Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingsresultaat Bouw en Infra: breng nu je stem uit!

Op dinsdag 11 mei 2021 hebben we na een lastig traject een onderhandelingsresultaat bereikt over jouw nieuwe cao Bouw en Infra. Jij bent nu aan zet! Breng je stem uit voor vrijdag 28 mei aanstaande. In de bijlage tref je het hele onderhandelingsresultaat. In dit bericht een samenvatting van de hoofdpunten.

Onderhandelingsresultaat

In een periode waarin de uitdagingen voor de sector groot zijn, zijn cao partijen tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Tijdens de onderhandelingen is zeer duidelijk geworden dat de onzekerheid onder werkgevers in een aantal branches groot is. Met name de infrasector ondervindt grote hinder van de gevolgen van PFAS, Stikstof en COVID-19 en heeft te maken met minder opdrachten. Genoemde onzekerheid over de gevolgen en de toekomst van de sector heeft invloed gehad op het onderhandelingsproces en de beperkte bereidheid van werkgevers om met name over 2021 tot afspraken te komen met financiële gevolgen. Desondanks is er nu toch een onderhandelingsresultaat. Een resultaat waarin geprobeerd is evenwicht te vinden tussen inkomen, instroom en behoud van werknemers, belangen uitzendkrachten, behoud Tijdspaarfonds en een zwaarwerkregeling voor UTA-medewerkers. Het onderhandelingsresultaat ligt nu ter beoordeling aan jou voor.

Advies

Jouw cao Commissie (afvaardiging van werkenden leden onder de Bouw & Infra cao) heeft de gemaakte afspraken beoordeeld en uitvoerig besproken. Zij zijn van mening dat met inachtnemening van alle feiten en omstandigheden er een onderhandelingsresultaat is bereikt dat passend is bij deze tijd en voldoende is voor de komende periode. De cao commissie adviseert jou in te stemmen met het resultaat. Iedereen mag stemmen over dit resultaat maar alleen de stemmen van leden van CNV Vakmensen tellen echt mee. Ben je geen lid dan zijn we toch benieuwd hoe jij erover denkt. Word je voor 29 mei lid, dan telt je stem alsnog mee bij het eindresultaat.

>> Breng hier je stem uit voor 29 mei <<

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Tijdspaarfonds

De inzet van werkgevers om het Tijdspaarfonds af te schaffen is vooralsnog weer een aantal jaren van de baan. Wel wachten we de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek af om de eventuele stappen naar de toekomst te bepalen.

Loonsverhoging en vergoedingen

 • Per 1 augustus 2021 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 1,5%
 • In december 2021 ontvangt de werknemer  die op 1 december in dienst is een eenmalige uitkering van 1% van het vastovereengekomen jaarsalaris
 • Per 1 januari 2022 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 3%

Tijdens de looptijd van deze cao gaan de lonen dus structureel met 4,5% omhoog en 1% incidenteel.
Ook de vergoedingen (oa. werkkleding, gereedschap) worden verhoogd met genoemde 1,5  en 3%. En zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen van de fiscale regels rond thuis werken gaan cao partijen met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding.

Uitzendkrachten

Er komt een subsidie voor werkgevers ter hoogte van € 5500,- wanneer zij een oudere uitzendkracht (50 jaar en ouder) in vaste dienst aannemen. Zo willen we bevorderen dat oudere uitzendkrachten weer worden aangenomen.

Met ingang van 1 augustus 2021 ontvangen uitzendkrachten  de reiskostenvergoeding zoals deze ook geldt voor bouwplaats- en uta-medewerkers.

Zwaarwerkregeling uta-medewerkers

De huidige zwaarwerkregeling Bouw en Infra wordt uitgebreid voor uta-medewerkers die een bepaalde tijd als bouwplaatsmedewerker werkzaam zijn geweest. Voorwaarde is dat je van de laatste 25 jaar voor gewenste uittreding tenminste 20 jaar daarvan onder de werkingssfeer van de cao hebt  gewerkt en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie

Zowel de zwaarwerkregeling voor bouwplaats als uta medewerker wordt op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhoging van het jaar ervoor.

