Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingsresultaat Bouw en Infra: breng nu je stem uit!

Op dinsdag 11 mei 2021 hebben we na een lastig traject een onderhandelingsresultaat bereikt over jouw nieuwe cao Bouw en Infra. Jij bent nu aan zet! Breng je stem uit voor vrijdag 28 mei aanstaande. In de bijlage tref je het hele onderhandelingsresultaat. In dit bericht een samenvatting van de hoofdpunten.

Onderhandelingsresultaat

In een periode waarin de uitdagingen voor de sector groot zijn, zijn cao partijen tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Tijdens de onderhandelingen is zeer duidelijk geworden dat de onzekerheid onder werkgevers in een aantal branches groot is. Met name de infrasector ondervindt grote hinder van de gevolgen van PFAS, Stikstof en COVID-19 en heeft te maken met minder opdrachten. Genoemde onzekerheid over de gevolgen en de toekomst van de sector heeft invloed gehad op het onderhandelingsproces en de beperkte bereidheid van werkgevers om met name over 2021 tot afspraken te komen met financiële gevolgen. Desondanks is er nu toch een onderhandelingsresultaat. Een resultaat waarin geprobeerd is evenwicht te vinden tussen inkomen, instroom en behoud van werknemers, belangen uitzendkrachten, behoud Tijdspaarfonds en een zwaarwerkregeling voor UTA-medewerkers. Het onderhandelingsresultaat ligt nu ter beoordeling aan jou voor.

Advies

Jouw cao Commissie (afvaardiging van werkenden leden onder de Bouw & Infra cao) heeft de gemaakte afspraken beoordeeld en uitvoerig besproken. Zij zijn van mening dat met inachtnemening van alle feiten en omstandigheden er een onderhandelingsresultaat is bereikt dat passend is bij deze tijd en voldoende is voor de komende periode. De cao commissie adviseert jou in te stemmen met het resultaat. Iedereen mag stemmen over dit resultaat maar alleen de stemmen van leden van CNV Vakmensen tellen echt mee. Ben je geen lid dan zijn we toch benieuwd hoe jij erover denkt. Word je voor 29 mei lid, dan telt je stem alsnog mee bij het eindresultaat.

>> Breng hier je stem uit voor 29 mei <<

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Tijdspaarfonds

De inzet van werkgevers om het Tijdspaarfonds af te schaffen is vooralsnog weer een aantal jaren van de baan. Wel wachten we de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek af om de eventuele stappen naar de toekomst te bepalen.

Loonsverhoging en vergoedingen

 • Per 1 augustus 2021 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 1,5%
 • In december 2021 ontvangt de werknemer  die op 1 december in dienst is een eenmalige uitkering van 1% van het vastovereengekomen jaarsalaris
 • Per 1 januari 2022 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 3%

Tijdens de looptijd van deze cao gaan de lonen dus structureel met 4,5% omhoog en 1% incidenteel.
Ook de vergoedingen (oa. werkkleding, gereedschap) worden verhoogd met genoemde 1,5  en 3%. En zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen van de fiscale regels rond thuis werken gaan cao partijen met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding.

Uitzendkrachten

Er komt een subsidie voor werkgevers ter hoogte van € 5500,- wanneer zij een oudere uitzendkracht (50 jaar en ouder) in vaste dienst aannemen. Zo willen we bevorderen dat oudere uitzendkrachten weer worden aangenomen.

Met ingang van 1 augustus 2021 ontvangen uitzendkrachten  de reiskostenvergoeding zoals deze ook geldt voor bouwplaats- en uta-medewerkers.

Zwaarwerkregeling uta-medewerkers

De huidige zwaarwerkregeling Bouw en Infra wordt uitgebreid voor uta-medewerkers die een bepaalde tijd als bouwplaatsmedewerker werkzaam zijn geweest. Voorwaarde is dat je van de laatste 25 jaar voor gewenste uittreding tenminste 20 jaar daarvan onder de werkingssfeer van de cao hebt  gewerkt en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie

Zowel de zwaarwerkregeling voor bouwplaats als uta medewerker wordt op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhoging van het jaar ervoor.

Werken en hitte

Er komt een onderzoek naar te nemen maatregelen in geval van hitte. Daarnaast dienen werkgevers zonnenbrandcrème te verstrekken en werknemers dienen het te gebruiken. Grote aantal gevallen van huidkanker willen we bestrijden.

Jongeren en instroom

Met het doel de instroom van jongeren en het behalen van het diploma te bevorderen gaan cao partijen een aantal maatregelen nemen. Er komt een diplomabonus van € 2500,- ,  leermiddelen en examenproducten worden volledig vergoed.

Overwerk en uta

Helaas en tot ons ongenoegen hebben we in relatie tot overwerk en uta medewerkers geen (goede) afspraak kunnen maken. Het onderwerp blijft de komende tijd op de agenda staan. Dit gelet op het belang hier op enig moment afspraken met werkgevers over te maken.

Overige afspraken

De overige cao afspraken kun je vinden in het complete onderhandelingsresultaat in de bijlage.

