Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Teleurstelling overheerst na onderhandelingen cao Bouw en Infra

Op woensdag 28 april was de 6e onderhandelingsronde voor de nieuwe cao. Tijdens de vorige ronde spraken we van een ‘broedfase’. Deze ronde zijn de eieren gelegd, maar grotendeels meteen gebroken. Ze zijn vrijwel onbruikbaar geworden. Ons ongenoegen is groot en de teleurstelling overheerst. Het wordt moeilijk om tot een nieuwe cao te komen.

Alle voorstellen


Met het doel de stand van zaken scherp te krijgen zijn we langs alle cao-voorstellen gegaan en zijn (nieuwe of aangepaste) voorstellen gedaan. Het doel was om dichter tot elkaar te komen. Tot onze ergernis en teleurstelling hebben werkgevers veelal oude standpunten herhaald en nauwelijks bereidheid getoond naar onze oplossingsrichtingen te luisteren.

Tijdspaarfonds

Werkgevers willen het Tijdspaarfonds met ingang van 1 januari 2023 opheffen. Het huidige onafhankelijke onderzoek over de tevredenheid en wenselijkheid van het fonds dat nu plaatsvindt hoeft niet te worden afgewacht. Wanneer er andere uitkomsten zijn, overwegen werkgevers van dit standpunt af te wijken. Voor CNV Vakmensen is afschaffen van het Tijdspaarfonds geen optie en wordt de uitkomst van het onderzoek afgewacht.

Uitzendkrachten

CNV Vakmensen voelt zich verantwoordelijk voor uitzendkrachten in de bouw en wil daarom een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen. Werkgevers zijn van mening dat die verantwoordelijkheid op een andere cao-tafel ligt en dat er nu geen afspraken nodig zijn.

Doorbetaling loon bij ziekte

Geen 100% meer bij het 1e jaar ziekte, maar slechts de eerste 6 maanden. Na 6 maanden ontvang je 90% als je ziek bent. Dát is wat werkgevers willen. Wij willen gewoon 100% doorbetaling tijdens het eerste jaar. Daarnaast moeten de wachtdagen bij de 2e en 3e ziekmelding worden afgeschaft.

Nieuw pensioenstelsel

CNV Vakmensen heeft een alternatief voorstel gedaan dat er toe moet leiden dat we helderheid hebben over de hoogte van de pensioenpremie tot 1 januari 2026 (moment van invoering nieuw stelsel). Die helderheid en zekerheid stellen werkgevers als randvoorwaarde om überhaupt tot een cao te komen. In plaats van meedenken, vallen werkgevers terug op de wens de premiehoogte voor 2022 en 2023 te 'bevriezen'. Dat zal leiden tot een aanzienlijk lagere pensioenopbouw en de risico's éénzijdig bij de werknemer neerleggen. Dat is niet wat we verstaan onder samen oplossen van de problemen.

Nieuw functie- en loongebouw

Na een jarenlang proces is er een nieuw functie- en loongebouw ontwikkeld. Over de voorwaarden waaronder invoering kan plaatsvinden raken we het niet eens. Werkgevers gaan uit van budget neutrale invoering (zonder kosten) en dat is wat CNV Vakmensen betreft niet haalbaar en realistisch.

Overige onderwerpen

Ook over thuiswerkvergoeding, zwaarwerkregeling en overuren voor UTA-medewerkers, reisuren verhoging en doorbetaling van de schooldag zijn partijen het nog niet eens geworden.

Vervolg

Verlof is geschrapt, op 5 en 6 mei gaan de cao-onderhandelingen verder. We houden je daarvan natuurlijk op de hoogte.

Wat vind jij van de houding van werkgevers?

Wat vind jij van de houding van de werkgevers in het cao-traject?  TEKEN DE PETITIE  of laat je reactie achter onder dit bericht.

 • Snappen de werkgevers niet dat er straks geen mensen zijn om nog werkzaam te willen zijn in de bouw?

  Nu investeren is later de vruchten plukken.

  Poot stijf houden is mijn advies.

