Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen Cao Bouw en Infra krijgen 'scherpte'

Op maandag 22 maart was de 3e onderhandelingsronde voor jouw nieuwe cao. We hebben inhoudelijk gereageerd op de voorstellen van werkgevers. Ook is er intens gesproken over de positie van UTA-werknemers binnen de cao Bouw en Infra. Helaas zijn werkgevers, met uitzondering van een eventuele loonsverhoging, op geen enkele wijze bereid voor deze groep werknemers arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken.

Pensioenpremie

Werkgevers willen de komende twee jaar zekerheid over de hoogte van de pensioenpremie. Zonder die zekerheid gaan ze geen cao met ons afsluiten, of afspraken maken die leiden tot een toename van de loonkosten. Jullie hebben goed onze enquête ingevuld waardoor we een goed beeld hebben gekregen hoe jullie hier tegenaan kijken. Dit nemen we mee tijdens de cao-onderhandelingen. Duidelijk is dat veel leden niet bereid zijn een hogere pensioenpremie te betalen maar aan de andere kant ook geen lagere pensioenopbouw willen. Onze uitdaging is een passende oplossing en insteek te vinden.

UTA-werknemers

Nee, nee, en nog eens nee. Dat waren kort gezegd de reacties van werkgevers op onze cao-voorstellen voor UTA-werknemers. Met uitzondering van een eventuele loonsverhoging willen werkgevers geen arbeidsvoorwaardelijke afspraken maken voor UTA-werknemers en dat stoot ons tegen de borst. In 2005 hebben we al afgesproken dat UTA-werknemers en bouwplaats medewerkers collega's van elkaar zijn in hetzelfde bedrijf en arbeidsvoorwaardelijke verschillen weggenomen moeten worden. De vraag die nadrukkelijker naar voren komt is waarom we ooit überhaupt hebben afgesproken tot één cao te komen. Ons ongenoegen over de starre houding van werkgevers hebben we laten blijken. Daarmee is er scherpte gekomen in de onderhandelingen.

Lees hier de blog van Gijs Lokhorst over één cao voor iedereen in de bouw en reageer op de stelling: "UTA-werknemers moeten weer een eigen cao krijgen".

Vervolg

Op 30 en 31 maart gaan de cao-onderhandelingen verder.

 • In de laatste cao is vastgelegd dat stijgingen in pensioenpremie 50/50 verdeeld worden. Het is dus ook in het directe belang van de werknemers dat die premies niet stijgen en de inflatiecorrecties van het loon teniet doen.

  En als de situatie zo is, dat er in het verleden blijkbaar toch niet genoeg in de pot is gestopt om de pensioenen te indexeren dan is dat maar zo.

  De pensioenaanspraken van de werknemers stijgen dan ook niet als er niet geïndexeerd wordt.

  Het temperen van de pensioenkosten is dus ook gewoon een kwestie van de lasten eerlijk delen.

  Je kunt niet alleen de werkende alle extra lasten laten dragen.

  Anders krijgen we nog meer ZZP’ers, die zich nu rijk wanen, maar straks helemaal een karig pensioentje hebben.

  En over het algemeen is de financiële situatie van de gepensioneerde anno nu nogal zorgeloos.

  Ik vind het dan ook zeker niet terecht om de werkende (en zeker de jongere) nog zwaarder te belasten.

  Het is voor Jan modaal nu al onmogelijk een eigen woning te kopen.

  Het voldoen aan de wensen van de werkgevers, snijdt m.i. dan aan twee kanten. Door dit ‘weg te geven’, kan de vakbond zich richten op andere punten die voor de werknemers belangrijker zijn.