CNV Vakmensen bedankt iedereen die de achterliggende periode heeft meegedacht en zijn of haar mening heeft gegeven. Dit is zeer waardevol en van belang geweest.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Laat het weten in een reactie onder deze blog. We geven zo snel mogelijk antwoord.

20210511 Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra 2021-2022 def zonder handtek.pdf
 • Ik wil meneer Lokhorst en de rest van het team bedanken voor de inzet !  (mag gerust wel eens gezegd worden).

  Ik ben al ruim 30 jaar lid en reageer te weinig.

 • als ik het goed lees zou ik met mijn arbeidsverleden van 49jaar ben nu 64jaar wel of niet kunnen deelnemen aan dezwaarwerkregeling van 1976 tot 1995 bouwcao 1995 tot heden uta is niet erg duidelijk ?

 • Laatste loodjes, van de laatste 25 jaar heb je er 20 onder de cao bouw gewerkt, waarvan minimaal 5 jaar in de bouw zelf. Dat is wat de tekst zegt. Jij werkt nu 25 jaar als uta, dus hoe vervelend ook, op basis van de tekst zou je hier geen beroep op kunnen doen. Maar wellicht is het anders dan dat ik het lees.

  Mijn advies, wacht de uitwerking af en vraag het aan. Ook al krijg je een afwijzing, dan nog kan er met je gekeken worden naar andere mogelijkheden. Want van alleen de uitkering zwaar werk kan de gemiddelde mens niet leven (1800 bruto) en dan zou je nog aanvullend moeten kijken of je iets van pensioen naar voren haalt.

  Ok?

 • 45jaar werken dan stoppen gaat niet door zegt minister koolmees te duur

  ben nu 64jaar met 15jaar begonnen is nu 49jaar gewerkt

  bij bpf opbouw 1976-1995=19jaarbouwcao

  1995-2021=26jaar utacao

  met deze cijfers zou ik niet gebruik kunnen maken van de rvu dan is de oudere werknemer toch weer knap belazerd

  doe mij de zwaarwerkregeling rest regel ik zelf wel

  na 45 jaar stoppen gaat niet door

  zwaarwerkregeling gaat niet door?

  werkgever zegt je kunt een vso is vaststellingsovereenkomst ontslag met wederzijdsgoedvinden krijgen als het mij maar niets kost oftewel uit dienst op vrijdag en in dienst bij het uwv op maandag

  ik had mijn oude dag anders voorgesteld

  in ieder geval bedankt voor de moeite

  was getekend door een zeer teleurgestelde 64+

 • dus als ik het goed begrijp aantoonbaar bij bpf

  1976-1995=19 jaar bouwcao

  1995-2021=26 jaarutacao  =totaal 45jaar

  dan heb je geen recht op de zwaarwerkregeling ?

  als voorbeeld 2021-20=2001 uta

                         2001-5=1996 bouwcao dan wel recht op de regeling?

  waar is de logica dus 45 jaar inde zelfde bedrijfstak is geen recht

  25jaar inde zelfde bedrijfstak is wel recht

  doe hier wat aan voor dat dit gedrocht ondertekend word

  sorry voor mijn gezeur maar hier wordt de oudere werknemer zo zat van

 • Beste,

  Mooi dat het eindelijk gelukt is!!

  Maar vindt de looneis wel wat aan de lage kant!!

  4.5 % in twee en half jaar is toch echt te weinig.

  En kom nou niet met het verhaal dat het in twee jaar is want de Cao was al lang afgelopen.

  En de werkgevers lachen zich kapot.

  Er is nog nooit zoveel verdiend de laatste jaren!

  Daarom stem ik NEE!!

  Jullie mogen nu al wel vast beginnen met de nieuwe onderhandelingen.

 • Hallo,

  Fijn dat er dan toch iets is uitgekomen al is de looneis inderdaad aan de lage kant.. Persoonlijk vind ik dat we steeds verder achterop raken in de beloningen.. Verder mis ik een verhoging van de km vergoedingen, we werken altijd op locatie en (in mijn geval) rijden we met een prive auto. De brandstof kosten rijzen de pan uit, ook onderhoud wordt steeds duurder.  Zolang werknemers allemaal prive rijden, draaien we hier zelf voor op,en heeft de werkgever geen last van oplopende brandstof kosten e.d.

 • Ik stem tegen omdat de prijzen al ten opzichte van vorig jaar gestegen zijn met 8 procent en wij worden afgescheept met een karige 4 procent. Ik verneem net dat de transport sector er 6,75 procent bij krijgt hoe kan dit . Meneer Lokhorst ??

 • En dan de zwaarwerk regeling 45 jaar is genoeg, regel dat meneer Lokhorst

 • Ik vernam ook de 6.75 procent  voor de transport echt belachelijk  dat wij dan weer 4.5 procent krijgen terwijl de bouw ongelovelijk goed winst maakt   . Ik wens de heer lokhorst en zijn mensen die het goed proberen te regelen succes met de aankomende jaren . Maar ik ben klaar met de bond  die alles probeert te regelen de regels bijna niet worden nageleefd in de bouw  kwa vorst zwaar tillen enz