 • Poot stijf houden ook mijn advies wij mogen ook wel profiteren van de  gunstige portefeuille van de werkgevers

 • Tijdspaarfonds moet blijven inclusief duurzaaminzetbaarheid zoals het nu is,ook de zwaarwerkregeling moet blijven en verlengd worden ,volledig doorbetalen bij ziekte natuurlijk ook ! Aan het pensioen moet niks veranderen we betalen al genoeg ,we zijn meer gaan betalen en kunnen in principe later met pensioen .

 • Snap het niet helemaal??

  De cao loopt volgens mij al een tijdje achter.

  Dus al die tijd profiteren de werkgevers hier duidelijk van!!

  De portefeuille zit bij de meeste aardig vol het wordt echt een keer tijd dat WIJ daar ook eens een keer van profiteren!!

  De cao afspraken van vorig jaar was natuurlijk ook al een lachertje een veelste laat !!

  Zo te horen gaat dit niet goed komen op deze manier?

  En hoe zit het met de looneis??

  Succes en poot stijf houden!!

 • Het word echt een keer tijd dat we met zn allen is laten weten dat we hier niet mee eens zijn .De werkgevers worden steeds rijker en de mensen die het moeten maken knijpen ze steeds meer uit ondanks  dat de bouw goed gaat  .

 • ik zeg gewoon keihard opstellen nu eens 5% loon volhouden en met je poten van het tijdspaarfonds en de zwaarwerkregeling ! moet in de nieuwe cao.

 • 45 dienstjaren is er ook nog niet door

 • Sluit een cao af voor de komende 3 jaar, met 9% salarisverhoging, ieder jaar 3%.

 • Pak eerst die uitzendconstructies aan met al die duistere kantoortjes in het buitenland zolang die nog op de bouwplaatsen komen is het onmogelijk een cao af te sluiten werkgevers kunnen hier veel te makkelijk gebruik van maken. Ook komt het de eenheid van bouwvakkers niet ten goede het word ieder voor zich

 • Ja wat jan snipperdag zegt is ook waar ,op deze wijze komen we in de minderheid zolang er allerlij duistere onderaannemers werkzaam zijn is het voor de werkgevers niet interessant wat vast aangenomen personeel wil !

 • Ik wil best inleveren als het 'even' slechter gaat, maar profiteren als het goed gaat, maar hou op dat zal ook nooit gebeuren. Ik werk nu 35 jaar in de bouw en hoor alleen maar dat er geen winst wordt gemaakt en dat er altijd alles maar 'geld bij moet'. Bizar toch, gewoon een manier van 'creatief boekhouden gevoel' hou ik er aan over.

 • Dank voor alle reacties hoor en support hoor. Maar let wel: we moeten het echt samen doen. We beschikken niet meer over de collegialiteit en solidariteit  die er voor zorgen dat we zaken konden afdwingen. Positief is dat inmiddels vele honderden de petitie tegen de opstelling van werkgevers hebben ondertekend. De zwaarwerkregeling voor bouwplaats medewerkers staat al in de cao hoor en gaat er niet meer uit. Inzet is wel een dergelijke regeling ook voor uta medewerkers af te spreken.

  45 jaar werken is genoeg, is iets waar we politiek voor nodig hebben en is opgenomen in het pensioenakkoord. Die ontwikkelingen zitten we met elkaar bovenop.

  Tijdspaarfonds gaan we uiteraard niet zomaar opgeven met elkaar. Er loopt nu een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid onder werknemers en werkgevers. Rond de zomer worden de uitkomsten verwacht.

  Looptijd van een cao is mede afhankelijk van de kwaliteit van de afspraken die we kunnen maken.  

  Blijf meedenken en reageren.

 • Geachte heer lokhorst weet u wat ik nu zo jammer vind dat ik al lid ben vanaf dat ik in de bouw zit en dat en mensen zijn die in de bouwkeet zitten niet lid zijn maar wel altijd mee profiteren van de cao verhogingen  waarom word daar niets aangedaan

 • als het zo doorgaat ben ik ook een bouwvakker die na 50 jaar arbeid van zijn rust mag genieten....schandalig

  anders maar weer ouderwets de bouw plat.