Werken en hitte

Er komt een onderzoek naar te nemen maatregelen in geval van hitte. Daarnaast dienen werkgevers zonnenbrandcrème te verstrekken en werknemers dienen het te gebruiken. Grote aantal gevallen van huidkanker willen we bestrijden.

Jongeren en instroom

Met het doel de instroom van jongeren en het behalen van het diploma te bevorderen gaan cao partijen een aantal maatregelen nemen. Er komt een diplomabonus van € 2500,- ,  leermiddelen en examenproducten worden volledig vergoed.

Overwerk en uta

Helaas en tot ons ongenoegen hebben we in relatie tot overwerk en uta medewerkers geen (goede) afspraak kunnen maken. Het onderwerp blijft de komende tijd op de agenda staan. Dit gelet op het belang hier op enig moment afspraken met werkgevers over te maken.

Overige afspraken

De overige cao afspraken kun je vinden in het complete onderhandelingsresultaat in de bijlage.

CNV Vakmensen bedankt iedereen die de achterliggende periode heeft meegedacht en zijn of haar mening heeft gegeven. Dit is zeer waardevol en van belang geweest.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Laat het weten in een reactie onder deze blog. We geven zo snel mogelijk antwoord.

20210511 Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra 2021-2022 def zonder handtek.pdf
 • Geen regeling overwerk voor uta-personeel, erg teleurstellend. Was voor mij het belangrijkste thema

 • Ik vind het zeer spijtig dat er te weinig voor UTA wordt geregeld. We vallen allen een tijd onder het zelfde CAO als BOUWcao'ers. Echter zijn er zoveel verschillen, Geen reistijd terwijl we naar dezelfde bestemming reizen, geen overwerkvergoeding terwijl we lange dagen maken en er geen compensatie mogelijk is omdat het te druk is op werk. Als ik een dag vrij neem dan puilt mijn mailbox uit. Deze zaken moeten op kort termijn veranderen en had gehoopt dat het dit jaar zou gebeuren.

  Over de loonsverhoging ben ik tevreden.

 • Heer Lokhorst,

  Als u met uw team het voor jongeren en instromers interessant wilt maken om in de bouw te werken.

  Moet de looneis echt hoger zijn dan wat nu word geboden.

  Vorig jaar ook een lachertje.

  U kunt waarschijnlijk geen vuist meer maken ivm te weinig leden.

  Misschien dat het tijd word om alleen voor de leden te onderhandelen, en onze collega's die geen lid zijn het zelf laten doen met arbeidsvoorwaarden uit het verleden.

  Mvg Dhr Smit.

 • Mag zeggen dat ik te vreden ben met de onderhandelingen wat ik alleen altijd jammer vind is dat de loonsverhoging die 4.5 procent niet gelijk in augustus 2021 komt alles word duurder alleen de lonen omhoog word weer uitgespreid voor de rest goed gedaan meneer lokhorst  

 • Heer Lokhorst

  Werk sinds augustus 2001 als UTA medewerker in het UTA CAO. Aaneengesloten heb ik hiervoor ruim 16 jaar als bouwplaatsmedewerker in de bouw cao gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de zwaarwerkregeling van de UTA?

  Wordt dit jaar 65 jaar en zou graag met de ingangsdatum van de zwaarwerkregeling willen stoppen.

  Mvg.

 • #UTACAOER en #Uitvoerdernl  Natuurlijk onderschrijf ik de teleurstelling over het niet kunnen afspreken van afspraken over overwerk en bijvoorbeeld reistijd voor met name project gebonden uta-medewerkers. We gaan er de komende tijd wel verder over nadenken en praten met elkaar. Ik doe een dringend beroep op jullie met me mee te denken en te praten de komende tijd. Met name over de vraag wanneer er sprake is van..., in welke omvang..., hoe kunnen we het beste compenseren.... etc etc.  Stuur me aub een persoonlijk mail bericht en ik kom er persoonlijk bij jullie op terug.

