Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen onderhandelingen cao Bouw en Infra

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor werknemers in de Bouw en Infra starten morgen, op donderdag 1 februari. Wij gaan voor méér loon, méér instroom, méér perspectief, méér veiligheid, méér scholing en ontwikkeling en méér rechten voor uitzendkrachten. Allemaal onderwerpen waar de bond zich op richt in de komende cao-onderhandelingen.

Het is, na een lange periode van crisis en versoberingen, nu echt de hoogste tijd voor investeringen in de sector en de werknemers. De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft de cao-voorstellen definitief vastgesteld. Je vindt ze hieronder in hoofdlijnen.

Loon

De garantielonen moeten met 3,5% worden verhoogd. De vergoedingen moeten met hetzelfde percentage worden verhoogd.

Reisuren

Reisuren moeten worden betaald op basis van het uurloon dat voor de werknemer geldt. En dus niet meer op basis van loongroep A.

Wachtdagen bij ziekte

CNV Vakmensen wil dat ook bij de tweede en derde ziekmelding de eerste ziektedag wordt doorbetaald.

Langer doorwerken

De bond wil in de nieuwe cao een ‘ouderenregeling’. Die houdt in: oudere werknemers werken 80% van hun normale werkweek, verdienen 90% van het loon en bouwen 100% pensioen op.

Ook wil de bond investeren in vakmanschap en de inzetbaarheid en wendbaarheid van werknemers vergroten. Er moeten afspraken komen om scholing te stimuleren. Dat betreft functie gebonden en toekomstgerichte scholing.

Instroom en onderwijs

CNV Vakmensen wil een ‘masterplan’ om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen. Daarbij gaat het om jongeren, maar ook om de zogeheten zij-instroom. Werknemers moeten zo breed en goed mogelijk worden opgeleid. Weerbaarheid en wendbaarheid moeten groter worden en er moet perspectief komen op een goede toekomst. Daar waar nodig moet de sector investeren om de instroom en opleiding in financiële zin te ondersteunen.

De arbeidsvoorwaarden voor jongeren moeten beter. CNV Vakmensen wil de nu nog onbetaalde schooldag weer een betaalde dag laten zijn.

Veiligheid

CNV Vakmensen wil, samen met werkgevers, de veiligheid en arbeidsomstandigheden in de Bouw en Infra verbeteren. Bewustwording van risico’s moet groter worden. Ook de rol van opdrachtgevers moet daarbij nadrukkelijk in beeld komen. Communicatieproblemen op projecten moet worden opgelost zodat voorschriften ook echt duidelijk zijn.

Uitzendkrachten

De cao Bouw en Infra moet in zijn geheel van toepassing zijn op vakkrachten die werken via een uitzendbureau.

Jij bent aan zet!

Praat en discussieer mee met je collega’s hier, op onze digitale community. Het proces van de onderhandelingen kun je hier op de voet volgen.


Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra

mede namens de leden van de cao-commissie

Download hier de volledige voorstellenbrief:

CAO voorstellen Bouw en infra 2018.pdf

  • De eerste ronde van onderhandelingen heeft plaatsgevonden. Onze cao commissie heeft de voorstellen van werkgevers uitvoerig besproken. Morgen zal de volgende nieuwsbrief volgen met de reactie. Ook zullen de voorstellen van werkgevers op jeachterban.nl zijn terug te vinden. Ook zal je om een mening worden gevraagd. Ik reken op je medewerking.

  • Langer doorwerken heeft misschien wel zin bij een grotere onderneming maar bij een kleiner bedrijf zal dit nooit gaan werken. De persoon zal dan gewoon voor 100% zich moeten inzetten want iemand voor 80% laten werken werkt daar niet dus een slecht voorstel

  • Veiligheid, ik denk dat de arbeidsinspectie hier wat beter op moeten inzien. Zie zelf nog teveel dingen waar toch wat meer aan veiligheid gedaan moet worden maar er wordt nog te veel door de vingers gezien. Als er dan eens een keer een controle komt laat ze dan ook eens een bekeuring uitschrijven, wordt nu nog wel eens te makkelijk over gedacht en de meeste denken nu van ze komen toch niet dus het kan wel. Het moet eigenlijk om gedraaid worden, we moeten maar een steiger of iets plaatsen want straks komt de arbeidsinspectie en dan hebben we een bekeuring.

  • Is er nog over het loon gesproken die 3,5 procent vind ik aan de magere kant

  • Ik hoor wel steeds over onderzoeken waaruit blijkt dat we steeds ouder worden, ik hoor niets over de onderzoekresultaten waaruit blijkt dat we sinds 1981(start onderzoek) wel steeds ouder worden maar dat de mannen 2,2 en de vrouwen 2,9 gezonde levensjaren inlevert? Of wel: we worden wel steeds ouder maar niet gezond oud, vandaar de druk op het bouwen an verzorgingshuizen voor mensen met dementie en parkinson.

  • Reisuren bij de meerijders eraf, ik naar een plaatselijke aannemer.. zodat ik in de buurt werk. Of toch naar een fabriek met ploegen, 8 uur aanwezig incl pauzes. En op tijd thuis.

    Dus wat willen de werkgevers dat iedereen gaat lobbyen?