Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen cao Bouw en Infra in het teken van loonkosten

Op woensdag 10 maart was de 2e onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Bouw en Infra. Deze ronde stond in het teken van de cao-voorstellen van CNV Vakmensen. Het is duidelijk dat de werkgevers er alles aan gelegen is om een stijging van de loonkosten te beperken. CNV Vakmensen dringt aan op visie, lef en daadkracht. Werkgevers willen duidelijkheid over de pensioenlasten naar de toekomst, voordat zij afspraken met ons maken over de cao. Jouw mening heb ik nu nodig!

Cao-voorstellen

CNV Vakmensen heeft een evenwichtig pakket aan cao-voorstellen ingediend. Daarop hebben werkgevers uitvoerig gereageerd. Er is nog een lange weg te gaan alvorens er zicht op nieuwe cao afspraken komt. Geen stijging van de loonkosten is het credo van werkgevers. Op belangrijke voorstellen rond UTA-werknemers, uitzendkrachten, beloning en instroombevordering van jongeren (doorbetaling schooldag) zit nog geen enkele toenadering van werkgevers. Wel lijken werkgevers bereid afspraken te maken over de ontwikkeling van werknemers en hun loopbaan. 

Pensioenpremie

Voordat werkgevers afspraken maken over een nieuwe cao, willen zij zeker weten wat de hoogte van de pensioenpremie zal zijn in 2022 en 2023. Werkgevers willen niet voor verrassingen komen te staan als het gaat om de loonkosten. Ze spreken van een 'harde randvoorwaarde'. In onze eerste nieuwsbrief na de 1e onderhandelingsronde hebben we al melding gemaakt van dit harde signaal van werkgevers. Inhoudelijk hebben wij nog niet op deze wens van de werkgevers gereageerd, omdat we eerst jullie mening willen horen. Jij bent dus al vroeg in het proces van cao onderhandelingen aan zet!

Onderzoek/enquête

Hoe zit het dan precies en wat zijn de effecten van de verschillende mogelijkheden? Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien? In de bijlage vind je een toelichting op de enquête. Het kost een paar minuten van je tijd, maar het is enorm belangrijk voor het onderhandelingsproces. Ook de collega's van FNV gaan de identieke vragen voorleggen aan hun leden. Ik reken op jullie hulp. Deze is cruciaal om vervolgstappen in de onderhandelingen te krijgen.

Ga naar de vragen >

Cao-commissie

Leden van CNV Vakmensen die werkzaam zijn onder de cao bepalen de inzet van de onderhandelingen. Zij adviseren en ondersteunen de bestuurder tijdens de onderhandelingen door ervaringen en meningen te delen. Wil jij ook meepraten en meebeslissen? Stuur een mail naar g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

toelichting enquete pensioenpremie 15 maart 2021.pdf
  • Al sinds de jaren 90 moeten er 100.000 woningen per jaar gebouwd worden. Gerealiseerd worden er ca. 60.000. Gezien de huizenprijzen die niet meer in verhouding staan tot bouwkosten (o.a. loon) is 5% loonstijging per 1 januari gewoon logisch. De winsten bij de bouwers zijn gewoonweg hoog.

  • Werkgevers moeten eens een keer normaal gaag doen verdienen genoeg .wij werken in weer en wind en alles moet steeds sneller en er zijn steeds minder VAKLIEDEN .ik vind dat mensen die goed met hun handen kunnen werken ook gewoon goed betaald moeten worden ipv alleen mensen die doorgeleerd hebben