  Ik roep uta leden op me te laten weten wanneer ze mee willen denken en praten over...het vormen van een denktank UTA Vakmensen. Stuur me een mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

 • #153  Het cao resultaat is nog niet definitief. Zodra definitief passen we reglement zwaar werk regeling aan. In grote lijnen is het als volgt:

  - Het gaat om de 25 jaar direct voorafgaande aan de 3 jaar voor de AOW leeftijd, dus geen kalenderjaren

  - Dus als iemand in juli jarig is, dan zet je 25 jaar terug uit en die begint ook in juli

  - In die periode moeten er tenminste 20 jaar gewerkt zijn onder de cao bouw (kan beiden zijn)

  - Waarvan ten minste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker

  Dus als iemand 15 jaar UTA en 5 jaar bouwplaats is geweest dan voldoet hij.

  Aan mijn antwoord kun je geen rechten ontlenen; is de tekst uit ons onderhandelingsresultaat.

  Mijn advies: neem tijdig contact op met je vakbondsconsulent in de regio. Kun je vinden op:

  www.cnvbouwconsulenten.nl

  Hou de berichtgeving goed in de gaten.

 • #Smit  Uw opvatting over de naar uw mening te beperkte loonsverhoging respecteer ik. Kan alleen herhalen wat ik eerder heb aangegeven: was echt maximaal haalbare tijdens deze onderhandelingen. Overigens voorspel ik u dat zeker de 3% per 1 januari hoog in de 'top tien' zal staan van loonsverhogingen binnen 'cao-land'. En natuurlijk, meer leden zou onze positie verder versterken maar kan en wil mensen niet verplichten lid te worden. Moet men zelf toch ook inzien dat we samen tot meer in staat zijn.

 • #metselaar dank voor uw positieve reactie en kanttekening, is helder.

 • Niet echt tevreden over loonsverhoging had wel iets meer gekund en dan ook per 1jan 2022

 • Hoor ook niets over 45 dienstjaren en dan in de vut?

 • #Jaap ten Hove Uw opmerking over de loonsverhoging per 1 januari 2022 snap ik niet (goed). De verhoging gaat met 3% structureel in per 1 januari en telt dus volledig mee over gehele kalenderjaar 2022.

  Onderwerp 45 jaar werken is genoeg is prioriteit nummer 1 binnen zowel de Sectorraad Bouw als de cao commissie Bouw en Infra (werkende leden in de sector). Er wordt regelmatig over gecommuniceerd en ook richting publiciteit blijven we actief. Blijkbaar nog niet voldoende en zullen we uw reactie opvatten als advies er aandacht voor te blijven vragen. Overigens bestaat VUT niet meer, we spreken dan voor de goede orde over de mogelijkheid eerder te stoppen met werken dan de geldende AOW leeftijd.

 • Ik zou graag zien een overeenkomst voor mensen die 45 jaar in de bouw hebben gewerkt een goede uitkering

  krijgen.

 • Ik zou graag zien dat de 45 dienstjaren regeling definitief wordt, het lijkt me meer dan genoeg voor zwaar werk zoals de bouw en bovendien ook zeer rechtvaardig.

  Het kan toch niet zo zijn dat iemand die met gebruikmaking van ons geweldige onderwijssysteem inclusief bijbehorende financieringen pas op zijn 23e jaar is gaan werken op hetzelfde moment met pensioen gaat als iemand die al vanaf zijn 16e of 17e jaar werkt?, en dus ook 6 of 7 jaar langer heeft bijgedragen aan de economie etc....

 • Bedankt voor het knokken, het kan altijd beter, het had ook slechter gekund.

  Ik ben tevreden maar praat voor Bouw CAO hopelijk zijn bij de volgende onderhandelingen de jaren nog goed voor ons allemaal en kunnen jullie dan weer verbeteringen toepassen. Tip kilometervergoeding tegen het ligt aan houden, wat wordt er gedaan met eventueel rekening rijden e.d.?

  Groetjes Jarno