen zijn doorgevoerd die je ‘hebben geraakt’ is een feit. Door politieke besluiten en soms cao afspraken die onvermijdelijk waren. Maar lijkt me niet goed nu al conclusies te trekken over de nieuwe afspraken . Maak aub een afspraak met je vakbondsconsulent en je kunt een goede afweging maken.

 • Positief dat er is onderhandeld, het resultaat laat wat mij betreft zeker te wensen over.

  Teleurgesteld over een loonsverhoging van slechts 2% in de laatste maand van de CAO periode.

  Redelijk was geweest als dat per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht werd ingezet en vervolgens nogmaals 2% per 1 januari 2021. Dat zou als ik het juist heb de helft van de verhoging betekenen als in de installatiebranche (elektro) is behaald.

  Verder jammer dat enkel fysiek zwaar werk als zodanig wordt bestempeld.

  Het werk in de bouw is ook voor de UTA groep pittig zwaar. Maar dan vooral mentaal. Met de steeds meer voorkomende dementie  kun je je afvragen of er een relatie ligt tussen de zware mentale werkbelasting en alzheimer.

 • @ Gijs, In één van je reacties hier geef je aan dat per 1 januari de 55- premie vrijvalt.

  Betekent dit dat we eindelijk af zijn van die verschrikkelijk oneerlijke jong naar oud overdracht?

  Heeft dat overigens met deze cao te maken, of was dat al zo gepland omdat de mensen die hier wel voordeel aan hadden inmiddels met pensioen zijn?

  En nu die PAWW premie nog afschaffen.

  Dat is ook zo’n oneerlijke jong naar oud overdracht waar maar zeer weinige ooit wat aan zullen hebben..

  Verder zie ik in de pdf met onderhandelingsresultaten staan dat per 1 januari premieverhogingen boven de huidige 22,2% voor pensioen 50/50 worden verdeeld tussen de werkgeven en de werknemer. Wat houdt dat in. Wie gaat daar op voor of achteruit en wat gaan we daar van merken.

  Afgelopen januari is onze werknemers pensioenpremie al flink omhoog gegaan met iets van 10%!.

  Het scheelde dat we dankzij de belastinghervorming er met ingang van dezelfde datum netto op vooruit gingen, want die verhoging in de pensioenpremie was echt buitensporig.

  Zoiets moeten we niet vaker voor onze donder krijgen. Dan helpt 2% loonsverhoging ook niet over afgelopen 1,5 jaar ook niet.